Bu məqalə 1955-ci ildən bu günümüzədək əməliyyat sistemlərinin yaranması və inkişafı haqqındadır. 

1950-ci illər

 • 1955-ci il
  • General Motors Operating System,  IBM 701 üçün GM OS
 • 1957-ci il
  • BESYS (Bell System)

1960-cı illər

 • 1960-cı il
  • IBSYS (IBM 7090 и IBM 7094)
 • 1961-ci il
  • CTSS (Compatible TimeShare System)
  • Burroughs MCP (Burroughs Master Control Program)
 • 1962-ci il
  • GCOS (General Comprehensive Operating System)
 • 1963-cü il
  • AN/FSQ-32
 • 1964-cü il
  • Dartmouth Time Sharing System
  • EXEC 8
  • OS/360 (elan edilib)
  • TOPS-10
  • SCOPE (CDC 3000)
 • 1965-ci il
  • Multics (elan edilib)
  • BOS/360 (Basic Operating System)
  • TSOS/VMOS
  • OS/360 (təqdim olunub)
  • Tape Operating System (TOS)
 • 1966-cı il
  • DOS/360 (IBM)
  • MS/8
 • 1967-ci il
  • ACP (IBM)
  • CP/CMS
  • ITS
  • WAITS
 • 1968-ci il
  • Диспетчер-68
  • TSS-8
 • 1969-cu il

1970-ci illər

1980-ci illər

1990-cı illər

2000-ci illər

İl-Ay Windows Apple BSD Linux Digər
2000–? z/OS
2000–?
2000–01
2000–02 Windows 2000 8
2000–03 FreeBSD 4.0 Red Hat Linux 6.2E
2000–04
2000–05
2000–06 2.7 Üçüncü redaktə
2000–07
2000–08 Debian 2.2 0.1
2000–09 Windows Millennium Edition 7.0
2000–10 z/OS
0.2
2000–11
2000–12 1.5
2.8
3.9
11i
2001–01
2001–02 0.4
2001–03 (v10.0)
2001–04
2001–05 5L 5.1
2001–06 2.9
2001–07 1.0
2001–08
2001–09 (v10.1)
2001–10 Windows XP
6.0
2001–11
2001–12 3.0 OS/2 4.52
2002–01

2002–02
2002–03 2.1 AS
2002–04 8.0 Dördüncü redaktə
2002–05 3.1 9 ()
2002–06
2002–07 Debian 3.0 0.4.0
2002–08 (v10.2)
2002–09 1.6
2002–10 5.2
2002–11 3.2 1.0
2002–12 1.1
2003–01 FreeBSD 5.0 9 (x86)
JNode – varisi
2003–02 1.2
0.1.0
2003–03 1.3
2003–04 Windows Server 2003
2003–05 3.3 2.1 ES
2003–06 8.0
2003–07
2003–08 6.5
1.4
2003–09 11i v2
2003–10 (v10.3) 3
9.0
2003–11 3.4 1
2003–12 2.6.0
2004–01 2.6.1 0.2.0
2004–02 2.6.2, 2.6.3
2004–03 2.6.4 0.2.1
2004–04 2.6.5 0.2.2
2004–05 3.5 2.6.6
2
2004–06 0.2.3
2004–07 1.0
2004–08 2.6.8 5.3
2004–09 0.2.4
2004–10 2.6.9
2004–11 3.6 3
2004–12 2.0 2.6.10
2005–01 10
0.2.5
2005–02 4 8.2
2005–03
2.6.11
2005–04 (v10.4) 1.2 0.2.6
2005–05 3.7
2005–06 2.6.12
4
Debian 3.1
2005–07
2005–08 2.6.13 0.2.7
2005–09
2005–10 2.6.14

10.0
0.2.8
2005–11 FreeBSD 6.0
3.8
2005–12 3.0 0.2.9
2006–01 1.4 2.6.15 10 1/06
2006–02
2006–03 2.6.16
5
2006–04
2006–05 3.9
3.1.2
2006–06 2.6.17
(LTS)
10 6/06
2006–07 1.6
2006–08 v7.0
0.3.0
2006–09 2.6.18 1.0
8.3
2006–10 6

Slackware 11.0
2006–11 Windows Vista 4.0 2.6.19
10 11/06
2006–12
2007–01 1.8
2007–02 2.6.20 Dürdüncü redaktə
2007–03 5 0.3.1
2007–04 2.6.21

Debian 4.0
2007–05 4.1 7
2002–06
2007–07 2.6.22
Slackware 12.0
2007–08 1.10 10 8/07
2007–09 11i v3
0.3.3
2007–10 (v10.5) 2.6.23
8.3-1H1
2007–11 4.2 8
6.1,
2007–12 4.0
2008–01 2.6.24 0.3.4
2008–02
Windows Server 2008
1.12
FreeBSD 7.0
2008–03 1.1
2008–04 2.6.25
(LTS)
2008–05 4.3 9
Slackware 12.1
10 5/08
OpenSolaris 2008.05
v8.0A
2008–06 11.0 2.0
0.3.5
2008–07 2.0 2.6.26
2008–08 6.5
0.3.6
2008–09
z/OS V1R10
2.1
2008–10 2.6.27

1.0
10 10/08
2008–11 4.4 10 2.0
0.3.7
2008–12 2.6.28
Slackware 12.2
2.2
OpenSolaris 2008.11
2009–01
2009–02 2.2 Debian 5.0
1.1
0.3.8
2009–03 2.6.29
2009–04 5.0
1.5
0.3.9
2009–05 4.5 10 5/09
2009–06 2.6.30
11
1

OpenSolaris 2009.06
2009–07 0.3.10
2009–08 (v10.6) Slackware 13.0 2.3
2009–09 2.4 2.6.31
1.6
2009–10 Windows 7
4.6
2.0
10 10/09
2.4
2009–11 FreeBSD 8.0 12
openSUSE 11.2
2009–12 2.6.32 0.3.11

2010-cu illər

İl-Ay Windows Apple BSD Linux Digər
2010–01 2.1
2010–02 2.6.33
2010–03
2010–04 2.6 (LTS)
2010–05 4.7 2.6.34
13
2.2
2010–06 2.5
8.4
2010–07 openSUSE 11.3
2010–08 2.6.35
2010–09 10 9/10
7.1
2010–10 2.8 2.6.36
14
2.6
0.3.12
2010–11 5.1
4.8
6
2010–12 2.3 2.7
2011–01 2.6.37
2011–02 Debian 6.0
3.0
2011–03 2.6.38
openSUSE 11.4
0.3.13
2011–04 2.10
Slackware 13.37
2011–05 4.9 2.6.39
15
3.1
(for Classic)
2011–06 (ilk alındıqda)
2011–07 (v10.7) 3.0
3.2
3
2011–08
2011–09
2011–10 3.1

4.0
2011–11 5.0 16
openSUSE 12.1
9.0
11 11/11
2011–12
2012–01 FreeBSD 9.0 3.2 1.1
2012–02 3.0 0.3.14
Minix 3.2
2012–03 3.3
4.0.4
2012–04 12.04 (LTS)
2012–05 5.1 3.4
17
2012–06 3.0
2012–07 (v10.8) 3.5
4.1
openSUSE 12.2
3.1
2012–08
2012–09 Windows Server 2012 3.6
Slackware 14.0
2012–10 Windows 8
6.0
5.2
12.10 11.1
2012–11 3.2 4.2 R1 Alpha 4
2012–12 FreeBSD 9.1
2013-01 18
10 1/13
2013-02
2013-03 openSUSE 12.3
2013-04 3.4
13.04
2013-05 6.1
5.3
Debian 7.0 0.3.15
3.2
2013-06 3.10
2013-07 19
4.3
2013-08
2013-09 FreeBSD 9.2 3.11 3.3
z/OS Version 2.1
2013-10 Windows 8.1
(v10.9) 13.10
2013-11 3.6
5.4
19
Slackware 14.1
openSUSE 13.1
4.4
3.12
2013-12 20 3.4
2014-01 FreeBSD 10.0 3.13
2014-02 0.3.16
3.5
2014-03 3.14
2014-04 14.04 (LTS) 11.2
2014-05 5.5
2014-06 3.8 3.15
3.6
2014-07
2014-08 3.16 3.7
2014-09 Minix 3.3
2014-10 (v10.10) 14.10
3.17
2014-11 5.6
FreeBSD 10.1
4.0
openSUSE 13.2
5.0
0.3.17
2014-12 3.18
2015-01
2015-02 3.19
2015-03
2015-04 4.0
Debian 8.0
15.04
2015-05
2015-06 4.1 3.9
2015-07 Windows 10
2015-08 FreeBSD 10.2 4.2
2015-09 (v10.11)

z/OS Version 2.2
2015-10 6.0
15.10
7.2
.3
2015-11 Windows 10 Mobile 4.3
2015-12
2016-01 4.4
2016-02 0.4
2016-03 5.9
FreeBSD 10.3
4.5
2016-04 16.04 0.4.1
2016-05 4.6
2016-06 Slackware 14.2
24
2016-07
2016-08 Windows 10 Anniversary Update
Windows 10 Mobile Anniversary Update
4.6 7.0
4.7
0.4.2
2016-09 (v10.12)

2016-10
2016-11 7.3

Həmçinin bax

 • Əməliyyat sistemlərinin siyahısı
 • Linux distrubutivlərinin siyahısı

İstinadlar

 1. . 2015-04-10 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2016-12-13.
 2. , Microsoft News Center, 1999-12-15, 2012-01-05 tarixində , İstifadə tarixi: 2011-11-19
 3. , Bell Labs, 2008-02-13 tarixində arxivləşdirilib, İstifadə tarixi: 2011-11-19
 4. Balaban, Alexandre, (French), 2000, 2014-01-16 tarixində , İstifadə tarixi: 2011-11-19
 5. , Microsoft News Center, 2000-09-14, 2012-01-09 tarixində , İstifadə tarixi: 2011-11-19
 6. , Amiga History (UK), 2000-12-04, 2013-05-12 tarixində , İstifadə tarixi: 2012-07-22
 7. Schmidt, Ralph, , 2001-02-15, 2011-10-04 tarixində , İstifadə tarixi: 2011-11-19
 8. , 2014-01-16 tarixində , İstifadə tarixi: 2011-11-19
 9. , Microsoft News Center, 2001-08-24, 2010-12-13 tarixində , İstifadə tarixi: 2011-11-19
 10. . 2008-01-26 tarixində . İstifadə tarixi: 2016-12-13.
 11. , Bell Labs, April 2002, 2013-08-27 tarixində arxivləşdirilib, İstifadə tarixi: 2011-11-19
 12. // , 2011-01-07 tarixində arxivləşdirilib, İstifadə tarixi: 2011-11-19
 13. , Apple Inc., 2002-08-23, 2003-10-08 tarixində , İstifadə tarixi: 2011-11-19
 14. (PDF). 2012-09-15 tarixində (PDF) arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2016-12-13.
 15. , Microsoft News Center, 2003-03-28, 2011-12-30 tarixində , İstifadə tarixi: 2011-11-19
 16. , 2014-02-10 tarixində , İstifadə tarixi: 2011-11-19
 17. , August 2006, 2011-09-05 tarixində arxivləşdirilib, İstifadə tarixi: 2011-11-19
 18. . 28 July 2015. 2020-01-03 tarixində . İstifadə tarixi: 2015-08-23.
 19. . 2020-01-13 tarixində . İstifadə tarixi: 2016-12-13.
 20. . 2019-10-13 tarixində . İstifadə tarixi: 2016-12-13.

Xarici keçidlər

 • – a timeline of UNIX 1969 and its descendants at present
 • – a color-coded concise timeline for various Microsoft operating systems (1981–present)
 • – an effort to capture, salvage, and archive historical computer software and manuals from minicomputers and mainframes of the 1950s, 1960s, 1970s, and 1980s
Mənbə — ""

Informasiya Melumat Axtar


Anarim.Az

Sayt Rehberliyi ile Elaqe

Saytdan Istifade Qaydalari

Anarim.Az 2004-2022