Ləzgilər (ləzg. лезгияр, лекьер) — əsasən Cənubi Dağıstanda və Azərbaycanın şimal-şərqində yaşayan Qafqaz xalqlarından biri.

Ləzgilər
ləzg. Лезгияр, Лекьер
Hacı Davud
Ümumi sayı
886 600
Yaşadığı ərazilər
Rusiya Rusiya 500 000 (2019)
Azərbaycan Azərbaycan 300 000 (2022)
Türkmənistan Türkmənistan 19 000 (2019)
Qazaxıstan Qazaxıstan 3 500 (2019)
Ukrayna Ukrayna 3 900 (2019)
Özbəkistan Özbəkistan 4 000 (2019)
Türkiyə Türkiyə 3 300 (2019)
Qırğızıstan Qırğızıstan 2 600 (2019)
Gürcüstan Gürcüstan 2 500 (2019)
Dili

Ləzgi dili

Dini

İslam Sünnə (Müridizm)

Daxildir
Ləzgi xalqlar
Mənşəyi
Qafqaz Albanları
Qohum xalqlar

Çeçen-Dağıstan xalqları

Ləzgilərin çoxu islam dininin Sünni əqidənin Şafii məzhəbin Müridizm təriqətinə etiqad edir. Qafqaz dillərin Dağıstan grupuna aid Ləzgi dilində danışırlar.

Mədəniyyət

Ləzgilərin mədəniyyəti İslam dininə, Ləzgival əxlaq qaydalarına, Ləzgi soylara (sixil) və Ləzgi dilinin istifadəsinə əsaslanır. Ləzgilərin mədəniyyəti, digər Dağıstan xalqlarında olduğu kimi suvarar (adətlər) və İslamdan ibarətdir. Ən önəmli bayramları Ramazan və Qurban bayramlarıdır.

Ləzgival

  Əsas məqalə: Ləzgival

Ləzgilərin qeyrət, əxlaq və ədəb anlayışlarına Ləzgival deyilir. Ləzgival heç kim tərəfindən yazılmamış, ləzgilərin arasında öz-özünə formalaşmış yüksək əxlaq və davranış qaydalarıdır. Uşaqlıqdan bəri cəmiyyətin hər bir üzvünün həyatının bütün sahələrini əhatə edər. Ləzgival, valideynlər və ləzgi cəmiyyəti tərəfindən nəsildən nəsilə ötürülən əxlaq, şərəf və davranış qaydaların bütünüdür. Bu əxlaqi və etik davranışlar cəmiyyətdə ləzgi qadının namus və şərəfini qorumağa yönəlikdir.

Din

 
Ləzgi müridlər Qazi Muhamməd Ştulvi ilə 1930-cu ildə Stalinin hakimiyyətinə və ateist siyasətinə qarşı üsyan edirlər.
 
Ləzgi bayrağı
  Əsas məqalə: Müridizm

Ləzgilər İslam dininin Sünni etiqatın Şafii məzhəbin Müridizm təriqətinə aiddirlər. XIX əsrdə ləzgilərin şeyxi Məhəmməd Kuravi Çar Rusiyası ilə mübarizə üçün ləzgilərin arasında müridizm hərəkətını başladır, daha sonra bu hərəkata digər Dağıstan xalqları da qoşulur, şeyxin tələbələri arasında ən tanınmışı Şeyx Şamildir.Qafqaz müharibəsindən sonra Çar Rusiyası müridizmə qadağa qoyur, lakin Qafqaz-Rus anlaşmasına əsasən məscidlər fəaliyyətinə davam edə bilirlər. 27 aprel 1930-cu ildə ləzgilər Qazı Məhəmməd Ştulvinin başçılığı altında sovet hakimiyyətinə qarşı üsyan qaldırırlar, lakin 1930-cu ilin noyabrın 29-da bütün üsyançılar edam edilir, məscidlər bağlanır, Quran oxumaq qadağan edilir, dini xadimlər və ailələri isə sürgün edilir. Beləliklə, İslamın təsiri ləzgilərin arasında xeyli azaldılır, lakin 10 il sonra 1940-cı ildə ləzgilər yenidən sürgün edilir, artıq Stalin tərəfindən Mərkəzi Asiyaya. İslamın təbliğinə və Qazı Məhəmməd Xuluxvi, Kiri Buba, Qazı Məhəmməd Ştulvi kimi xalq qəhrəmanlarının adlarının çəkilməsinə belə tamamilə qadağa qoyulur.

Dil

  Əsas məqalə: Ləzgi dili

Ləzgi dili Qafqaz dilləri ailəsinin Çeçen-Dağıstan dilləri qolunun Ləzgi dilləri yarımqrupuna daxildir. 1928-ci ilə kimi Ləzgi dili üçün ərəb qrafikalı əlifbadan istifadə olunub, 1928–1938-ci illərdə latın qrafikalı əlifbadan, 1938-ci ildən başlayaraq isə kiril əlifbasından istifadə edilir. Dünyada Ləzgi dilində 776 min nəfər danışır. Son illərdə yeni nəsil arasında Ləzgicə bilənlərin sayı azaldıqdan UNESCO Ləzgi dilinin yox olma təhlükəsinin olduğundan xəbərdar etdi.

Ləzgi uşağların arasında Ləzgi dilini sərbəst danışanların faizi (3-5 yaş arası)
2000 2005 2010 2015 2020
98,72 % 87,26 % 48,25 % 39,22 % 28,79 %

Ləzgi soylar

  Əsas məqalə: Ləzgi soylar

Ləzgi soyu (Sixil) — Ləzgilərin müasir soyadlardan öncə istafadə ettikləri qədim soy isimləri, hələdə Ləzgilərin arasında istifadə olunur. Bir Ləzgi soyu təqribən 40-50 ailədən ibarətdir. Çar Rusiyası gələndən sonra ləzgilərə Magomedov, Axmedov kimi soy isimlər verildi. Amma bəzən çar hakimiyyətinin gəlişindən sonra da soyad əvəzinə ləzgilər soylardan istifadə etməyə davam edirdilər. Məsələn, məşhur ləzgilərdən: Kiri Buba - Axmedov yerinə Kiri, Stal Süleyman - Xasanbekov yerinə Stalari, Ştul Muhamməd - Ramazanov yerinə Ştulari.

Məskunlaşma

Ləzgiların əhali artım dinamikası
İl 1897 1926 1937 1939 1959 1970 1979 1989 2000 2010 2021
Dağıstan 95 262 93 049 101 789 100 417 114 210 170 494 202 854 257 270 411 535
(2002 г.)
473 722 488 608
Azərbaycan 63 670 69 363 104 789 111 666 98 211 137 250 158 057 171 395 178 000
(1999 г.)
180 300
(2009 г.)
167,570

(2019 г.)

Umumi 159 213 134 529 206 487 220 969 223 129 323 829 382 611 466 006 589 535 654 022 656 178

NOT: Son 10 ildə Ləzgi əhalinin azalmasın səbəbi, uşaqların az doğulması, gənclərin gec evlənməsi, eləcə də iqtisadi səbəblərlə başqa ölkələrə köçüb orda assimilyasiya olmalarıdır.

Doğumun ümumi əmsalı
1989 2002 2010 2015 2020 2023
5.5 3.5 2.7 2.5 1.7 1.5

NOT: Əhalinin sayısını eyni qalmağı üçün ümumi nəsilvermə əmsal ən az 2.2 olması mütləqdir, lakin az saylı xalqlar üçün bu əmsal ən az 3.5 olması vacibdir.

Azərbaycan

Dil

Ana dili və sərbəst danışdığı dil (2009)
Etnik qrup Sayı Ləzgi dili

ana dili saymayan

Ləzgi dili

sərbəst danışan

Azərbaycan dili

sərbəst danışan

Rus dili

sərbəst danışan

ləzgi 180 300 9.10% 91.70% 96.30% 23.70%
Ana dili və sərbəst danışdığı dil (2019)
Etnik qrup Sayı Ləzgi dili

ana dili saymayan

Ləzgi dili

sərbəst danışan

Azərbaycan dili

sərbəst danışan

Rus dili

sərbəst danışan

ləzgi 167 600 24.90% 85.20% 96.10% 38.90%

NOT: Son 10 ildə (2009-2019) Ləzgilərin umumi sayı 9.2% azalıb, Ləzgicəni öz ana dili hesab edənlər 15% azalıb, eyni zamanda rusca danışanlar 15,2% faiz çoxalıb.

Ərazi yerləşimi

Rayon 1939-cu il 1959-cu il 1970-ci il 1979-cu il 1999-cu il 2009-cu il
Əhali % Əhali % Əhali % Əhali % Əhali % Əhali %
Azərbaycan üzrə 111 666 3.60% 98 211 2.66% 137 250 2.68% 158 057 2.62% 178 021 2.24% 210 312 2.32%
Qusar 47 415 88.9% 37 585 86.6% 55 164 87.7% 59 325 87.9% 73 278 90.7% 86 600 92.6%
Bakı 7 142 1.2% 6 913 1.1% 12 462 1.5% 16 096 1.6% 26 145 1.5% 24 868 1.2%
Xaçmaz 8 489 15.8% 1 0.0% 0% 24 688 0%
Qəbələ 2 401 7.4% 0.% 16 020 0.25%
Quba 7.3% 0% 0.0% 8 952 0.01%
İsmayıllı 6.0% 0% 0.0% 0.0% 8 079 0.0%
Oğuz 300 9.8% 0.11% 0% 0% 0.0% 4 731 0.0%
Göyçay 6 683 3.8% 4 038 % 3 308 % 0% 0.0% 396 0.%

Azərbaycanda ləzgilər respublikanın 20-dən çox rayonunda, həmçinin Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Mingəçevir, Göyçay və başqa şəhərlərində yaşayırlar. Quba, Qusar, Xaçmaz, İsmayıllı, Qəbələ, Şəki, QaxOğuz ləzgilərin yığcam yaşadıqları rayonlardır.

Ləzgilər Azərbaycan əhalisinin 2,0%-ni təşkil edir (2009). 30-cu illərdə məktəblərdə ana dilinin keçilməsinə baxmayaraq, 1936-cı ildən ləzgi dilində dərslərin keçilməsi ləğv edilmişdir. Bu, ləzgilərin assimilyasiya prosesini gücləndirmiş, xalqı yoxa çıxmaq təhlükəsi qarşısında qoymuşdur. 1993-cü ildən başlayaraq Azərbaycanda ləzgi dilində dərsliklər çap edilir. Hazırda 94 məktəbdə (891 sinif) ləzgi dilində dərslər keçirilir. Həmin məktəblərdə 15 000-ə yaxın şagird təhsil alır. Ləzgilərin sıx yaşadığı Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonunun sənayesinin əsasını yüngül və yeyinti sənayesi təşkil edir. Başlıca olaraq meyvə-tərəvəz, şərab və süd məhsulları emal edilir. Rayonun kənd yerlərində xalçaçılıq ənənəvi sənətkarlıq növü kimi inkişaf etməkdədir. Qafqazın qədim xalqlarından olan ləzgilər bu bölgənin iqtisadi inkişafında mühüm rol oynayırlar.

Dağıstan

Ləzgilər Dağıstan əhalisinin 13,3%-ni təşkil edir.

Tanınmış şəxsiyyətlər

Tarixi şəxsiyyətlər

Hərbçilər

İdmançılar

Şairlər

İş adamları

 • Seyfəddin Rüstəmov — əslən qusarlı Rusiyada milyardçıdır
 • Süleyman Kərimov — Rusiya parlamentində təmsil olunan milyardçıdır.

Digər

Ləzgilərin soyqırımı

1918-ci ildə Ləzgi Digah kəndində baş verən soyqırımında erməni-daşnak dəstələri ayrı-ayrı mənbələrə və şahidlərə əsasən 12 minədək ləzgi, eləcə də 4 mindən çox azərbaycanlı və tat əhalini qətlə yetirmişdir. Təpədən-dırnağa kimi silahlanmış nizami qoşun hissələrinə qarşı igidliklə döyüşən yerli əhali həmin dövrdə işğalçıların 5 mindən çox əsgərini tələf etmişdir.

İstinadlar

 1. Языки и общества/Энциклопедия. — ИЯ РАН, Москва, 2006. — С.253
 2. . 2022-03-29 tarixində . İstifadə tarixi: 2020-08-02.
 3. . 2022-03-29 tarixində . İstifadə tarixi: 2019-10-31.
 4. . 2022-03-29 tarixində . İstifadə tarixi: 2020-08-02.
 5. . 2022-03-29 tarixində . İstifadə tarixi: 2016-06-28.
 6. . 2022-03-29 tarixində . İstifadə tarixi: 2016-06-28.
 7. . 2022-03-29 tarixində . İstifadə tarixi: 2016-06-28.
 8. . 2022-03-29 tarixində . İstifadə tarixi: 2016-06-28.
 9. . 2022-03-29 tarixində . İstifadə tarixi: 2016-06-28.
 10. . 2022-03-29 tarixində . İstifadə tarixi: 2016-06-28.
 11. . 2022-05-29 tarixində . İstifadə tarixi: 2016-06-28.
 12. Халилрин Шамил. . АЛАМ (rus). 2020-04-20. 2023-07-27 tarixində . İstifadə tarixi: 2021-06-13.
 13. В. А. Тишков. . Росинформагротех. 2007. səh. 138.
 14. . 8—11. Ди-Дик. 2000. səh. 36.
 15. П.И. Пучков. (PDF). www.isras.ru. 2012-02-03 tarixində (PDF). İstifadə tarixi: 2011-12-10.
 16. Алкадари. "Асари-Дагестан". Цитата: "Один ученый-ширванец по имени Хас-Магомед-эфенди, выучившись наукам сначала у него, вернулся к себе, отправился в Ширване в селение под названием Кюрдамир к шейху Исмаил-эфенди, бывшему муршидом тариката накшбенди, выучился у него тарикату и был посвящен, а потом вторично прибыл в то селение (в Юхари-Яраг), но на этот раз он стал там муршидом тариката и стал ему обучать народ. Даже бывшего своего учителя явных наук, упомянутого Магомед-эфенди он обучил тарикату и дал ему инвеституру на наставничество".
 17. . 2023-07-27 tarixində . İstifadə tarixi: 2021-06-16.
 18. Данные сводки Курахского РК ВКБ(б) в Дагобком партии
 19. [ölü keçid]
 20. . БСЭ. 2012-01-03 tarixində . İstifadə tarixi: 2011-12-07.
 21. (PDF). 2011-08-05 tarixində (PDF). İstifadə tarixi: 2021-06-16.
 22. Суммарно согласно данным Ethnologue по Азербайджану и данным российской переписи. Отдельно эти числа отражены в преамбуле статьи (364000 и 402173)
 23. . 2017-11-17 tarixində . İstifadə tarixi: 2021-06-16.
 24. В Европейской части Российской империи, а также в Сибири и Средней Азии переписью 1897 не зафиксировано носителей кюринского наречия, все они учтены только на территории Кавказа; так как административные границы губерний российской империи не совпадали с современными границами государств и регионов, из Кавказского макрорегиона учтены 2020-08-08 at the Wayback Machine (94 596), 2007-09-27 at the Wayback Machine (615), 2012-01-04 at the Wayback Machine (19) и 2012-01-04 at the Wayback Machine (18) области, 2020-09-24 at the Wayback Machine (14).
 25. . «». 2012-01-04 tarixində . İstifadə tarixi: 2012-07-06.
 26. Всесоюзная перепись населения 1937 года: общие итоги. Сборник документов и материалов. Институт российской истории РАН, «Российская политическая энциклопедия». 2007 ISBN 5-8243-0337-1
 27. . «». 2012-01-03 tarixində . İstifadə tarixi: 2011-06-04.
 28. . «». 2012-01-04 tarixində . İstifadə tarixi: 2011-06-04.
 29. . «». 2012-01-03 tarixində . İstifadə tarixi: 2011-06-04.
 30. . «». 2012-01-04 tarixində . İstifadə tarixi: 2011-06-04.
 31. . «». 2009-09-13 tarixində . İstifadə tarixi: 2011-06-04.
 32. . «». 2011-06-22 tarixində . İstifadə tarixi: 2011-06-04.
 33. . 2020-04-30 tarixində . İstifadə tarixi: 2011-12-16.
 34. . 2022-12-30 tarixində . İstifadə tarixi: 2023-01-01.
 35. так как административные границы губерний российской империи не совпадали с современными границами государств, в качестве численности лезгин Азербайджана указана сумма по 2012-01-03 at the Wayback Machine (48 192 носителя кюринского наречия) и 2012-01-03 at the Wayback Machine (14 503 носителя кюринского наречия) губерниям, а также 2012-01-04 at the Wayback Machine Тифлисской губернии (975 носителей кюринского наречия); всего 63 670 носителя кюринского наречия.
 36. . «». 2012-02-03 tarixində . İstifadə tarixi: 2014-10-30.
 37. Перепись 1926 года показывает неполные данные о лезгинах в Азербайджане. Согласно материалам этой переписи (Всесоюзная перепись населения 1926 года, т. 14, Закавказская СФСР, г. Москва, 1929) там было зафиксировано 47 тысяч нелезгин — носителей кюринского, то есть лезгинского языка, которые на самом деле являлись этническими лезгинами (об этом свидетельствуют данные по дайре Хазра, где проживают исключительно лезгины: 84 % были отмечены как тюрки с родным кюринским). Таким образом уточнённая численность лезгин в Азербайджане равнялась 69,3 тысячам в Азербайджане и 181,5 в СССР.
 38. . «». 2012-02-03 tarixində . İstifadə tarixi: 2011-02-10.
 39. . «». 2012-02-03 tarixində . İstifadə tarixi: 2011-02-10.
 40. . «». 2012-02-03 tarixində . İstifadə tarixi: 2011-02-10.
 41. . «». 2011-08-26 tarixində . İstifadə tarixi: 2011-02-10.
 42. . «». 2011-08-26 tarixində . İstifadə tarixi: 2015-12-02.
 43. . 2012-01-03 tarixində . İstifadə tarixi: 2012-02-04.
 44. . «». 2012-02-04 tarixində . İstifadə tarixi: 2012-05-22.. Лезгины учтены переписью в качестве носителей кюринского наречья.
 45. . «». 2011-05-22 tarixində . İstifadə tarixi: 2017-03-21.
 46. . «». 2012-01-03 tarixində . İstifadə tarixi: 2011-12-18.
 47. . «». 2012-01-03 tarixində . İstifadə tarixi: 2009-11-10.
 48. . «». 2012-01-04 tarixində . İstifadə tarixi: 2009-11-10.
 49. . «». 2011-06-04 tarixində . İstifadə tarixi: 2009-11-10.
 50. . www.demoscope.ru. 2024-04-07 tarixində . İstifadə tarixi: 2024-04-07.
 51. The State Statistical Committee of the Republic of Azerbaijan : 2012-11-30 at the Wayback Machine---İn this and following table — everybody defermined nationality themself. Information on children are obtained from.
 52. Population statistics of Eastern Europe (pop-stat.mashke.org) : 2012-02-07 at the Wayback Machine
 53. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi: 2012-05-12 at the Wayback Machine---Siyahıyaalınmalar zamanı sorğu olunan hər bir şəxs milliyyətini özü müəyyən edir. Uşaqların milliyyəti valideynlərin dediklərinə əsasən yazılır. + Əhalinin sərbəst danışdığı dillər üzrə məlumatlar müvafiq millətlər üzrə 3 və yuxarı yaşlı əhaliyə nisbətən faizlə verilmişdir.
 54. Azərbaycan Respublikası əhalisinin siyahıyaalınması, 2009-cu il. XIX cild:Əhalinin milli mənsubiyyətinə, yaşına, ana dili və sərbəst danışdığı digər dillərə görə bölgüsü. — 2011
 55. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi: Statistik Göstəriciləri 2012: [ölü keçid]
 56. United Nations Statistics Division, Demographic Statistics: 2018-11-01 at the Wayback Machine
 57. Ethno-Caucasus, Этнодемография Кавказа: 2018-10-16 at the Wayback Machine — yoxlanılıb: 21.04.2018
 58. 2018-10-16 at the Wayback Machine // Источник: РГАЭ РФ (быв. ЦГАНХ СССР), фонд 1562, опись 336, Д.Д. 966–1001 ("Национальный состав населения по СССР, республикам, областям, районам"), Д.Д. 256–427 (табл. 26 "Национальный состав населения районов, районных центров, городов и крупных сельских населенных пунктов") — yoxlanılıb: 21.04.2018
 59. Ethno-Caucasus, Этнодемография Кавказа: 2018-10-16 at the Wayback Machine — yoxlanılıb: 21.04.2018
 60. Ethno-Caucasus, Этнодемография Кавказа: 2018-10-16 at the Wayback Machine — yoxlanılıb: 21.04.2018
 61. Ethno-Caucasus, Этнодемография Кавказа: 2018-10-16 at the Wayback Machine — yoxlanılıb: 21.04.2018
 62. 2017-11-16 at the Wayback Machine: 2015-06-27 at Archive.today — yoxlanılıb: 21.04.2018
 63. 2017-11-16 at the Wayback Machine: 2012-02-07 at the Wayback Machine — yoxlanılıb: 21.04.2018
 64. . 2022-03-29 tarixində . İstifadə tarixi: 2014-02-02.
 65. 2022-09-11 at the Wayback Machine — Azərbaycan Dövlət Statistika Komitəsi
 66. . 2012-02-01 tarixində . İstifadə tarixi: 2021-06-16.
 67. 2020-05-13 at the Wayback Machine: 2012-10-18 at the Wayback Machine
 68. . Quba Soyqırımı Memorial Kompleksi (rus). 2020-12-15. 2024-04-06 tarixində . İstifadə tarixi: 2024-04-06.

Xarici keçidlər

Həmçinin bax


Sitat səhvi: " q " adlı qrup üçün <ref> teqləri mövcuddur, lakin müvafiq <references group="q"/> teq tapılmadı

Mənbə — ""

Informasiya Melumat Axtar

Anarim.Az

Sayt Rehberliyi ile Elaqe

Saytdan Istifade Qaydalari

Anarim.Az 2004-2023