Wikipedia Autopatrolled.svg Bu istifadəçi Azərbaycan dilində olan vikipediyada avtopatruldur()

Yaratdığım medya faylları

Yaratdığım şablonlar

 1. Şablon:Abbasi sülaləsinin soyağacı
 2. Şablon:Braziliya prezidentləri
 3. Şablon:Candaroğulları
 4. Şablon:Dulqədiroğulları
 5. Şablon:Dulqədiroğullarının qohumluq əlaqələri
 6. Şablon:Çatışmada ölüm ‎
 7. Şablon:Əbdüləziz ‎
 8. Şablon:Əbdülməcid ‎
 9. Şablon:Əməvi sülaləsinin soyağacı ‎
 10. Şablon:I Əbdülhəmid ‎
 11. Şablon:I Əhməd ‎
 12. Şablon:I İbrahim ‎
 13. Şablon:I Mahmud ‎
 14. Şablon:I Mehmed ‎
 15. Şablon:I Səlim ‎
 16. Şablon:II Bəyazid ‎
 17. Şablon:II Əbdülhəmid ‎
 18. Şablon:II Əhməd ‎
 19. Şablon:II Filippin şəcərəsi (İspaniya kralı) ‎
 20. Şablon:II Karlın şəcərəsi (İspaniya kralı) ‎
 21. Şablon:II Mahmud ‎
 22. Şablon:II Mehmed ‎
 23. Şablon:II Murad ‎
 24. Şablon:II Mustafa ‎
 25. Şablon:II Osman ‎
 26. Şablon:II Səlim ‎
 27. Şablon:II Süleyman ‎
 28. Şablon:III Əhməd ‎
 29. Şablon:III Filippin şəcərəsi (İspaniya kralı) ‎
 30. Şablon:III Mehmed ‎
 31. Şablon:III Murad ‎
 32. Şablon:III Mustafa ‎
 33. Şablon:III Osman ‎
 34. Şablon:III Səlim ‎
 35. Şablon:İspaniya krallarının soyağacı ‎
 36. Şablon:IV Filippin şəcərəsi (İspaniya kralı) ‎
 37. Şablon:IV Mehmed ‎
 38. Şablon:IV Murad ‎
 39. Şablon:Kavalalılar
 40. Şablon:Malqoçoğlu ailəsi
 41. Şablon:Oldenburq ailəsi ‎
 42. Şablon:Osmanlı-Candaroğlu əlaqəsi
 43. Şablon:Osmanlı padşah qızları
 44. Şablon:Osmanlı padşahları ‎
 45. Şablon:Osmanlı şahzadələri ‎
 46. Şablon:Osmanlı sədrəzəmləri ‎
 47. Şablon:Osmanlı şeyxülislamları ‎
 48. Şablon:Osmanlı sultanlarının ailə ağacı ‎
 49. Şablon:Osmanlı sultanlarının anaları ‎
 50. Şablon:Osmanlı tarixindəki üsyanlar ‎
 51. Şablon:Portuqaliya krallarının soyağacı ‎
 52. Şablon:Qaramanoğulları
 53. Şablon:Trabzon imperatorlarının şəcərəsi‎
 54. Şablon:Tüdorlar‎
 55. Şablon:V Filippin şəcərəsi (İspaniya kralı) ‎
 56. Şablon:V Karlın şəcərəsi ‎
 57. Şablon:V Mehmed Rəşad ‎
 58. Şablon:V Murad ‎
 59. Şablon:VI Mehmed Vahidəddin ‎

Yaratdığım məqalələr

 1. 31 mart hadisəsi (Osmanlı imperiyası)‎
 2. Abdullah Vassaf Əfəndi‎
 3. Abidə Sultan‎
 4. ABŞ paytaxtlarının siyahısı‎
 5. Abxaz Mehmed Paşa‎
 6. Adilə Sultan (Mehmed Səlahəddin Əfəndinin qızı)
 7. Adilə Sultan‎
 8. Ahizadə Hüseyn Əfəndi‎
 9. Aişə Hasəki Sultan‎
 10. Aişə Hümaşah Sultan‎
 11. Aişə Səniyəpərvər Sultan‎
 12. Aişə Sultan (I Əhmədin qızı)‎
 13. Aişə Sultan (II Bəyazidin qızı)‎ c
 14. Aişə Sultan (II Əbdülhəmidin qızı)‎
 15. Aişə Sultan (II Mustafanın qızı)‎
 16. Aişə Sultan (III Əhmədin qızı)‎
 17. Aişə Sultan (III Muradın qızı)‎
 18. Alacadağ döyüşü‎
 19. Aldın payını, çağır dayını (teatr tamaşası)‎
 20. Aleksandr Marşal‎
 21. Aleksandr Rutven‎
 22. Aleksandr Stüart‎
 23. Aleksandra Pavlovna ‎
 24. Aleksey Bestuzev-Rumin‎
 25. Aleksey Pyotroviç‎
 26. Alfonso (Asturiya şahzadəsi)‎
 27. Aliyə Sultan
 28. Almas Mehmed Paşa‎
 29. Alois Hitler
 30. Amin (xəlifə)
 31. Anadolu əyaləti‎
 32. Angela Hitler‎
 33. Anjulu Marqarit‎
 34. Ankaralı Mehmed Əmin Əfəndi‎
 35. Anna İvanovna‎
 36. Anna Leopoldovna‎
 37. Anna Nevil‎
 38. Anna Pavlovna‎
 39. Anna Petrovna‎
 40. Anqola kvanzası‎
 41. Antonio (Portuqaliya kralı)‎
 42. Antverpenli Lionel‎
 43. Aqilə Xatun‎
 44. Araqonlu Eleonora ‎
 45. Araqonlu Elizabet (Portuqaliya kraliçası)‎
 46. Araqonlu Elyanora (Portuqaliya kraliçası)‎
 47. Araqonlu İzabella (Portuqaliya kraliçası)‎
 48. Araqonlu Ketrin‎
 49. Araqonlu Mariya (Kastiliya kraliçası)‎
 50. Araqonlu Mariya‎
 51. Argentina pesosu
 52. Arifə Kadriyə Sultan
 53. Artur Stüart (1509-1510)‎
 54. Artur Tüdor‎
 55. Aruba florini‎
 56. Aşçı Mehmed Paşa‎
 57. Atıfzadə Hüsaməddin Əfəndi
 58. Atikə Sultan (III Əhmədin qızı)
 59. Atikə Sultan (Sultan İbrahimin qızı)‎
 60. Atiyə Sultan‎
 61. Avstriya hersoqluğu‎
 62. Avstriya qraflığı‎
 63. Avstriyalı Anna (hersoqina)‎
 64. Avstriyalı Anna (imperatriça)‎
 65. Avstriyalı Anna (İspaniya kraliçası)‎
 66. Avstriyalı Barbara (hersoqina)‎
 67. Avstriyalı Elizabet‎
 68. Avstriyalı Elizabeta‎
 69. Avstriyalı Elyanora (hersoqina)‎
 70. Avstriyalı Elyanora (Polşa kraliçası)‎
 71. Avstriyalı Elyanora‎
 72. Avstriyalı İzabella‎
 73. Avstriyalı Ketrin (Polşa kraliçası)‎
 74. Avstriyalı Ketrin‎
 75. Avstriyalı Klaudye Feliçitas‎
 76. Avstriyalı Mariya (hersoqina)‎
 77. Avstriyalı Mariya (Macarıstan və Bohemiya kraliçası)‎
 78. Avstriyalı Mariya Amaliya‎
 79. Avstriyalı Mariya Anna (hersoqina)‎
 80. Avstriyalı Mariya Anna (İspaniya kraliçası)‎
 81. Avstriyalı Mariya Anna (Portuqaliya kraliçası)‎
 82. Avstriyalı Mariya Anna Jozefina‎
 83. Avstriyalı Mariya Antonia‎
 84. Avstriyalı Mariya Jozefina (Polşa kraliçası)‎
 85. Avstriyalı Mariya Kristina‎
 86. Avstriyalı Mariya Leopoldino‎
 87. Avstriyalı Mariya Tereza‎
 88. Avstriyalı Mariya ‎
 89. Avstriyalı Marqarita (İspaniya kraliçası)‎
 90. Avstriyalı Marqarita Tereza‎
 91. Avstriyalı Marqarita‎
 92. Avstriyalı Sesilya Renata (Polşa kraliçası)‎
 93. Avstriyalı Yuanna (hersoqina)‎
 94. Avstriyalı Yuanna
 95. Ayaq divanı‎
 96. Ayaşlı Nişançı İsmayıl Paşa‎
 97. Ayaz Paşa türbəsi‎
 98. Aynişah Sultan‎
 99. Ayşə Xatun
 100. Bab-ı Ali basqını‎
 101. Bağdad köşkü‎
 102. Bağdad səfəri (1638)‎
 103. Bahadırzadə Arabaçı Əli Paşa‎
 104. Bahai Mehmed Əfəndi ‎
 105. Bahri Məmlüklərinin siyahısı‎
 106. Bakıdakı ali təhsil müəssisələrinin siyahısı‎
 107. Balizadə Mustafa Əfəndi‎
 108. Baltaçı Həsən Paşa ‎
 109. Baltaçı Mehmed Paşa‎
 110. Baltaoğlu Süleyman bəy‎
 111. Baltazar Karlos (Asturiya şahzadəsi)‎
 112. Bamba Qadınəfəndi‎
 113. Bankir adaxlı (teatr tamaşası)‎
 114. Banqladeş takası‎
 115. Başmaqçızadə Abdullah Əfəndi‎
 116. Başmaqçızadə Əli Əfəndi‎
 117. Bavariya kürfürstlüyü‎
 118. Bavariyalı Anna Mariya (1551-1608)‎
 119. Bavariyalı Anna Mariya (1574-1616)‎
 120. Bavariyalı Mariya Anna Viktoriya‎
 121. Bayburtlu Qara İbrahim Paşa‎
 122. Bayram Paşa‎
 123. Bayramzadə Zəkəriya Əfəndi‎
 124. Bədrifələk Qadınəfəndi‎
 125. BƏƏ dirhəmi‎
 126. Bəhicə Qadınəfəndi‎
 127. Bəhicə Sultan‎
 128. Behiyə Sultan‎
 129. Bəhreyn dinarı‎
 130. Beyhan Sultan (III Mustafanın qızı)‎
 131. Beyhan Sultan (Sultan İbrahimin qızı)‎
 132. Beyjinyo‎
 133. Bəylərbəyi hadisəsi‎
 134. Bəzmialəm Sultan
 135. Bəzmialəm Sultan‎
 136. Bianka Mariya Sforza‎
 137. Bidar Qadınəfəndi‎
 138. Bığlı Mehmed Paşa‎
 139. Bığlı Mustafa Paşa‎
 140. Bığlı Qoca Dərviş Mehmed Paşa‎
 141. Biko Əli Paşa‎
 142. Biləcikli Mustafa Paşa‎
 143. Bodrumlu Ömər Lütfi Əfəndi‎
 144. Bohemiyalı Anna‎
 145. Bolevi Mustafa Əfəndi‎
 146. Boliviya bolivianosu‎
 147. Bolo de rolo‎
 148. Bolqar levi‎
 149. Borciya ailəsi‎
 150. Bosniya əyaləti‎
 151. Bosniyalı Dərviş Mehmed Paşa‎
 152. Bosniyalı Əli Paşa‎
 153. Bosniyalı Mahmud Paşa‎
 154. Bosniyalı Mehmed Paşa‎
 155. Bosniyalı Osman Paşa‎
 156. Bosniyalı Saleh Paşa‎
 157. Bosniyalı Xəlil Paşa‎
 158. Bostançı Xəlil Paşa‎
 159. Bostancılar‎
 160. Bostanzadə Mehmed Əfəndi‎
 161. Botsvana pulası‎
 162. Boynuyaralı Mehmed Paşa‎
 163. Böyük Məcidiyə məscidi‎
 164. Böyük sözləşmə‎
 165. Braqanza sülaləsi‎
 166. Braziliya bayramları‎
 167. Braziliya himni‎
 168. Braziliya İmperiyası‎
 169. Braziliya Mərkəzi Bankı‎
 170. Braziliya realı‎
 171. Braziliya yəhudiləri‎
 172. Braziliyanın ştatları‎
 173. Bretanlı Anna‎
 174. Brünsvikli Elizabet Kristina‎
 175. Brünsvikli Vilhelmina Amaliya‎
 176. Buçuktəpə hadisəsi‎
 177. Budin əyaləti‎
 178. Bülbül Xatun‎
 179. Burbonlu Lüdovik‎
 180. Burci Məmlüklərinin siyahısı‎
 181. Burlaxatun türbəsi‎
 182. Burnaz Atikə Sultan‎
 183. Burqonlu Mariya‎
 184. Burqundiyalı Mariya (Savoyya hersoqinası)‎
 185. Burundi frankı‎
 186. Canay Gəray‎
 187. Çandarlı I İbrahim Paşa‎
 188. Çandarlı II İbrahim Paşa‎
 189. Candaroğlu Adil bəy‎
 190. Candaroğlu Bəyazid bəy‎
 191. Candaroğlu Süleyman bəy‎
 192. Candaroğlu İsfəndiyar bəy‎
 193. Candaroğlu İsmayıl bəy‎
 194. Candaroğlu I İbrahim bəy‎
 195. Candaroğlu II İbrahim bəy‎
 196. Candaroğlu II Süleyman bəy‎
 197. Candaroğlu Qızıl Əhməd bəy
 198. Candaroğlu Yaqub bəy‎
 199. Canım Hoca Mehmed Paşa
 200. Canpoladzadə Hüseyn Paşa‎
 201. Canpoladzadə Mustafa Paşa‎
 202. Çarlz Feliks (Savoyya hersoqu)‎
 203. Çarski Selo
 204. Çatalca‎
 205. Çatalcalı Əli Əfəndi‎
 206. Çatalcalı Həsən Paşa‎
 207. Çavuş İbrahim Paşa‎
 208. Çavuş Mehmed Paşa‎
 209. Çavuşzadə Mehmed Paşa
 210. Cəbəci Əhməd Paşa‎
 211. Cəbəcilər‎
 212. Cəlalzadə Mustafa Çələbi
 213. Cələb Əhməd Paşa‎
 214. Çələbi İsmayıl Paşa‎
 215. Cəmilə Sultan‎
 216. Cəmrə Sultan‎
 217. Cənubi Koreya vonu‎
 218. Cənubi Sudan funtu‎
 219. Çərkəz İbrahim Paşa‎
 220. Çərkəz İskəndər Paşa‎
 221. Çərkəz Mehmed Əli Paşa
 222. Çərkəz Xəlil Əfəndi
 223. Cərrah Mehmed Paşa‎
 224. Çeştəçi Əli Paşa‎
 225. Ceyms Hepbörn‎
 226. IV Ceyms‎
 227. Ceyms Stüart (siyasətçi)‎
 228. Ceyn Qrey‎
 229. Ceyn Seymur‎
 230. Cibuti frankı‎
 231. Çiçək Xatun‎
 232. Cığalızadə Yusif Sənan Paşa‎
 233. Çinar hadisəsi‎
 234. Cindar Hüseyn Əfəndi‎
 235. Çinili məscid külliyəsi‎
 236. Çırağan hadisəsi‎
 237. Civanqapıcıbaşı Sultanzadə Səmiz Mehmed Paşa‎
 238. Çivizadə Hacı Mehmed Əfəndi‎
 239. Çivizadə Muhiddin Mehmed Əfəndi‎
 240. Çoban Mustafa Paşa‎
 241. Con Byufort‎
 242. Con Manuel‎
 243. Corc Brankoviç‎
 244. Corc Plantagenet‎
 245. Çorlulu Kürəkən Əli Paşa‎
 246. Cülus‎
 247. Cümə salamlığı‎
 248. Çuxadar Əhməd Paşa‎
 249. Dabanıyasdı Mehmed Paşa‎
 250. Dabbaqzadə Mehmed Əfəndi‎
 251. Dağılma dövrü Osmanlı sədrəzəmləri‎
 252. Daldaban Mustafa Paşa‎
 253. Danimarkalı Anna‎
 254. Dəftərdar Əhməd Paşa‎
 255. Dəftərdar Sinan Paşa‎
 256. Dəftərdar Üveys Paşa‎
 257. Dəli Abdullah Paşa‎
 258. Dəli Hüseyn Paşa‎
 259. Dəli Hüsrəv Paşa‎
 260. Dəməşq əyaləti‎
 261. Deodoru da Fonseka‎
 262. Dərviş Mehmed Paşa‎
 263. Dəvəboynu döyüşü‎
 264. Dilavər Paşa‎
 265. Dilfirib xanım‎
 266. Dilrüba Sultan‎
 267. Dimetokalı Mehmed Paşa‎
 268. Dövlət Xatun‎
 269. Dövlətşah Xatun‎
 270. Dukakinoğlu Əhməd Paşa‎
 271. Dukakinzadə Mehmed Paşa‎
 272. Dündar Əli Əfəndi‎
 273. Durğunluq dövrü Osmanlı sədrəzəmləri
 274. Dürri Mehmed Əfəndi‎
 275. Dürriyə Sultan
 276. Dürrizadə Abdullah Bəyəfəndi‎
 277. Dürrizadə Abdullah Əfəndi‎
 278. Dürrizadə Mehmed Arif Əfəndi‎
 279. Dürrizadə Mehmed Ataullah Əfəndi‎
 280. Dürrizadə Mustafa Əfəndi‎
 281. Dürrüadən Qadınəfəndi‎
 282. Dürrünəv Qadınəfəndi‎
 283. Dürrüşəhvar Sultan‎
 284. Düsseldorflu Elyanora Maqdalena‎
 285. Düsseldorflu Mariya Anna‎
 286. Düzdidil xanım‎
 287. Əbdülqədir Əfəndi‎
 288. Əbdülqədir Həmidi Çələbi‎
 289. Əbdülqədir Paşa‎
 290. Əbdürrəhim Əfəndi‎
 291. Əbdürrəhman Abdi Paşa‎
 292. Əbdürrəhman Nəsib Əfəndi
 293. Əbdürrəhman Nurəddin Paşa‎
 294. Əbdürrəhman Paşa‎
 295. Əbəzadə Abdullah Əfəndi‎
 296. Əbu İshaq İsmayıl Əfəndi‎
 297. Əbu Səid Mehmed Əfəndi‎
 298. Əbuishaqzadə Əsad Əfəndi‎
 299. Əbuishaqzadə İshaq Əfəndi‎
 300. Əbülməyamin Mustafa Əfəndi‎
 301. Əbusəidzadə Feyzullah Əfəndi‎
 302. Ədadil Qadınəfəndi‎
 303. Ədirnə hadisələri (1703)‎
 304. Ədirnə Sarayı‎
 305. Ədirnəqapı‎
 306. Edmond Lanqli‎
 307. Əfdalzadə Həmidəddin‎
 308. Əhməd Arif Hikmət Əfəndi‎
 309. Əhməd Cavad Paşa‎
 310. Əhməd Cövdət Paşa
 311. Əhməd Əsad Paşa‎
 312. Əhməd Fəthi Paşa‎
 313. Əhməd Həmdi Paşa‎
 314. Əhməd İzzət Paşa‎
 315. Əhməd Kəmaləddin Əfəndi‎
 316. Əhməd Muxtar Bəyəfəndi‎
 317. Əhməd Muxtar Paşa‎
 318. Əhməd Nihad Əfəndi‎
 319. Əhməd Nurəddin Əfəndi (Əbdülməcidin oğlu)
 320. Əhməd Nurəddin Əfəndi‎
 321. Əhməd Nuri Əfəndi‎
 322. Əhməd Ratib Paşa‎
 323. Əhməd Rəşid Əfəndi‎
 324. Əhməd Tofiq Paşa‎
 325. Əhməd Tosun Paşa‎
 326. Əhməd Tövhid Əfəndi‎
 327. Ələddin Çələbi‎
 328. Ələmdar Mustafa Paşa
 329. Əli Qalib Paşa‎
 330. Əli Rza Paşa‎
 331. Əli Suavi‎
 332. Əli Vasib Əfəndi‎
 333. Elizabet Farnesi‎
 334. Elizabet Stüart (1596-1662)‎
 335. Elizabet Vudvil‎
 336. Elyanora Qonzaqa (1598-1655)‎
 337. Elyanora Qonzaqa (1630-1686)‎
 338. Emanuel Filibert (Savoyya hersoqu)‎
 339. Əmətullah Sultan‎
 340. Əminə Mehrişah Sultan‎
 341. Əminə Mukbilə Sultan‎
 342. Əminə Naciyə Sultan‎
 343. Əminə Namiqə Sultan
 344. Əminə Nazikəda Qadınəfəndi‎
 345. Əminə Sultan (II Mustafanın qızı)‎
 346. Əminə Sultan (Sultan Əbdüləzizin qızı)
 347. Əminə Sultan (Sultan Əbdüləzizin qızı)‎
 348. Əminə Xatun‎
 349. Əndəlüs tarixi‎
 350. Ərəbzadə Mehmed Arif Əfəndi‎
 351. Erməni Süleyman Paşa‎
 352. Ərtoğrul Çələbi ‎‎
 353. Ərtoğrul Osman Əfəndi
 354. Ərzurum döyüşü (1877)‎
 355. Əsir Mehmed Əfəndi‎
 356. Əsma Sultan (Əbdüləzizin qızı)‎
 357. Əsma Sultan (I Əbdülhəmidin qızı)‎
 358. Əsma Sultan (I Əhmədin qızı)‎
 359. Əsma Sultan (III Əhmədin qızı)‎
 360. Əsməhan Qaya Sultan‎
 361. Əthəm Mahmud Paşa‎
 362. Əyyub Paşa‎
 363. Fateh Sultan Mehmed türbəsi‎
 364. Fateh‎
 365. Fatma Gövhəri Sultan‎
 366. Fatma Pəsənd xanım‎
 367. Fatma Şəbsəfa Sultan‎
 368. Fatma Sultan (I Əhmədin qızı)‎
 369. Fatma Sultan (I Səlimin qızı)‎
 370. Fatma Sultan (II Bəyazidin qızı)‎
 371. Fatma Sultan (II Muradın qızı)‎
 372. Fatma Sultan (II Səlimin qızı)
 373. Fatma Sultan (III Əhmədin qızı)‎
 374. Fatma Sultan (III Muradın qızı)‎
 375. Fatma Sultan (IV Mehmedin qızı)‎
 376. Fatma Sultan (Sultan Əbdülməcidin qızı)‎
 377. Fatma Sultan (Sultan İbrahimin qızı)‎
 378. Fatma Sultan (V Muradın qızı)‎
 379. Fatma Ülviyyə Sultan‎
 380. Fatma Xatun‎
 381. Fazil Cəfər Paşa‎
 382. Fəhimə Sultan‎
 383. Fənarizadə Muhiddin Çələbi‎
 384. Ferdinand Mariya (Bavariya kürfürstü)‎
 385. Fərhad Paşa türbəsi‎
 386. Fəridə xanım Sultan‎
 387. Fəryal Qadınəfəndi‎
 388. Feyzullahzadə Mustafa Əfəndi‎
 389. Firari Mustafa Paşa‎
 390. Florianu Peyşotu
 391. Fövziyə Sultan
 392. Fransalı Elizabet‎
 393. Fransalı Klaudye‎
 394. Fransalı Mariya‎
 395. Fransisk (Savoyya hersoqu)‎
 396. Fransisko Asis Burbon‎
 397. Fransisku di Paula Rodrigis Alvis‎
 398. Gədik Əhməd Paşa
 399. Gənc Əli Paşa
 400. Gənc Mehmed Paşa‎
 401. Gentli Con‎
 402. Gərmiyanoğlu Süleyman bəy‎
 403. Gömrükçü Mehmed Paşa‎
 404. Gövhər Sultan (I Əhmədin qızı)‎
 405. Gövhər sultan (II Mehmedin qızı)‎
 406. Gövhər Sultan (IV Mehmedin qızı)‎
 407. Gövhəri Qadınəfəndi‎
 408. Gövhərmülk Sultan
 409. Gövhərxan Sultan (I İbrahimin qızı) ‎‎
 410. Gövhərxan Sultan (II Səlimin qızı)‎
 411. Gövhərxan Sultan (Sultan İbrahimin qızı)‎
 412. Gözəlcə Əli Paşa‎
 413. Gözəlcə Qasım Paşa‎
 414. Gülbahar Xatun türbəsi‎
 415. Gülcamal Qadınəfəndi
 416. Gülcamal Qadınəfəndi‎
 417. Gülçiçək Xatun
 418. Gülruh Xatun‎
 419. Gülşah Xatun‎
 420. Gülüstü Qadınəfəndi türbəsi‎
 421. Gülüstü Qadınəfəndi
 422. Gürcü Mehmed Paşa‎
 423. Gürcü Mustafa Paşa‎
 424. Gürcü Xədim Mehmed Paşa‎
 425. Gürcü Yusif Paşa‎
 426. Hacı Əbdülfəttah Paşa‎
 427. Hacı Əbubəkr Paşa‎
 428. Hacı Əhməd Paşa‎
 429. Hacı İbrahim Paşa‎
 430. Hacı İvaz Mehmed Paşa‎
 431. Hacı Mustafa Sunullah Əfəndi‎
 432. Hacı Xəlil Paşa‎
 433. Hadi (xəlifə)‎
 434. Hafiz Əhməd Paşa
 435. Hafsa Sultan‎
 436. Hafsa Xatun
 437. Halvaçı Yusif Paşa‎
 438. Halyas döyüşü‎
 439. Harun Əfəndi‎
 440. Hasəki Külliyəsi‎
 441. Hasəki Mehmed Paşa‎
 442. Hasəki Sultan‎
 443. Hayriyə xanım Sultan‎
 444. Hayrunnisə Qadınəfəndi‎
 445. Həbəşistan əyaləti‎
 446. Hələb əyaləti‎
 447. Həlimə Sultan
 448. Həmidi Mustafa Paşa‎
 449. Həmidizadə Mustafa Əfəndi‎
 450. Həmzə Paşa‎
 451. Hənəfi Mehmed Əfəndi‎
 452. Henretta Mariya‎
 453. Henri Byufort‎
 454. Henri Frederik‎
 455. Henri Stüart (Darnley lordu)‎
 456. Henri Stüart (Methven lordu)‎
 457. Herseqli Əhməd Paşa‎
 458. Herseqli Hüseyn Paşa‎
 459. Həsən Can ‎
 460. Həsən Xeyrullah Əfəndi‎
 461. Həyatizadə Mehmed Əmin Əfəndi‎
 462. Heydər Gəray‎
 463. Heydərizadə İbrahim Əfəndi
 464. Heydərzadə Mehmed Paşa‎
 465. Heyranıdil Qadınəfəndi‎
 466. Həzərparə Əhməd Paşa‎
 467. Hibətullah Sultan‎
 468. Hırka-i Səadət‎
 469. Hızır Paşa‎
 470. Hoca İbrahim Paşa‎
 471. Hoşyar Qadınəfəndi‎
 472. Hoşyar Sultan‎
 473. Hundi Sultan (II Bəyazidin qızı)‎
 474. Hüma Şah Sultan‎
 475. Hüma Xatun
 476. Hümaşah Sultan‎
 477. Hümaşah Sultan‎ (II Bəyazidin qızı)
 478. Hümeyra xanım Sultan‎
 479. Hüsambəyzadə Əli Paşa‎
 480. Hüsamzadə Əbdürrəhman Əfəndi‎
 481. Hüseyn Avni Paşa‎
 482. Hüseyn Hilmi Paşa‎
 483. Hüseyn Kamil‎
 484. Hüsnüşah Xatun‎
 485. I Abbas Hilmi Paşa‎
 486. I Abdullah ibn Məhəmməd‎
 487. I Aleksey (Trabzon imperatoru)
 488. I Alfonso (Braqanza hersoqu)‎
 489. I Amadeus (İspaniya kralı)‎
 490. I Andronik (Trabzon imperatoru)‎
 491. I Çarlz (Savoyya hersoqu)‎
 492. I Çarlz Emanuel (Savoyya hersoqu)‎
 493. I Con (Kastiliya kralı)‎
 494. I Con‎
 495. I Eduard‎
 496. I Ferdinand (Araqon kralı)‎
 497. I Ferdinand (Leon kralı)‎
 498. I Ferdinand (Müqəddəs Roma imperatoru)
 499. I Ferdinand (Siciliya kralı)‎
 500. I Filibert (Savoyya hersoqu)‎
 501. I Filip (Kastiliya kralı)‎
 502. I Fransisk (İki Siciliya kralı)‎
 503. I Fridrix‎
 504. I Fuad‎
 505. I Hacı Gəray‎
 506. I Hakəm‎
 507. I Henri (Portuqaliya kralı)‎
 508. I Hişam‎
 509. I İohann (Trabzon imperatoru)
 510. I İslam Gəray‎
 511. I Jozef (Müqəddəs Roma imperatoru)‎
 512. I Jozef (Portuqaliya kralı)‎
 513. I Karl (İngiltərə kralı)‎
 514. I Leopold (Müqəddəs Roma imperatoru)‎
 515. I Lüdovik (İspaniya kralı)‎
 516. I Maksimilyan (Bavariya kürfürstü)‎
 517. I Manuel‎
 518. I Manuel (Trabzon imperatoru)
 519. I Mariya (İngiltərə kraliçası)‎
 520. I Mariya (Portuqaliya kraliçası)‎
 521. I Məhəmməd ibn Əbdürrəhman‎
 522. I Münzir ibn Məhəmməd‎
 523. I Pyotr (Kastiliya kralı)‎
 524. I Qazi Gəray‎
 525. I Sebastiyan‎
 526. I Süleyman ibn Hakəm‎
 527. I Viktor Amadeus (Savoyya hersoqu)‎
 528. I Viktor Emanuel (Savoyya hersoqu)‎
 529. I Xristian‎
 530. I Yekaterina‎
 531. İbrahim Əthəm Paşa
 532. İbrahim Haqqı Paşa‎
 533. İbrahim Hilmi Paşa‎
 534. İbrahim Paşa məscidi (Bolqarıstan)‎
 535. İbrahim Paşa‎
 536. İbrahim Sarim Paşa‎
 537. İbrahim Tofiq Əfəndi‎
 538. İbşir Mustafa Paşa‎
 539. İcazət‎
 540. İçli küftə‎
 541. II Abbas Hilmi Paşa‎
 542. II Aleksey (Trabzon imperatoru)‎
 543. II Andronik (Trabzon imperatoru)
 544. II Çarlz (Savoyya hersoqu)‎
 545. II Çarlz Emanuel (Savoyya hersoqu)‎
 546. II Ceyms‎
 547. II Con (Araqon kralı)‎
 548. II Con (Kastiliya kralı)‎
 549. II Con (Portuqaliya kralı)‎
 550. II Eduard‎
 551. II Ferdinand (Araqon kralı)‎
 552. II Ferdinand (hersoq)‎
 553. II Ferdinand (Müqəddəs Roma imperatoru)‎
 554. II Filibert (Savoyya hersoqu)‎
 555. II Filipp (Savoyya hersoqu)‎
 556. II Frederik‎
 557. II Fridrix (Prussiya kralı)‎
 558. II Hakəm‎
 559. II Henri (Kastiliya kralı)‎
 560. II Hişam‎
 561. II İohann (Trabzon imperatoru)
 562. II Karl (hersoq)‎
 563. II Maksimillian‎
 564. II Maksimilyan Emanuel (Bavariya kürfürstü)‎
 565. II Manuel (Trabzon imperatoru)‎
 566. II Mariya‎
 567. II Məhəmməd ibn Hişam‎
 568. II Pyotr (Portuqaliya kralı)‎
 569. II Pyotr
 570. II Riçard‎
 571. II Rudolf (Müqəddəs Roma imperatoru)‎
 572. II Tumanbəy‎
 573. II Viktor Amadeus (Savoyya hersoqu)‎
 574. II Xristian‎
 575. III Andronik (Trabzon imperatoru)
 576. III Çarlz (Savoyya hersoqu)‎
 577. III Çarlz Emanuel (Savoyya hersoqu)‎
 578. III Con (Portuqaliya kralı)‎
 579. III Ferdinand (Müqəddəs Roma imperatoru)‎
 580. III Filip (kral)‎
 581. III Filipp (İspaniya kralı)‎
 582. III Henri (İngiltərə kralı)‎
 583. III Henri (Kastiliya kralı)‎
 584. III Hişam‎
 585. III Maksimilyan (hersoq)‎
 586. III Maksimilyan Jozef (Bavariya kürfürstü)‎
 587. III Məhəmməd ibn Əbdürrəhman‎
 588. III Pyotr (Portuqaliya kralı)‎
 589. III Pyotr‎
 590. III Viktor Amadeus (Savoyya hersoqu)‎
 591. III Vilhelm‎
 592. III Xristian‎
 593. İmam Mehmed Əfəndi‎
 594. İmam-i şəhriyari Mahmud Əfəndi‎
 595. İnci xanım‎
 596. İnci Xatun
 597. İnfant Afonso‎
 598. İnfant Antonio Filipp‎
 599. İnfant Antonio Paskal‎
 600. İnfant Con‎
 601. İnfant Ferdinand (Vizey hersoqu)‎
 602. İnfant Ferdinand‎
 603. İnfant Filipp‎
 604. İnfant Fransisk Paul‎
 605. İnfant Karl Mariya İsidro‎
 606. İnfant Karlos‎
 607. İnfant Pyotr (Koimbra hersoqu)‎
 608. İnfant Qabriel‎
 609. İnfanta Eulaliya‎
 610. İnfanta İzabella Mariya Braqanza‎
 611. İnfanta İzabella‎
 612. İnfanta Luiza Ferdinanda‎
 613. İnfanta Mariya Amaliya‎
 614. İnfanta Mariya de la Paz‎
 615. İnfanta Mariya del Pilar‎
 616. İnfanta Mariya Fransiska Braqanza‎
 617. İnfanta Mariya Jozefina‎
 618. İnfanta Mariya Luiza (Etruriya kraliçası)‎
 619. İnfanta Mariya Luiza‎
 620. İnfanta Mariya Tereza Braqanza‎
 621. İnfanta Şarlotta‎
 622. İnfanta Yuanna‎
 623. İrəvan səfəri (1635)‎
 624. İshaq bəy Qaramanoğlu‎
 625. İshaq Paşa‎
 626. İskəndər Paşa‎
 627. İspaniyanın monarx konsortlarının siyahısı‎
 628. IV Çarlz Emanuel (Savoyya hersoqu)‎
 629. IV Con (Portuqaliya kralı)‎
 630. IV Əbdürrəhman‎
 631. IV Eduard
 632. IV Filipp (İspaniya kralı)‎
 633. IV Henri (İngiltərə kralı)‎
 634. IV Henri (Kastiliya kralı)‎
 635. IV Karl (İspaniya kralı)‎
 636. İvazpaşazadə İbrahim Bəyəfəndi‎
 637. IX Alfonso (Leon kralı)‎
 638. IX Amadeus (Savoyya hersoqu)‎
 639. İyirmisəkkizçələbizadə Mehmed Səid Paşa‎
 640. İzabella Klara Yevgeniya‎
 641. İzzət Mehmed Paşa‎
 642. Jetuliu Varqas‎
 643. Kalafat Mehmed Paşa‎
 644. Kamalpaşazadə Əhməd Şəmsəddin Əfəndi‎
 645. Kamurəs Qadınəfəndi‎
 646. Kanijalı Siyavuş Paşa‎
 647. Kanjika‎
 648. Kaptan-ı dərya‎
 649. Kardinal-infant Ferdinand‎
 650. Kardinal-infant Lüdovik‎
 651. Karlos (Asturiya şahzadəsi)‎
 652. Kastiliya krallığı‎
 653. Kastiliya və Leon krallığı‎
 654. Kastiliyalı Beatris (1242-1303) (Portuqaliya kraliçası)‎
 655. Kastiliyalı Beatris (1293-1359) (Portuqaliya kraliçası)‎
 656. Kastiliyalı Elyanora (Navarra kraliçası)‎
 657. Kastiliyalı I İzabella‎
 658. Kastiliyalı I Yuanna‎
 659. Kastiliyalı Ketrin‎
 660. Kastiliyalı Mariya‎
 661. Kastiliyalı Urraka (Portuqaliya kraliçası)‎
 662. Kastiliyalı Yuanna (Portuqaliya kraliçası)‎
 663. Kastilyalı İzabella (York hersoqinası)‎
 664. Kastilyalı Konstansa‎
 665. Katib Mehmed Əmin Paşa‎
 666. Kavalalı ailəsi‎
 667. Kavalalı Əminə xanım‎
 668. Kavalalı İbrahim Hilmi Paşa‎
 669. Kavalalı İbrahim Paşa‎
 670. Kavalalı İsmayıl Paşa‎
 671. Kavalalı Mehmed Əli Paşa
 672. Kavalalı Səid Paşa‎
 673. Kavalalı Tofiq Paşa‎
 674. Kayserili Qara Əhməd Paşa‎
 675. Kəmankeş Qara Əli Paşa‎
 676. Kəmankeş Qara Mustafa Paşa‎
 677. Kəndxuda Həsən Paşa‎
 678. Ketrin Hauerd‎
 679. Ketrin Mişel‎
 680. Ketrin Parr‎
 681. Ketrin Svinford‎
 682. Kiçik Hüseyn Paşa‎
 683. Kiçik Məcidiyə məscidi‎
 684. Kiçik Mustafa Paşa‎
 685. Kiçik Osman Paşa‎
 686. Kiçik Sipahi Mustafa Paşa‎
 687. Kiprli Anna‎
 688. Kirli Əhməd Paşa‎
 689. Klara Hitler‎
 690. Klarens hersoqu‎
 691. Klevezli Anna‎
 692. Köhnə Saray (İstanbul)‎
 693. Koimbralı İzabella‎
 694. Konisburqlu Riçard‎
 695. Konstantin Pavloviç‎
 696. Körpülü Fazil Mustafa Paşa‎
 697. Körpülü Hacı Hüseyn Paşa‎
 698. Körpülü Mehmed Paşa‎
 699. Körpülü Numan Paşa‎
 700. Körpülülərin kürəkəni Abxaz Siyavuş Paşa‎
 701. Közbəkçi Yusif Paşa‎
 702. Kürəkən Abdullah Paşa‎
 703. Kürəkən Ağa Mehmed Paşa‎
 704. Kürəkən Cəfər Paşa‎
 705. Kürəkən Əhməd Paşa‎
 706. Kürəkən Ələddin Paşa‎
 707. Kürəkən Əli Paşa‎
 708. Kürəkən Fərid Paşa‎
 709. Kürəkən Hafiz Əhməd Paşa‎
 710. Kürəkən Həmid Əfəndi‎
 711. Kürəkən Həsən Paşa‎
 712. Kürəkən İbrahim Paşa külliyəsi (I)‎
 713. Kürəkən İbrahim Paşa türbəsi‎
 714. Kürəkən İbrahim Paşa‎
 715. Kürəkən İsmayıl Paşa‎
 716. Mahmud Cəlaləddin Paşa (1836–1884)
 717. Kürəkən Mehmed Əli Paşa‎
 718. Kürəkən Mehmed Paşa‎
 719. Kürəkən Numan Paşa‎
 720. Kürəkən Nuri Paşa‎
 721. Kürəkən Osman Paşa‎
 722. Kürəkən Qoca Mustafa Paşa‎
 723. Kürəkən Sənan Paşa‎
 724. Kürəkən Süleyman Paşa‎
 725. Kürəkənzadə Əhməd Əfəndi‎
 726. Kürəkənzadə Feyzullah Əfəndi‎
 727. Lankaster hersoqu‎
 728. Lankaster sülaləsi‎
 729. Lankasterli Blanş‎
 730. Lankasterli Elizabet‎
 731. Lankasterli Filipa‎
 732. Lankasterli Ketrin ‎
 733. Lazar Brankoviç‎
 734. Lələ Qara Mustafa Paşa‎
 735. Lionel Qranfild‎
 736. Lotaringiyalı Luiza‎
 737. Lüdovik (Kipr kralı)‎
 738. Lüdovik (Savoyya hersoqu)‎
 739. Lütfiyə Sultan‎
 740. Mahfiruz Xədicə Sultan‎
 741. Mahmud Cəlaləddin Əfəndi
 742. Mahmud Cəlaləddin Paşa (1853–1903)
 743. Mahmud Hüdayi‎
 744. Mahmud Nəcməddin Əfəndi
 745. Mahmud Nədim Paşa‎
 746. Mahmud Şövkət Əfəndi‎
 747. Mahpeykər xanım Sultan‎
 748. Maktulzadə Əli Paşa‎
 749. Malatyalı Mehmed Paşa‎
 750. Malhun Xatun‎
 751. Malqoç Yavuz Əli Paşa‎
 752. Malulzadə Mehmed Əfəndi ‎
 753. Manuel Ferras di Kampus Salis‎
 754. Maqsud Paşa‎
 755. Mara Xatun‎
 756. Maraşlı Xəlil Paşa‎
 757. Marianna Viktoriya (Portuqaliya kraliçası)‎
 758. Mariya Anna‎
 759. Mariya Antuanetta Ferdinanda‎
 760. Mariya Bohun‎
 761. Mariya Boleyn‎
 762. Mariya Feodorovna‎
 763. Mariya İzabella (İki Siciliya kraliçası)‎
 764. Mariya İzabella Braqanza‎
 765. Mariya Manuela‎
 766. Mariya Pavlovna‎
 767. Mariya Stüart (1631-1660)‎
 768. Mariya Tereza Rafaella‎
 769. Mariya Tüdor‎
 770. Mariya Viktoriya dal Pozzo‎
 771. Marqarit Pol‎
 772. Marqarita Byufort‎
 773. Marqarita Tüdor‎
 774. Matvey (Müqəddəs Roma imperatoru)‎
 775. Məclis-i Məbusan‎
 776. Mədihə Sultan‎
 777. Mehdi (xəlifə)‎
 778. Məhisti Qadınəfəndi‎
 779. Mehmed Abid Əfəndi‎
 780. Mehmed Ataullah Əfəndi‎
 781. Mehmed Burhanəddin Əfəndi (Əbdülməcidin oğlu)‎
 782. Mehmed Burhanəddin Əfəndi (II Əbdülhəmidin oğlu)
 783. Mehmed Burhanəddin Əfəndi (II Əbdülhəmidin oğlu)‎
 784. Mehmed Cəmaləddin Əfəndi (Şahzadə)
 785. Mehmed Əbdüləziz Əfəndi‎
 786. Mehmed Əbdülhəlim Əfəndi
 787. Mehmed Əbdülkərim Əfəndi‎
 788. Mehmed Əbdülqadir Əfəndi‎
 789. Mehmed Əmin Paşa‎
 790. Mehmed Əmin Rauf Paşa‎
 791. Mehmed Ərtoğrul Əfəndi‎
 792. Mehmed Əsad Əfəndi‎
 793. Mehmed Əsad Saffət Paşa‎
 794. Mehmed Fərid Paşa‎
 795. Mehmed Fuad Paşa
 796. Mehmed Kadri Paşa
 797. Mehmed Kamil Paşa‎
 798. Mehmed Nizaməddin Əfəndi‎
 799. Mehmed Orxan Əfəndi‎
 800. Mehmed Rafiq Əfəndi‎
 801. Mehmed Rüşdü Paşa‎
 802. Mehmed Sadəddin Əfəndi‎
 803. Mehmed Sadiq Paşa‎
 804. Mehmed Sahib Əfəndi
 805. Mehmed Səbahəddin bəy‎
 806. Mehmed Səid Paşa‎
 807. Mehmed Səid Qalib Paşa‎
 808. Mehmed Səlahəddin Əfəndi‎
 809. Mehmed Səlim Əfəndi‎
 810. Mehmed Səlim Sırrı Paşa
 811. Mehmed Şərafəddin Əfəndi
 812. Mehmed Şərif Əfəndi‎
 813. Mehmed Seyfəddin Əfəndi‎
 814. Mehmed Şövkət Əfəndi‎
 815. Mehmed Zeynalabdin Əfəndi‎
 816. Mehmed Ziyayəddin Əfəndi‎
 817. Mehmed Ziyayəddin Əfəndi‎ (şeyxülislam)
 818. Mehriban Mihrişah Sultan
 819. Mehrimah Sultan (II Mahmudun qızı)‎
 820. Mehrimah Sultan Külliyəsi (Ədirnəqapı)‎
 821. Mehrişah Sultan‎
 822. Mehtab Qadınəfəndi‎
 823. Məkkəyi Mehmed Əfəndi‎
 824. Məkkəyizadə Mustafa Asım Əfəndi‎
 825. Mələk İbrahim Paşa‎
 826. Mələk Mehmed Paşa‎
 827. Mələkbər xanım‎
 828. Məmikzadə Mustafa Əfəndi‎
 829. Mənsur (xəlifə)‎
 830. Mentəşzadə Əbdürrəhim Əfəndi‎
 831. Mərcidabık döyüşü‎
 832. Mere Hüseyn Paşa‎
 833. Mərzifonlu Hacı Əli Paşa‎
 834. Mərzifonlu Qara Mustafa Paşa‎
 835. Məsih Paşa‎
 836. Məşrəfzadə Mehmed Arif Əfəndi‎
 837. Meylisərvət Qadınəfəndi‎
 838. Məzidə Qadınəfəndi‎
 839. Mezomorto Hüseyn Paşa‎
 840. Midhat Paşa‎
 841. Mihrəngiz Qadınəfəndi‎
 842. Mihrimah Sultan (III Muradın qızı)‎
 843. Mihrimah Sultan (Mehmed Ziyayəddin Əfəndinin qızı)
 844. Mihrimah Sultan‎
 845. Minkarizadə Yəhya Əfəndi‎
 846. Miraxur Əhməd Paşa‎
 847. Miraxur‎
 848. Mirzə Mehmed Paşa‎
 849. Mirzə Mustafa Əfəndi‎
 850. Mirzəzadə Seyid Mehmed Səid Əfəndi‎
 851. Mirzəzadə Şeyx Mehmed Əfəndi‎
 852. Misir əyaləti‎
 853. Mixail Pavloviç‎
 854. Möhtədi (xəlifə)
 855. Molla Fəxrəddin Əcəmi‎
 856. Molla Hüsrəv‎
 857. Molla Şəmsəddin Fənari‎
 858. Mötəmid (xəlifə)
 859. Mötəz (xəlifə)‎
 860. Müdərris‎
 861. Muhsinzadə Mehmed Paşa‎
 862. Muid Əhməd Əfəndi ‎
 863. Münirə Sultan (Əhməd Kəmaləddin Əfəndinin qızı)
 864. Münirə Sultan
 865. Müntəsir (xəlifə)‎
 866. Müqəddəs əmanətlər‎
 867. Muradiyə külliyəsi‎
 868. Müsahib Mustafa Paşa‎
 869. Müşfiqə Qadınəfəndi‎
 870. Mustafa Çələbi (I Bəyazidin oğlu)‎
 871. Mustafa Çələbi (I Mehmedin oğlu)‎
 872. Mustafa Fazil Paşa‎
 873. Mustafa Naili Paşa‎
 874. Müstəin (xəlifə)
 875. Müzakirə:Canpoladzadə Hüseyn Paşa‎
 876. Müzakirə:Mehmed Zəki Paşa‎
 877. Naciyə Qadınəfəndi‎
 878. Naib Sofu Mehmed Paşa‎
 879. Nailə Sultan (Əbdülməcidin qızı)
 880. Nailə Sultan (Əbdülməcidin qızı)‎
 881. Nailə Sultan (II Əbdülhəmidin qızı)‎
 882. Nailə Sultan
 883. Naimə Sultan‎
 884. Nal-i Səadət‎
 885. Nasuh Paşa‎
 886. Nasuhzadə Əli Paşa‎
 887. Nataliya Alekseyevna‎
 888. Navarralı Janna‎
 889. Navəkmisal xanım‎
 890. Nazikəda Qadınəfəndi‎
 891. Nazimə Sultan‎
 892. Nazpərvər xanım‎
 893. Nəcla Sultan‎
 894. Nəfisə Xatun ‎
 895. Nəqqaş Mustafa Paşa‎
 896. Nəqşidil Sultan türbəsi‎
 897. Neşərək Qadınəfəndi‎
 898. Nəslişah Sultan
 899. Nəsrin xanım‎
 900. Nevşəhərli Kürəkən İbrahim Paşa‎
 901. Nəvvarə xanım‎
 902. Nəvzad xanım‎
 903. Nigar Xatun‎
 904. Nilufər xanım Sultan‎
 905. Nilufər Xatun‎
 906. Nişançı Əhməd Paşa‎
 907. Nişançı Mustafa Paşa‎
 908. Nükət-Səda Sultan‎
 909. Nükət-səza Qadınəfəndi‎
 910. Nurdövlət Gəray‎
 911. Nurəfsun xanım‎
 912. Nüsrətiyə məscidi‎
 913. Ohrili Hüseyn Paşa‎
 914. Öküz Mehmed Paşa‎
 915. Olivera Despina Xatun‎
 916. Olqa Pavlovna‎
 917. Ömər Fərrux Əfəndi‎
 918. Ömər Hilmi Əfəndi‎
 919. Ömər Xülusi Əfəndi‎
 920. Orleanlı Luiza Elizabet‎
 921. Orleanlı Mariya Luiza‎
 922. Orleanlı Mariya Mersedes‎
 923. Osman Bəyazid Əfəndi ‎
 924. Osman Fuad Əfəndi‎
 925. Osman Səlahəddin Əfəndi‎
 926. Osmancıqlı İmamzadə Xəlil Paşa‎
 927. Osmanlı şeyxülislamları‎
 928. Özdəmiroğlu Osman Paşa
 929. Parmalı Mariya Luiza‎
 930. Paşazadə Mehmed Paşa‎
 931. Paula Hitler‎
 932. Pembrok qalası‎
 933. Pərtəvniyal Sultan‎
 934. Peyvəstə Qadınəfəndi‎
 935. Pirizadə Mehmed Sahib Əfəndi‎
 936. Pirizadə Osman Sahib Əfəndi‎
 937. Portuqaliyalı Barbara‎
 938. Portuqaliyalı Beatris (Savoyya hersoqinası)
 939. Portuqaliyalı Elyanora (Müqəddəs Roma imperatriçası)‎
 940. Portuqaliyalı İzabella (Burqundiya hersoqinası)‎
 941. Portuqaliyalı İzabella (Kastiliya kraliçası)‎
 942. Portuqaliyalı İzabella‎
 943. Portuqaliyalı Lüdovik‎
 944. Portuqaliyalı Mariya‎
 945. Portuqaliyalı Yuanna (Kastiliya kraliçası)‎
 946. Portuqaliyanın monarx konsortlarının siyahısı‎
 947. Prudenti di Morays‎
 948. Qabaqulaq İbrahim Paşa‎
 949. Qafqaz müsəlmanları şeyxülislamlarının siyahısı‎
 950. Qansu Qavri‎
 951. Qara Davud Paşa‎
 952. Qara Div Murad Paşa‎
 953. Qara Əhməd Paşa külliyəsi
 954. Qara İbrahim Paşa‎
 955. Qara Mehmed Paşa (1810)‎
 956. Qara Mehmed Paşa (1828)‎
 957. Qara Musa Paşa
 958. Qara Mustafa Paşa‎
 959. Qara Mustafa Şahin Paşa‎
 960. Qara Xəlil Əfəndi
 961. Qaraçələbizadə Əbdüləziz Əfəndi‎
 962. Qaraman əyaləti‎
 963. Qaramanoğlu Bədrəddin İbrahim bəy‎
 964. Qaramanoğlu Bəngi Əli bəy‎
 965. Qaramanoğlu Burhanəddin Musa bəy‎
 966. Qaramanoğlu Ələddin Əli bəy‎
 967. Qaramanoğlu Ələddin Xəlil bəy‎
 968. Qaramanoğlu Fəxrəddin Əhməd bəy‎
 969. Qaramanoğlu Günəri bəy‎
 970. Qaramanoğlu Nəsrəddin Mehmed bəy‎
 971. Qaramanoğlu Şəmsəddin bəy‎
 972. Qaramanoğlu Süleyman bəy‎
 973. Qaraqaş Əli Paşa‎
 974. Qasım bəy Qaramanoğlu‎
 975. Qaymaq Mustafa Paşa‎
 976. Qazəsgər‎
 977. Qazi Əkrəm Xosrov Paşa‎
 978. Qazızadə Əhməd Şəmsəddin Əfəndi‎
 979. Qazızadə Mehmed Tahir Əfəndi‎
 980. Qədəm-i Şərif‎
 981. Qədim dövrün iqtisadi təlimləri‎
 982. Qəmərşah Sultan‎
 983. Qızıltəpə döyüşü‎
 984. Qriqori (Trabzon imperatoru)‎
 985. Qoca Davud Paşa‎
 986. Qoca Hüsrəv Mehmed Paşa‎
 987. Qoca Mehmed Nizamüddin Paşa‎
 988. Qoca Musa Paşa‎
 989. Qoca Mustafa Paşa‎
 990. Qoca Sənan Paşa
 991. Qoca Yusif Paşa‎
 992. Qozbel Mustafa Paşa‎
 993. Qurd Mehmed Paşa‎
 994. Quruluş dövrü Osmanlı sədrəzəmləri‎
 995. Quyucu Murad Paşa‎
 996. Rabiyə Şərmi Sultan‎
 997. Rahimə Piristü Sultan
 998. Rami Mehmed Paşa‎
 999. Raziyə Sultan‎
 1000. Rəfiyə Sultan (II Əbdülhəmidin qızı)
 1001. Rəfiyə Sultan (Sultan Əbdülməcidin qızı)‎
 1002. Rəftaridil Qadınəfəndi‎
 1003. Rəhimə Pərəstu Sultan‎
 1004. Rəşid Mehmed Paşa‎
 1005. Rəzan Qadınəfəndi‎
 1006. Ridaniyə döyüşü‎
 1007. Robert Cecil‎
 1008. Rumeli əyaləti‎
 1009. Rumeli‎
 1010. Ruqiyə Sultan (IV Muradın qızı)‎
 1011. Ruqiyə Sultan
 1012. Rüstəm Paşa karvansarayı
 1013. Rüstəm Paşa kitabxanası‎
 1014. Rüstəm Paşa külliyəsi (Təkirdağ)
 1015. Şadiyə Müvəddət Qadınəfəndi‎
 1016. Şadiyə Sultan‎
 1017. Sadullah Sədi Əfəndi
 1018. Safiyə Sultan (II Mustafanın qızı)‎
 1019. Safiyə Sultan (IV Muradın qızı)
 1020. Şah Sultan (II Bəyazidin qızı)‎
 1021. Şah Sultan (II Səlimin qızı)‎
 1022. Şah Sultan (III Mustafanın qızı)‎
 1023. Şah Sultan külliyəsi‎
 1024. Sahn-ı Səman mədrəsələri‎
 1025. Şahsüvar Qadınəfəndi‎
 1026. Şahsüvar Sultan‎
 1027. Şahsüvarzadə Mehmed Paşa‎
 1028. Şahzadə (Osmanlı imperiyası)‎
 1029. Şahzadə Abdullah
 1030. Şahzadə Aləmşah‎
 1031. Şahzadə Bəyazid (I Əhmədin oğlu)‎
 1032. Şahzadə Cahangir (I Əhmədin oğlu)‎
 1033. Şahzadə Əhməd‎
 1034. Şahzadə Ələddin‎
 1035. Şahzadə Hüseyn‎
 1036. Şahzadə Mahmud (II Bəyazidin oğlu)
 1037. Şahzadə Mahmud‎
 1038. Şahzadə Mehmed (I Əhmədin oğlu) ‎ '
 1039. Şahzadə Mehmed (II Bəyazidin oğlu)‎
 1040. Şahzadə Mustafa (II Mehmedin oğlu)‎
 1041. Şahzadə Numan‎
 1042. Şahzadə Orxan‎
 1043. Şahzadə Qasım‎
 1044. Şahzadə Qorqud‎
 1045. Şahzadə Şahənşah‎
 1046. Şahzadə Səlim (III Mehmedin oğlu)‎
 1047. Şahzadə Səlim (IV Mehmedin oğlu)‎
 1048. Şahzadə Səlim‎
 1049. Şahzadə Süleyman
 1050. Şahzadə Xəlil‎
 1051. Şahzadə Yaqub
 1052. Şahzadə Yəhya‎
 1053. Saksoniyalı Mariya Amaliya‎
 1054. Saksoniyalı Mariya Jozefina Amaliya‎
 1055. Saleh Hulusi Paşa‎
 1056. Salehə Dilaşub Sultan‎
 1057. Salehə Sultan (Əbdüləzizin qızı)‎
 1058. Salehə Sultan (I Mahmudun anası)‎
 1059. Salehə Sultan (II Mahmudun qızı)‎
 1060. Salehzadə Əhməd Əsad Əfəndi‎
 1061. Saliha Sultan (III Əhmədin qızı)‎
 1062. Samanizadə Ömər Hulusi Əfəndi‎
 1063. Sancağ-ı Şərif‎
 1064. Saqqalı-Şərif‎
 1065. Sarı Mustafa Paşa‎
 1066. Sarı Süleyman Paşa‎
 1067. Sarıyer‎
 1068. Satılqan Gəray‎
 1069. Savcı bəy‎
 1070. Savoyyalı Blanş‎
 1071. Savoyyalı Bona‎
 1072. Savoyyalı Mariya Luiza Qabriella‎
 1073. Savoyyalı Şarlotta‎
 1074. Savoyyalı Yolanda Luiza‎
 1075. Şayan Qadınəfəndi (1829-1862)‎
 1076. Şayan Qadınəfəndi (1853-1945)‎
 1077. Şayəstə Qadınəfəndi‎
 1078. Səbihə Sultan‎
 1079. Sədrəddinzadə Sadiq Mehmed Əfəndi‎
 1080. Şəfəqnur xanım‎
 1081. Səfəvi-Şirvanşahlar müharibələri‎
 1082. Səfiyyə Sultan‎
 1083. Şəhid Əli Paşa‎
 1084. Səid Həlim Paşa‎
 1085. Səid Mehmed Paşa‎
 1086. Səlcuq Sultan türbəsi‎
 1087. Səlcuq Xatun ‎
 1088. Səlim Süleyman Əfəndi ‎
 1089. Səlma xanım Sultan
 1090. Səmiz Əli Paşa‎
 1091. Şəmsi Əhməd Paşa‎
 1092. Şəmsi Ruhsar Xatun‎
 1093. Sənihə Sultan‎
 1094. Səniyə İnşirah xanım‎
 1095. Səniyə xanım Sultan‎
 1096. Serbiya despotluğu‎
 1097. Sərdar Fərhad Paşa‎
 1098. Sərdar-ı əkrəm‎
 1099. Şərəfliqoçhisar‎
 1100. Şərif Mehmed Paşa‎
 1101. Şərifzadə Ataullah Mehmed Əfəndi‎
 1102. Sərvətsəza Qadınəfəndi‎
 1103. Sərxoş Əhməd Paşa‎
 1104. Sesilya Nevil‎
 1105. Seydi Əhməd Paşa‎
 1106. Seydizadə Mehmed Paşa‎
 1107. Seyid Əhməd Paşa‎
 1108. Seyid Feyzullah Əfəndi‎
 1109. Seyid Həsən Paşa‎
 1110. Seyid Mehmed Zeynalabdin Əfəndi‎
 1111. Seyid Murtuz Əfəndi‎
 1112. Seyid Mustafa Paşa‎
 1113. Siciliyalı Leopold‎
 1114. Siciliyalı Mariya Amaliya‎
 1115. Siciliyalı Mariya Antuanetta‎
 1116. Siciliyalı Mariya Kristina (Sardiniya kraliçası)‎
 1117. Siciliyalı Mariya Kristina‎
 1118. Siciliyalı Mariya Luiza‎
 1119. Siciliyalı Mariya Tereza‎
 1120. Silahdar İbrahim Paşa‎
 1121. Silahdar Kürəkən İbrahim Paşa‎
 1122. Silahdar Kürəkən Mehmed Paşa‎
 1123. Silahdar Mehmed Paşa‎
 1124. Silahdar Mustafa Paşa‎
 1125. Silahdar Ömər Paşa‎
 1126. Silahdar Seyid Mehmed Paşa‎
 1127. Silahdar Süleyman Paşa‎
 1128. Silahdar Yaqub Paşa‎
 1129. Silahdar Yusif Paşa‎
 1130. Silistrə əyaləti‎
 1131. Sinan Paşa‎
 1132. Sipahilər‎
 1133. Şirin Xatun‎
 1134. Sitti-Mükrimə Xatun‎
 1135. Sivrihisar‎
 1136. Siyavuş Paşa türbəsi‎
 1137. Siyavuş Paşa‎
 1138. Sofiya Alekseyevna‎
 1139. Sofu Əli Paşa‎
 1140. Sofu Mehmed Paşa‎
 1141. Şöhrət-fəza xanım‎
 1142. Sokollu Mehmed Paşa külliyəsi (Ədirnə)‎
 1143. Sokollu Mehmed Paşa külliyəsi (İstanbul)‎
 1144. Sokollu Mehmed Paşa külliyəsi (Kırklareli)‎
 1145. Sokollu Mehmed Paşa məscidi (İstanbul)‎
 1146. Sokulluzadə Lələ Mehmed Paşa‎
 1147. Şövqəfza Sultan‎
 1148. Stefan Brankoviç‎
 1149. Stefan Tomasoviç‎
 1150. Sultan Bəyazid türbəsi‎
 1151. Sultan Əbdülhəmid türbəsi‎
 1152. Sultan Əbdülməcid türbəsi‎
 1153. Sultan Əhməd türbəsi‎
 1154. Sultan İbrahim türbəsi‎
 1155. Sultan Mahmud türbəsi‎
 1156. Sultan Mehmed türbəsi‎
 1157. Sultan Murad türbəsi‎
 1158. Sultan Mustafa türbəsi‎
 1159. Sultan Rəşad türbəsi‎
 1160. Sultan Səlim türbəsi‎
 1161. Sultan Süleyman türbəsi‎
 1162. Sultan Xatun
 1163. Sultanzadə Pir Əhməd bəy Qaramanoğlu
 1164. Sunizadə Seyid Mehmed Əmin Əfəndi
 1165. Sürməli Əli Paşa‎
 1166. Tamara Xatun‎
 1167. Tarhuncu Sarı Əhməd Paşa‎
 1168. Teodora (Trabzon imperatriçası)
 1169. Təkəli Lələ Mehmed Paşa‎
 1170. Təkirdağlı Bəkri Mustafa Paşa‎
 1171. Təyyar Mehmed Paşa‎
 1172. Timeşvar əyaləti‎
 1173. Tirimüjgan Sultan‎
 1174. Tiryaki Həsən Paşa‎
 1175. Topal İzzət Mehmed Paşa‎
 1176. Topal Kənan Paşa‎
 1177. Topal Mehmed Paşa‎
 1178. Topal Rəcəb Paşa‎
 1179. Topal Yusif Paşa‎
 1180. Trabzon imperatorlarının siyahısı
 1181. Trastamar sülaləsi‎
 1182. Turşucuzadə Əhməd Muxtar Əfəndi‎
 1183. Tüdorlar‎
 1184. Türkan xanım Sultan‎
 1185. Ulduz Həmidiyyə məscidi‎
 1186. Ulduz məhkəməsi‎
 1187. Ulduz sarayı
 1188. Ülufə divanı‎
 1189. Ülviyyə Sultan‎
 1190. Ümmü-Gülsüm Sultan
 1191. Ümmügülsüm Sultan (III Əhmədin qızı)‎
 1192. Ümmügülsüm Sultan (Sultan İbrahimin qızı)
 1193. Ürgüplü Mustafa Əfəndi
 1194. Üryanizadə Əhməd Əsad Əfəndi
 1195. Urmiya döyüşü (1604)‎
 1196. Üveys Paşa‎
 1197. V Afonso‎
 1198. V Alfonso‎
 1199. V Çarlz‎
 1200. V Ceyms
 1201. V Con (Portuqaliya kralı)‎
 1202. V Əbdürrəhman‎
 1203. V Eduard‎
 1204. V Feliks (Antipapa)‎
 1205. V Filipp (İspaniya kralı)‎
 1206. V Frederik‎
 1207. V Henri‎
 1208. V İvan‎
 1209. Vahidəddin köşkü‎
 1210. Validə sultanlar‎
 1211. Validə Turxan Sultan türbəsi‎
 1212. Valualı Elizabet‎
 1213. Valualı Ketrin‎
 1214. Valualı Marqarita‎
 1215. Valualı Medlin‎
 1216. Valualı Yolanda‎
 1217. Van əyaləti‎
 1218. Vasiley (Trabzon imperatoru)
 1219. Vasiq (xəlifə)
 1220. Vassafzadə Əsad Əfəndi‎
 1221. Vəli Mahmud Paşa‎
 1222. Vəliüddin Əfəndi‎
 1223. Verdicanan Qadınəfəndi‎
 1224. VI Afonso‎
 1225. VI Aleksandr‎
 1226. VI Çarlz‎
 1227. VI Eduard‎
 1228. VI Henri‎
 1229. VI İvan‎
 1230. VI Karl (Müqəddəs Roma imperatoru)‎
 1231. VII Albert (hersoq)‎
 1232. VII Çarlz‎
 1233. VII Ferdinand (İspaniya kralı)‎
 1234. VII Henri (İngiltərə kralı)‎
 1235. VII Karl (Müqəddəs Roma imperatoru)‎
 1236. VIII Çarlz‎
 1237. Vizeyli Elyanora‎
 1238. Xadım Həsən Paşa‎
 1239. Xain Əhməd Paşa‎
 1240. Xanzadə Sultan (I Əhmədin qızı)‎
 1241. Xarici İşlər Nazirliyi (Osmanlı imperiyası)‎
 1242. Xədicə Həlimə Xatun‎
 1243. Xədicə Müəzzəz Sultan‎
 1244. Xədicə Şükriyə Sultan‎
 1245. Xədicə Sultan (I Əhmədin qızı)‎
 1246. Xədicə Sultan (II Əbdülhəmidin qızı)‎
 1247. Xədicə Sultan (II Bəyazidin qızı)‎
 1248. Xədicə Sultan (III Əhmədin qızı)
 1249. Xədicə Sultan (III Mustafanın qızı)‎
 1250. Xədicə Sultan (IV Mehmedin qızı)‎
 1251. Xədicə Sultan (V Muradın qızı)‎
 1252. Xədim Davud Paşa‎
 1253. Xədim Əbdürrəhman Paşa‎
 1254. Xədim Əhməd Paşa‎
 1255. Xədim Məsih Mehmed Paşa‎
 1256. Xədim Şəhabəddin Paşa‎
 1257. Xədim Sənan Paşa‎
 1258. Xədim Süleyman Paşa‎
 1259. Xəlil Rüfət Paşa (sədrəzəm)‎
 1260. Xəlil Rüfət Paşa‎
 1261. Xəlilzadə Mehmed Səid Əfəndi‎
 1262. Xətibzadə Yəhya Paşa‎
 1263. Xeyir bəy‎
 1264. Xəzinədar Əli Paşa‎
 1265. XI Alfonso (Kastiliya kralı)‎
 1266. XI Lüdovik‎
 1267. XII Alfonso (İspaniya kralı)‎
 1268. XII Klement‎
 1269. XIII Alfonso (İspaniya kralı)‎
 1270. XIII Benedikt‎
 1271. XIII İnnokenti‎
 1272. XIII Klement‎
 1273. XIV Benedikt‎
 1274. Xoca Sadəttin Əfəndi‎
 1275. Xoca Sinan Paşa
 1276. Xocasadəttinzadə Mehmed Çələbi Əfəndi‎
 1277. Xocasadəttinzadə Mehmed Əsad Əfəndi‎
 1278. Xocazadə Məsud Əfəndi‎
 1279. Xürrəm Qadınəfəndi
 1280. Xürrəm Sultan türbəsi‎
 1281. Yahnilər döyüşü‎
 1282. Yasinzadə Əbdülvəhab Əfəndi
 1283. Yavaşca Şahin Paşa‎
 1284. Yavuz Sultan Səlim türbəsi‎
 1285. Yəhya Əfəndi‎
 1286. Yekaterina İvanovna‎
 1287. Yekaterina Pavlovna‎
 1288. Yelena Pavlovna‎
 1289. Yelizaveta Petrovna‎
 1290. Yəmənli Həsən Paşa‎
 1291. Yemişçi Həsən Paşa‎
 1292. Yenişəhərli Abdullah Əfəndi‎
 1293. Yevdokiya Lopuxina‎
 1294. York hersoqu‎
 1295. York sülaləsi‎
 1296. Yorklu Eduard‎
 1297. Yorklu Elizabet‎
 1298. Yorklu Marqarit‎
 1299. Yorklu Riçard‎
 1300. Yozğadlı Mustafa Paşa‎
 1301. Yuanna Holland‎
 1302. Yüksəliş dövrü Osmanlı sədrəzəmləri‎
 1303. Yunan Mehmed Paşa‎
 1304. Yunis Paşa‎
 1305. Yusif İzzəddin Əfəndi‎
 1306. Yusif Kamil Paşa‎
 1307. Yusif Ziya Paşa‎
 1308. Zahidə Sultan‎
 1309. Zəkəriyazadə Yəhya Əfəndi‎
 1310. Zəkiyə Sultan‎
 1311. Zənbilli Əli Əfəndi‎
 1312. Zərrin-mələk xanım‎
 1313. Zeynəb Sultan (III Əhmədin qızı)‎
 1314. Zeynəb Sultan‎
 1315. Zübeydə Sultan‎
 1316. Zurnazən Mustafa Paşa‎
Mənbə — ""

Informasiya Melumat Axtar


Anarim.Az

Sayt Rehberliyi ile Elaqe

Saytdan Istifade Qaydalari

Anarim.Az 2004-2022