Vikipediya ?

Rafizilər

Rafizilər - (ərəbcə rafiz sözündəndir, əl çəkən, inkar edən deməkdir) - mötədil şiələrə nisbət verilmiş ümumi adıdır. Sünni müəlliflər Əbu Bəkrin və Ömər ibn Xəttabın (Ömərin) xəlifəliyinin qanuniliyini qəbul etməyən (rədd edən) bütün şiələri rafizilər adlandırmışlar. [1]

Ümumi mənada isə bütün insanlar hər hansı bir şeyə nisbətən rafizidir - yəni tərk edəndirlər. Məsələn, müsəlmanlar hamısı Şeytanı və batili tərk (rəfz) ediblər. Yəni bu mənada bütün müsəlmanlar rafizidirlər. və ya Musa (ə.s) Firon və sehirbazları ilə mübarizədə qalib gələndə sehirbazlar Fironu rəfz etdilər - yəni tərk etdilər və Hz. Musaya (ə.s) qoşuldular. Rafizi adı və şiələrin bu adla adlanmağının səbəbi haqqında mənbələrdə 5 hədis var. Bunlardan biri Üsuli-Kafi adlı kitabda müvəssəq; biri Təfsiri Furat kitabında zəif və üç hədis də səhih sənədlə İmam Muhəmməd Təqi (ə.s) ilə imama Əli Nəqinin (ə.s) səhabəsi olan Əhməd bin Muhəmməd Bərqinin "Məhasin" kitabındadır.

İndi Məhasin kitabından həmin 3 hədisin məzmununa baxaq:‎

ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺃﺳﺒﺎﻁ، ﻋﻦ ﻋﻴﻴﻨﺔ ﺑﻴﺎﻉ ﺍﻟﻘﺼﺐ، ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻗﺎﻝ: ﺇﻧّﻲ ﻗﺪ ﺧﺒﺮﺕ ﺃﺑﺎ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺃﻥّ ﺭﺟﻼً ﻗﺎﻝ ﻟﻲ: ﺇﻳّﺎﻙ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺭﺍﻓﻀﻴّﺎً! ﻓﻘﺎﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ: ﻭﺍﻟﻠﻪِ ﻟَﻨِﻌﻢَ ﺍﻻﺳﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻣَﻨَﺤﻜﻢُ ﺍﻟﻠﻪ ﻣﺎ ﺩُﻣﺘُﻢ ﺗﺄﺧﺬﻭﻥ ﺑﻘﻮﻟﻨﺎ، ﻭﻻ ﺗﻜﺬﺑﻮﻥ ﻋﻠﻴﻨﺎ

Əli bin Əsbat mənə Uyeynədən dedi: Əbu Abdullaha (İmam Cəfəri Sadiq ə.s) bəzi adamların mənə rafizi dediyini xəbər verdim və dedim ki, məni rafizi olmaqdan çəkindirdilər. İmam (ə.s) dedi: And olsun Allaha ki, Allahın sənə verdiyi bu ad bizim sözlərimizi qəbul etdiyin və bizə yalan nisbət vermədiyin müddət ərzində gözəl və bətəniləndir.

ﻳﻌﻘﻮﺏ ﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ، ﻋﻦ ﺻﻔﻮﺍﻥ ﺑﻦ ﻳﺤﻴﻰ، ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﺃﺳﺎﻣﺔ ﺯﻳﺪ ﺍﻟﺸﺤﺎﻡ، ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﺍﻟﺠﺎﺭﻭﺩ ﻗﺎﻝ: ﺃﺻﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﺃﺫﻧﻴﻪ ﻛﻤﺎ ﺃﻋﻤﻰ ﻋﻴﻨﻴﻪ ﺍﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺳﻤﻊ ﺃﺑﺎ ﺟﻌﻔﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻳﻘﻮﻝ: ﺍﻥ ﻓﻼﻧﺎ ﺳﻤﺎﻧﺎ ﺑﺎﺳﻢ، ﻗﺎﻝ: ﻭﻣﺎ ﺫﺍﻙ ﺍﻻﺳﻢ؟ - ﻗﺎﻝ: ﺳﻤﺎﻧﺎ ﺍﻟﺮﺍﻓﻀﺔ، ﻓﻘﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺑﻴﺪﻩ ﺇﻟﻰ ﺻﺪﺭﻩ: " ﻭﺃﻧﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺍﻓﻀﺔ ﻭﻫﻮ ﻣﻨﻰ " ﻗﺎﻟﻬﺎ ﺛﻼﺛﺎ

Yaqub bin Yəzid mənə Səfvan bin Yəhyadan, o da Əbu Usamə Zeyd bin Şahhamdan, o da Əbul Caruddan nəql edərək dedi: eşitdim ki, Əbu Cəfərə (İmam Muhəmməd Baqir ə.s) dedilər: Filankəslər bizə bir ad qoyublar. İmam (ə.s) dedi: Nədir bu ad? Dedilər: Bizi rafizi adlandırırlar. Bunu eşidən İmam Baqir (ə.s) əlini həmin adamın sinəsinə qoyaraq dedi: Mən rafizilərdənəm və onlarda məndəndir. Bu sözü 3 dəfə təkrarladı.‎

ﻭﺟﺎﺀ ﺃﺑﻮ ﺑﺼﻴﺮ ﻳﻮﻣﺎً ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﺑﻲ ﺟﻌﻔﺮ ﺍﻟﺒﺎﻗﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻓﺴﺄﻟﻪ: ﺟُﻌِﻠﺖُ ﻓﺪﺍﻙ، ﺍﺳﻢٌ ﺳُﻤِّﻴﻨﺎ ﺑﻪ ﺍﺳﺘَﺤﻠَّﺖ ﺑﻪ ﺍﻟﻮﻻﺓ ﺩﻣﺎﺀﻧﺎ ﻭﺃﻣﻮﺍﻟﻨﺎ ﻭﻋﺬﺍﺑﻨﺎ! ﻗﺎﻝ: « ﻭﻣﺎ ﻫﻮ ؟ »، ﻗﺎﻝ: ﺍﻟﺮﺍﻓﻀﺔ، ﻓﻘﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ: « ﺇﻥّ ﺳﺒﻌﻴﻦ ﺭﺟﻼً ﻣﻦ ﻋﺴﻜﺮ ﻓﺮﻋﻮﻥَ ﺭﻓﻀﻮﺍ ﻓﺮﻋﻮﻥ، ﻓﺄﺗَﻮﺍ ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ، ﻓﻠﻢ ﻳﻜﻦ ﻓﻲ ﻗﻮﻡ ﻣﻮﺳﻰ ﺃﺣﺪٌ ﺃﺷﺪَّ ﺍﺟﺘﻬﺎﺩﺍً ﻭﺃﺷﺪَّ ﺣﺒّﺎً ﻟﻬﺎﺭﻭﻥَ ﻣﻨﻬﻢ، ﻓﺴﻤّﺎﻫﻢ ﻗﻮﻡُ ﻣﻮﺳﻰ ( ﺍﻟﺮﺍﻓﻀﺔ )، ﻓﺄﻭﺣﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﺇﻟﻰ ﻣﻮﺳﻰ ﺃﻥ ﺃﺛﺒِﺖْ ﻟﻬﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺳﻢَ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻮﺭﺍﺓ، ﻓﺈﻧّﻲ ﻧَﺤَﻠْﺘُﻬﻢ. ﻭﺫﻟﻚ ﺍﺳﻢٌ ﻧَﺤَﻠَﻜُﻤﻮﻩ ﺍﻟﻠﻪ » .

Bir gün Əbu Bəsir İmam Baqirin (əleyhis- səlam) yanına gəldi və dedi: Sənə fəda olum. Muxaliflərimiz bizlərə bir ad qoyaraq onunla bizim qanımızı, malımızı və bizə əzabı özlərinə halal ediblər. İmam (ə) dedi: Nədir o ad? Əbu Bəsir dedi: Rafizi. İmam Baqir (ə) buyurdu : Fironun əsgərlərindən 70 nəfər Fironu tərk edib ( rəfz edərək ) Musaya qoşuldular. Onlar Musanın (ə.s) qövmünü rafizi adlandırdılar. Allah (c.c) Musaya ( ə.s ) vəhy edərək bu adı onlar üçün qərar verdi. Mən də sizə bu adı nisbət verirəm. Həmçinin Allah da sizləri bu cür adlandırıb. [2]

Bəzi insanların iddiasına görə, İmam Hüseynin (ə) nəvəsi, imam Zeynülabidinin (ə) oğlu Zeyd bin Əli Əməvi hökümətinə qarşı qiyam edərkən dönəmin şiələri ondan Əbu Bəkrə və Ömərə nifrət etməsini tələb etmiş, Zeyd bununla razılaşmamış, buna görə şiələr onu tərk etmişlər. Bu olaydan sonra rəqibləri tərəfindən şiələr öz komandirlərini, başçılarını qoyub qaçdıqlarına, onu tərk etdiklərinə, ona tabe olmadıqlarına görə “rafizi” adlandırılmağa başlayıblarmış. Halbuki, bu məlumat yanlışdır. [3]

Mənbə

[1] İslam (qısa məlumat kitabı). Azərbaycan Sovet Ensiklopediyasının Baş Redaksiyası. Bakı: 1989, səh.98.

[2] Əl-Məhasin.cild.1.səh.157.bab.24.hədis.90-92.

[3]

Mənbə — ""

Informasiya Melumat Axtar

Anarim.Az

Sayt Rehberliyi ile Elaqe

Saytdan Istifade Qaydalari

Anarim.Az 2004-2019