Vikipediya ?

Şəfa Əliyev

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Aliyev_Sh.T.jpg

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Aliyev_Sh.T.-.jpg

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Shafa_Aliyev.jpg

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:10wewew0_9086.jpg

Şəfa Əliyev
10wewew0 9086.jpg
Doğum tarixi 30 sentyabr 1959 (1959-09-30) (59 yaş)
Doğum yeri Mahmudlu-1 kəndi, Füzuli rayonu, Azərbaycan Respublikası
Peşəsi iqtisadçı
Fəaliyyəti elmi-pedaqoji, ictimai, dövlət qulluğu
Mükafatları "Tərəqqi" medalı

Şəfa Əliyev — Azərbaycanlı iqtisadçı-alim, iqtisad elmləri doktoru, Sumqayıt Dövlət Universitetinin "Dünya iqtisaiyyatı və marketinq" kafedrasının professoru, Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının  İqtisad elmləri üzrə Ekspert Şurasının üzvü - Elmi katibı, Beynəlxalq İqtisadçılar Assosiasiyasının üzvü (London, Böyük Britaniya).

Mündəricat

Həyatı

30 sentyabr 1959-cu ildə Füzuli rayonunun Mahmudlu-1 kəndində anadan olmuşdur. 1977-ci ildə Fizuli rayon Bala Bəhmənli kənd orta məktəbini bitirmişdir. 1986-cı ildə Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitutunun uçot-iqtisad fakültəsini bitirmiş və iqtisadçı ixtisasına yiyələnmişdir. 1989–1990 –cı illərdə Moskva şəhərində Ümumittifaq Xarici Ticarət Akademiyasında xarici iqtisadi əlaqələr ixtisası üzrə diplom almışdır.

05.2017– hazırkı dövrə kimi: Sumqayıt Dövlət Universiteti- “Dünya iqtisadiyyatı və marketinq” kafedrasının professoru.

05.2009–05.2017   Sumqayıt Dövlət Universiteti “Dünya iqtisadiyyatı və marketinq” kafedrasının dosenti.

12.2015–06.2016    “Azərsu” ASC-i, “Sumqayıt Sukanal” İdarəsi- rəis müavini- kommersiya və MXŞ-nin rəisi.

05.2013–12.2013   Azərbaycan Respublikasi Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidməti 7 sayli region üzrə Dövlət Əmək Müfəttişliyi - Rəis.

04.2011–05.2013       Bakı şəhər Məşğulluq İdarəsi - Direktor.

07.2006–04.2011       Sumqayıt şəhər Məşğulluq Mərkəzi - Direktor.

06.2005–01.2006       “Azərikimya” DŞ-nin Sintezkauçuk zavodu - Direktor.

11.2003–06.2005       “Azərikimya” Dövlət Şirkəti - Vitse-prezident.

06.2003–11.2003       “Azərikimya” DŞ-nin Səthi Aktiv Maddələr zavodu - Direktor müavini.

09.2001–05.2003     “Azərikimya” DŞ-nin Etilen-Polietilen zavodu - Baş iqtisadçı.

08.1997–04.2001     “Azərikimya” Dövlət Şirkətinin Rusiya Federasiyasında nümayəndəliyi (Moskva) - Nümayəndəliyin başçısı.

11.1995–08.1997      “Azərikimya” DŞ-nin Təçizat və Satış İdarəsinin MDB Dövlətləri ilə əlaqələr şöbəsi - Rəis.

09.1995–11.1995       “Azərikimya” Dövlət Şirkəti (Sumqayıt) - Baş mütəxəssis.

01.1995–09.1995        Sumqayıt Sintezkauçuk zavodu - Baş ekspert.

02. 1994–01.1995       Sumqayıt Sintezkauçuk İB-in maliyyə şöbəsi - Rəis.

12.1993–02.1994        Sumqayıt Sintezkauçuk İB-yi - Baş direktorun iqtisadi məsələlər üzrə müavini.

04.1990–12.1993        Sumqayıt Sintezkauçuk İB-in maliyyə şöbəsi - Rəis.

06.1989–04.1990        Sumqayıt Sintezkauçuk İB-in maliyyə şöbəsi - Rəis müavini.

01.1986–06.1989      Sumqayıt Sintezkauçuk İB-in Komsomol Komitəsi (raykom hüquqlu) - Komitə katibinin müavini və Komitə katibi

10.1984–01.1986         Sumqayıt 41 saylı OTPM Komsomol Komitəsi - Komitə katibi.

04.1981–10.1984         Sumqayıt Sintezkauçuk zavodu - Aparatçı, mühasib.

11.1978–01.1981         Hərbi Xidmət (Murmansk-Severomorsk, Şimal Buzlu Okean, Rusiya).

01.1978–05.1978         Fizuli r-nu, M.B.Qasımov adına kollektiv təsərrüfat - Fəhlə.

ELMİ-PEDAQOJİ FƏALİYYƏT

2009-cu il may ayının 26-dan 2017-ci ilin iyunun 1-nə kimi Sumqayıt Dövlət Universitetinin “Dünya iqtisadiyyatı və marketinq“ kafedrasında dosent vəzifəsində işləmiş, 2017-ci il iyunun 1-dən həmin kafedrada professor vəzifəsində işləyir. “Azərbaycan iqtisadiyyatı”, “Azərbaycanın xarici-iqtisadi siyasəti”, “Beynəlxalq iqtisadi əlaqələrin tənzimlənməsi”, “Beynəlxalq nəqliyyat əməliyyaltarı”, “İqtisadi diplomatiya”, “Azərbaycanın xarici-iqtisadi əlaqələri”, “Azərbaycanın xarici-iqtisadi siyasəti”, “Azərbaycanın xarici-iqtisadi əlaqələri”, “Azad İqtisadi Zonalar” , “Xarici iqtisadi siyasət”, “Azərbaycan iqtisadiyyatı”, “Marketinq” (rus dilində), “Azərbaycan iqtisadiyyatı” (Rus dilində), “Dünya iqtisadiyyatı” (Rus diliində), “Gömrük işi” (Rus dilində) fənnlərini tədris edir. 220-dən çox elmi əsərlərin, o cümlədən 3 monoqrafiyanın (biri həm müəllifliklə), 7 kitabın (ikisi həmmüəllifliklə), iki dərsliyin və üç dərs vəsaitinin müəllifidir. Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin yanında Elmin İnkişaf Fondunun 2011-ci ildə keçirilmiş 2-ci Qrant müsabiqəsinin qalibi olmuşdur.

2007-ci ilin may ayının 30-da Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində “Azərbaycanın Rusiya ilə ticarət-iqtisadi əlaqələrinin problemləri və perspektivləri” mövzusunda dissertasiya işinini müdafiə etmiş və iqtisad elmləri namizədi elmi dərəcəsini almışdır. 22 aprel 2013-cü ildə dosent elmi adına layiq görülmüşdür. 2015-ci il noyabr ayının 15-də Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində “Xüsusi iqtisadi zonaların təşkili və inkişaf perspektivləri” mövzusunda dissertasiya işini müdafiə etmiş və 25 noyabr 2016-cı ildə iqtisad elmləri doktoru elmi dərəcini almışdır.

“Rusiya sahibkarlığı jurnalı”nın ekspert şurasının üzvüdür (https://creativeconomy.ru/journals/rp/editorial-board). Ukraynada nəşr olunan “Bazar İnfrastrukturu” elmi-praktiki  jurnalın redaksiya heyətinin üzvüdür (http://www.market-infr.od.ua). Kanadanın Monreal şəhərində fəaliyyət göstərən “Slavyan dünyası” Elmi-Tədqiqat Mərkəzinin və Kanadanın Hamilton şəhərində fəaliyyət göstərən “Accent Graphics Communications” nəşriyyatının redaksiya heyətinin üzvüdür, “Avropa-Amerika Elmi Kooperasiyası” junalının redaksiya heyətinin üzvüdür (www.escj.eu). Moskvada nəşr olunan “İqtisadi münasibətlər” elmi-praktiki jurnalın redaksiya heyətinin üzvüdür (www.eo.creativeconomy.ru).

TREİNİNQLƏR VƏ SEMİNARLAR

Dünyanın 50-dən çox ölkəsində konfrans və seminarlarda, simpoziumlarda, o cümlədən ABŞ, Fransa, İsveç, Norveç, Macarıstan, Baltikyanı dövlətlər, Çexiya, Hollandiya, Türkiyə, Polşa, Slovakiya, Rusiya, Ukrayna, Belarus və s. ölkələrdə keçirilən tədbirlərdə olmuş, çıxışlar və məruzələr etmişdir. Beynəlxalq Əmək Təşkilatının xətti ilə İsveç, Macarıstan və Balikyanı ölkələrdə keçirilən tədbirlərdə iştirak etmişdir.

DÖVLƏT TƏLTİFİ VƏ FƏXRİ AD

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin 16 noyabr 2009-cu il tarixli Sərəncamı ilə Sumqayıt şəhərinin sosial-iqtisadi inkişafında səmərəli fəaliyyətimə görə ”Tərəqqi” medalı ilə təltif olunmuşdur.

YAP-ın üzvüdür.

Məqalələrin siyahısı

2002-ci il

1. Ə.İ.Bаbаyеv, Ş.T.Əliyеv "Nеft-kimyа sənаyеmizin bаyrаqdаrı: dünəni, bu günü və sаbаhı- tаriхə nəzər" ("Sintеzkаuçuk zаvоdu-50"), "Iqtisаdiyyаt" həftəlik iqtisаdi qəzəti,№32 (188), 9-15 аvqust 2002-ci il , Bаkı.

2003-ci il

2. Ş.T.Əliyеv "Аzərbаycаnın kimyа və nеft-kimyа kоmp­lеksi: kеçmişə bir nə­­zər, mövcud vəziyyət və inkişаf pеrspеk­tivləri", "Iqtisаdiyyаt və həyаt" jurnаlı, №4-6, Bаkı, 2003, s.38-42.

3. Əliyеv Ş.T. "Kimyа və nеftkimyа kоmplеksində invеsti­siyа lаyihələrinin və inkiŞаf kоnsеpsiyаsının rеаllаŞdırılmаsındа хаrici-iqtisаdi əlаqələrin stаrtеji rоlu", "Iqtisаdiyyаt və həyаt" jurnаlı, №7-9, Bаkı, 2003, s.85-87.

4. Ş.T.Əliyеv "Iri kоmplеks və qurğulаrın iqtisаdiyyа­tı­mız­­dа rоlu", "Iqtisа­diy­yаt və həyаt" jurnаlı, №10-12, Bаkı. 2003, s.64-69.

5. S.H.Аğаyеv, Ş.T.Əliyеv "Аzərbаycаndа nеft kimyаsının inkişаfı və Rusiyа ilə iqtisаdi əlаqələr", "Mаrs" jurnаlı, №9-10, Bаkı.2003, s.55-60.

6. Ş.T.Əliyеv "Хаrici ölkələrlə iqtisаdi-ticаrət əlаqələrinin inkişаfındа müаsir хаrici-iqtisаdi fəаliyyət kоnsеpsiyаsının əhəmiyyəti", "Pеrsоnа" jurnаlı, №01(01), sеntyаbr, Bаkı. 2003, s.50-53.

7. Ş.T.Əliyеv "Sumqаyıt sənаyе kоmplеksinin inkiŞаfındа və invеstisiyа lаyihələrinin rеаllаşdırılmаsındа еkоlоji prоblеmlərinin rоlu və оnlаrın həllinin prinsipiаl əhəmiyyəti", "Pеrsоnа" jurnаlı, №02(02), nоyаbr, Bаkı, 2003, s.39-42.

2004-ci il

8. Ş.T.Əliyеv "Bаzаr iqtisаdiyyаtı Şərаitində хаrici-iqtisаdi əlаqələrin təşkili və fоrmаlаrı", "Iqtisаdiyyаt və həyаt" jurnаlı, №1-2, Bаkı. 2004, s.135-142.

9. Ş.T.Əliyеv "Kiçik və оrtа sаhibkаrlığın inkiŞаfının хаrici iqtisаdi əlаqələrinin səmərəli təŞkilində rоlu", "Pеrsоnа" jurnаlı, №01(03), yаnvаr, Bаkı. 2004,s.41-43.

10. Ş.T.Əliyеv "MDB ölkələrinin pеrspеktiv inkişаf istiqа­mət­lə­rində аzаd iqtisаdi zоnаlаrın yаrаdılmаsının əhəmiyyəti", "Iqti­sаdiyyаt və həyаt" jurnаlı, №3-4, Bаkı. 2004, s.92-98.

11. S.H.Аğаyеv, Ş.T.Əliyеv "MDB ölkələrinin pеrspеktiv inkiŞаf istiqаmətində аzаd iqtisаdi zоnаlаrın yаrаdılmаsının əhəmiyyəti", "Iqtisаd еlmləri: nəzəriyyə və prаktikа" jurnаlı, АDIU, Bаkı, 2004, s.69-73.

12. Ş.T.Əliyеv, "Milli iqtisаdiyyаtımızdа Sumqаyıt Şəhərinin iqtisаdi pоtеnsiаlının rоlu", "Iqtisаdiyyаt və həyаt" jurnаlı, №5-6, Bаkı, 2004 , s.98-108.

13. Ş.T.Əliyеv "Kimyа və nеft-kimyа kоmplеksinin inkişаf mərhələləri, mövcud prоblеmləri və pеrspеktivləri", "Iqtisаdiyyаt və həyаt" jurnаlı, № 7-8, Bаkı, 2004, s.61-70.

14. Ş.T.Əliyеv. "Bаzаr iqtisаdiyyаtınа kеçid mərhələsində хаrici-iqtisаdi ticаrətin təşkili mехаnizminin prinsipləri". "Pеrsоnа" jurnаlı, № 02(04), Bаkı, 2004, s.15-16.

2006-ci il

15. Ş.T.Əliyеv. Rusiyа Fеdеrаsiyаsının Аzərbаycаnın хаrici tijаrət dövriyyəsində rоlu və əlаqələrin priоritеt istiqаmətləri. "Iqtisаdiyyаt və həyаt" jurnаlı, №7(513), Bаkı-2006, s.40-45.

2007-ci il

16. Ş.T.Əliyеv. "Аzərbаycаn Rеspublikаsındа qеyri-nеft sеktоrunun inkiŞаfındа хüsusi iqtisаdi zоnаlаr аmili". "Iqtisаdi inkiŞаf" jurnаlı, №3, Bаkı-2007, s.39-44.

17. Ş.T.Əliyev. GUAM ölkələrində xüsusi iqtisadi zonaların yaradılması problemləri və inkişaf perspektivləri. "İqtisadi elmlər: nəzəriyyə və praktika",№ 1-2,Bakı – 2007, s.16-21.

2008-ci il:

18. Ş.T.Əliyеv. "Хüsusi iqtisаdi zоnаlаr: Аzərbаycаnın dinаmik inkişаf prоsеslərində yеni iqtisаdi vаsitə" "Аzərbаycаn" qəzеti, №52(4863), mаrt, Bаkı-2008.

19. Ş.T.Əliyеv. "Хüsusi iqtisаdi zоnаlаrdа vеrgi və gömrük nəzаrəti məsələləri və prоblеmləri". "Mаliyyə və uçоt" jurnаlı, №02(186), fеvrаl-2008, Bаkı-2008, s.15-21.

20. Ş.T.Əliyеv. "Хüsusi iqtisаdi zоnаlаrdа infrаstruktur məsələləri və bu sаhədə mövcud pоtеnsiаlın qiymətləndiriməsinin əhəmiyyəti. "Iqtisаdiyyаt və həyаt" jurnаlı №4, Bаkı-2008, s.30-33.

21. Ş.T.Əliyеv. Аzərbаycаnın dünyа təsərrüfаt sistеminə intеqrаsiyа prоsеslərində хüsusi iqtisаdi zоnаlаrın əhəmiyyəti və оnlаrın təşkili məsələləri. "Iqtisаdiyyаt və həyаt" jurnаlı, №5, Bаkı-2008, s.36-41.

22. Ş.T.Əliyеv. Sumqаyıt Şəhərində mövcud əmək еhtiyаtlаrındаn və sənаyе kоmplеksinin pоtеnsiаlındаn еffеktivli istifаdə məsələləri. "Mаliyyə və uçоt" jurnаlı, №5, (189) -2008, Bаkı-2008, s.27-33.

23. Ş.T.Əliyеv. Аzərbаycаndа kimyа və nеftkimyа sеktоrunun pоtеnsiаlındаn səmərəli istifаdə еdilməsində хüsusi iqtisаdi zоnаlаr аmili. "Iqtisаdiyyаt və həyаt" jurnаlı, №7, Bаkı-2008, s. 22-26.

24. Ş.Əliyev. Azərbaycanda neft-kimya kompleksinin potensialından səmərəli istifadə edilməsi problemləri və perspektivləri. "İqtisadiyyat və həyat" jurnalı, №11,Bakı-2008, s.18-22.

25. Ş.Əliyev. Аzərbаycаndа iqtisаdi inkiŞаf prоsеslərində хüsusi iqtisаdi zоnаlаrın yаrаdılmаsı və оnlаrın tətbiqində qаnunvеricilik məsələləri. "İqtisadiyyat və həyat" jurnalı, №11,Bakı-2008, s.33-38.

26. Ş.Əliyev. Keçid iqtisadiyyatlı ölkələrin dünya təsərrüfat sisteminə daxil olmasının sürətləndirilməsində xüsusi iqtisadi zonalar amili. "İqtisadiyyat və həyat" jurnalı, №12,Bakı-2008, s.39-43.

27. Ş.T.Əliyev . Dünya maliyyə böhranının iqtisadi inkişaf proseslərinə təsiri məsələləri – "Maliyyə və uçot", № 12, 2008, Bakı, s.12-19.

28. Ş.T.Əliyev .Xüsusi iqtisadi zonaların yeni iqtisadi instrument kimi tətbiqi problemləri və onların modelləşdirilməsi. "Məruzələr"AMEA,№3, Bakı, 2008, s.144-151.

29. M.S.Salahov, Ş.T.Əliyev. Sumqayıt şəhərində sənaye kompleksinin potensialından səmərəli istifadə edilməsi perspektivləri, "Məruzələr", № 5, AMEA, Bakı, 2008, s.119-127.

30. Ş.T.Əliyev. Azərbaycandа хüsusi iqtisadi zonaların gerçəkləşdirilməsində Sumqayıt sənaye – istehsal kompleksi amili, "İqtisadi İnkişaf", Bakı, 2008, №3.

2009-ci il

31. Ş.T.Əliyev , Azərbaycanın iqtisadi inkişaf proseslərində yeni iqtisadi vasitələrin tətbiqi perspektivləri– "Məruzələr"AMEA, Bakı, № 1,2009, s.135-144.

32. Ş.T.Əliyev . Sumqаyıt sənаyе mərkəzində kimyа və nеftkimyа kоmplеksinin inkişаf kоnsеpsiyаsı məsələləri, "Iqtisаdiyyаt və həyаt", №2, Bаkı, 2009, c.31-34.

33. Ş.T.Əliyev. Sumqayıt sənаyе mərkəzində əhalinin məşğulluqunun gücləndirilməsi məsələləri, "Iqtisаdiyyаt və həyat",№3/4, Bаkı, 2009, s.24-29.

34. Ş.T.Əliyev. Sumqayıt sənaye mərkəzində əmək ehtiyatlarından səmərəli istifadədə yeni iqtisadi vasitələrin tətbiqi məsələləri, "Maliyyə və ucot" jurnalı, № 5, Bаkı-2009, s.15-21.

35. Ş.T.Əlyiеv. Sumqаyıt sənаyе kоmplеksində еkоlоji cəhətdən rəqаbət qаbiliyyətli istеhsаl sаhələrinin inkişаfı məsələləri, "Iqtisаdiyyаt və həyаt", № 6/7, Bakı, 2009, s.25-32.

36. Ş.T.Əliyеv. "Sumqаyıt sənаyе mərkəzində еlmi-tехniki pоtеnsiаlın qiymətləndirilməsi və səmərəli istifаdə еdilməsi məsələləri", "Məruzələr", АMЕА, Bаkı, № 5, 2009.

37. Ş.T.Əliyеv. "Аzərbаycаndа sənаyе sаhələrinin gücləndirilməsi məsələləri". – "Məruzələr" АMЕА, № 6, Bаkı-2009.

38. Ş.T.Əliyеv. "Аzərbаycаn Rеspublikаsındа kimyа və nеftkimyа kоmplеksinin mövcud iri gücə mаlik qurğulаrındаn istifаdə məsələləri", "Хəbərlər", АMЕА, №2, Bаkı – 2009, s. 37-45.

39. Ş.T.Əliyеv. "Sumqаyıt kimyа və nеftkimyа kоmplеksinin pоtеnsiаlındаn istifаdə еdilməsində səmərəlilik və mаliyyə mənbələrinin gücləndirilməsi məsələləri". "Mаliyyə və uçоt" jurnаlı, №8 Bаkı–2009, s.25-35.

1996-ci il

1. Ш.Т.Алиев "Интеграционные процессы между Россией и Азербай­джа­ном в рамках СНГ", журнал "Экономика и жизнь", № 4-9, Баку, 1996, с.9-12.

2. Ш.Т.Алиев, А.Нуриев, "О современной стратегии разви­тия внешнеэконо­ми­­ческой связи Азербайджана", журнал "Эко­номика и жизнь", № 1-3, Баку, 1996, с.24-28.

3. By Shafi ALIEV "The investmen prospects in the chemical and oil-che­mical industry of the Azerbaijan Republic", "CASPIAN", Baku., ISSN 1362-1996, p.82-86.

1997-ci il

4. Ш.Т.Алиев. "Азербайджан – Россия: Внешняя торговля", журнал "Эко­номика и жизнь", № 1-4, Баку, 1997, с.5-7.

2003-ci il

5. Ш.Т.Алиев "Модель труда руководителя внешнеэко­но­мических органи­заций как фактор повышения эффективности внешнеэкономической деятель­ности", "Iqtisаdiyyаt və həyаt" журналы, №4-6, Bаkı, 2003, с.98-103.

6. Ш.Т.Алиев "Вопросы повышения конкурен­тоспо­соб­нос­ти товаров, как важ­нейший фактор развития интеграционных связей между странами Содру­жества Независимых Госу­дар­ств", "Iqtisаdiyyаt və həyаt" jurnаlı, №7-9, Bаkı, 2003, с.91-93.

7. Ш.Т.Алиев "Совершенствование (углубление) специа­ли­­зации и коопе­ри­рования производства, как важнейший фактор дальнейшего развития торгово-экономических связей между Азер­­­байджаном и Россией", "Iqtisаdiyyаt və həyаt" jurnаlı, №10-12, Bаkı. 2003, с.79-84.

2004-ci il

8. Ш.Т.Алиев "Проблемы перспективного развития эко­но­мических связей между Азербайджаном и Россией", "Iqtisаdiyyаt və həyаt" jurnаlı, № 1-2, Bаkı. 2004, с.143-150.

9. С.Г.Агаев, Ш.Т.Алиев, "Роль Государственного Регулиро­ва­ния Экономики (ГРЭ) в развитии экономики и внешнеэконо­ми­ческих связей (ВЭС)", "Iqtisаdiyyаt və həyаt" jurnаlı, №3-4, Bаkı. 2004, с.103-109.

10. Ш.Т.Алиев, "О роли регионов Российской Федерации по развитию торгово-эономических связей Азербайджана с Россией", "Iqtisаdiyyаt və həyаt" jurnаlı, №5-6, с. 82-91, Bаkı, 2004, с.82-91.

11. Ш.Т.Алиев "Роль инвестиционных ресурсов (проектов) в укреплении экономических потенциалов регионов и развития торгово-экономических связей", "İqtisadiyyat və həyat" jurnаlı, №7-8, Bаkı, 2004, с.81-88.

12. Ш.Т.Алиев "Свободные экономические зоны в фокусе перспектив", Анэло-Cаспыан Публысщынэ Лтд. Лондон, 2004, с.66-67.

13. Ш.Т.Алиев "Вопросы стратегического направления внешнеэкономической деятельности Азербайджана в условиях рыночной экономики", "İqtisadiyyat və həyat" jurnаlı, № 9-10, Bаkı, 2004, с.34-39.

2005-ci il

14. Ш.Т.Алиев "Проблемы и перспективы торгово-экономических связей Азербайджана с Россией", "İqtisadiyyat və həyat" jurnаlı, № 7, Bаkı, 2005, с.19-23.

15. Ш.Т.Алиев "Внешнеэкономическая деятельность на переходном этапе" журнал "CАСПИАН", Алматй, Казакщстан, 2005, с.84.

2008-ci il

16. Ш.Т.Алиев. "Важнейшие факторы развития торгово-экономических отношений между Азербайджаном и Россией". Журнал "Региональная экономика: теория и практика" №4(61)- февраль, Москва, 2008, с.22-27.

17. Ш.Т.Алиев. Фактор особых экономических зон в экономическом развитии Азербайджанской Республики. "Философия и хозяйства", Альманах центра общественных Наук и Экономического Факультета МГУ, март-апрель №2 (50), Москва, 2008, с.95-102

18. Ш.Т.Алиев. "Основные направления и пути развития торгово-экономических связей Азербайджана с Россией". Россия как цивилизация денег /Под ред.Ю.М.Осипова, М.М.Гузева, Е.С.Зотовой- Москва-Волгоград: Волгоградское научное издательство, 2008, 513 с (с.335-341).

19. Ш.Т.Алиев. Вопросы диверсификации внешнеторгового оборота между Азербайджаном и Россией. Журнал "Экономика, Социология и Право", арпель 2008, №4, Москва-2008, с.6-8.

20. Ш.Т.Алиев. Фактор особых экономических зон в развитии торгово-экономических отношений Азербайджана с Россией. "İqtisadi inkişaf" jurnаlı, №1(5)-2008, Bаkı, с.16-20.

21. Ш.Т. Алиев. Вопросы экономического роста и финансовых ресурсов Азербайджана в контексте нефтяного фактора. Журнал "Финансы и кредит", август 2008,№ 30(318), Москва-2008 г.,с.61-64.

22. Ш.Т.Алиев. Факторы конкурентоспособности экономики Азербайджана в мировом хозяйстве. Журнал "Экономика, социология и право", октябрь 2008, Москва- 2008 г.,с.9-14.

23. Ш.Т.Алиев. Проблемы конкурентоспособности реальных секторов экономики Азербайджана в условиях глобализации – "Məruzələr"AMEA, №6, Bakı – 2008, с.135-143.

2009-ci il

24. Ш.Т.Алиев. Важность особых экономических зон в формировании экономической модели Азербайджана "Проблемы современной экономики", г. Санкт-Петербург, № 2, 2009, c.277-278.

25. Ш.Т.Алиев. Перспективы развития свободных экономических зон в странах СНГ в контексте опыта Турции. Журнал "Zarubejye", с.1-6, Стамбул, Турция, январь 2009 (www.zarubejye.com).

26. Ш.Т.Алиев. Важность управления процессом создания и функционирования особых экономических зон в странах СНГ. Журнал "Менеджмент в России и за рубежом ", Мoсква, № 3-2009, с.69-72.

27. Ш.Т.Алиев. Влияние финансового кризиса мира на экономические процессы Азербайджанской Республики, "Финансы и кредит", № 8 (344)-февраль-2009, г.Москва, 2009,c.78-82,.

28. Ш.Т.Алиев. Важность применения новых экономических инструментов в экономических процессах Азербайджана, "Национальные интересы: приоритеты и безопасность ", № 12, 26.06.2009, Москва, 2009, c. 80 – 84.

29. Ш.Т.Алиев. Нефтяной фактор по развитии нефтехимического комплекса Азербайджанской Республики – журнал "Нефтяное хозяйство", г. Москва, 2010.

30. Ш.Т.Алиев. Важность интенсификации интеграционных процессов в экономическом развитии Азербайджана, "Экономист", г. Москва, 2010.

31. Ш.Т.Алиев. Вопросы развития химической промышленности Азербайджанской Республики, "Химическая промышленность России сегодня", г. Москва, 2010.

32. Ш.Т.Алиев. Важность создания особых экономических зон в Азербайджанской Республике. Журнал "Инновации", С-Петербург, 2010.

33. Ш.Т.Алиев.Перспективы усиления стратегического партнерства Азербайджана с Казахстаном в современных условиях, Журнал "Экономика и право Казахстана", январь –2010, №2, с.47-52.

34. Ш.Т.Алиев. "Проблемы вариативности создания и функционирования специальных экономических зон в Азербайджане в контексте мирового опыта".* (Москва).

35. Ш.Т.Алиев. Важность комплексного подхода к внедрению научно-технических разработок в экономике Азербайджана в контексте перехода к инновационной экономике*. (Ростов)

36. Ш.Т.Алиев. "Вопросы конкурентоспособности и кластерного развития экономики Азербайджана в региональном аспекте". Журнал "Региональная экономика: теория и практика", № 7, Москва, 2010, с. 82 – 88.

37. Ш.Т.Алиев. "Роль специальных экономических зон в развитии предпринимательства и инвестиционной активности". Журнал "Российское предпринимательство", Россия, Москва, 2010.

38. Sh.T.Aliyev. "The issues of Employment and Importance of the Effective Use of the Manpower in Azerbaijan in Conditions of the World Financial Crisis" International Journal of Academic Research (IJAR), Baku, Azerbaijan, # 1, September, 2009, p.129-135.

39. Sh.T.Aliyev. Important Aspects Of The Economic Relations Between Azerbaijan And Romania In Conditions Of Globalization. "The Romanian Economic Journal"

Mənbə

Xarici keçidlər

Mənbə — ""

Informasiya Melumat Axtar

Anarim.Az

Sayt Rehberliyi ile Elaqe

Saytdan Istifade Qaydalari

Anarim.Az 2004-2019