Vikipediya ?

Zalım astrakanta — Vikipediya

Merge-arrows.svg Bu məqalə Zalım gəvən məqaləsinə çox yaxındır və hər ikisinin eyni başlıq altında birləşdirilməsi mümkündür.

Ümumi yayılması:

Azərbaycan.

Azərbaycanda yayılması:

Naxçıvan MR-də Ordubad rayonunda bitir.

Statusu:

Azərbaycanın nadir bitkisidir. CR B1ab(ı,ıı,ııı,)+2ab(ı,ıı,ııı).

Bitdiyi yer:

Orta dağ qurşağının daşlı yamaclarında və əhəngli yerlərdə rast gəlinir.

Təbii ehtiyatı:

Dar bir arealda yayılmışdır.

Bioloji xüsusiyyətləri:

Təbiətdə yarpağını tökən koldur. Kolları qısa-budaqlı olub, yarpaqaltlıqları seyrək tüklüdür.Tikanlı bitkidir. Yarpaq-larında yarpaqcıqların miqdarı 3-4 cüt olub xətvarı forma¬dadır. Yar¬paq-cıqların uzunluğu 0,8-1,6 sm 0,1-0,2 sm enində olur.Tikanlarının ucu şiş olur. Birillik budaqlarının üzərindəki yar¬paq¬ların qoltuğunda 3 çiçəkcikdən ibarət başcıq formada olan çiçək qrupu vardır. Çiçəkaltlıqları xətvar, 7-8 mm uzun¬lu¬ğun¬da olur. Kasacığı ağ tüklüdür.Tacı sa¬rı rənglidir. Ləçəkləri 1,4-1,5 sm uzun¬lu¬ğunda, 4-5 mm enində olub yumru qu¬laq¬cıqlıdır. Meyvəsi uzunsov və tük¬lü¬dür. İyul ayında çiçək açır.

Çoxalması:

Generativ yolla çoxalır.

Təbii ehtiyatının dəyişilməsi səbəbləri:

Başlıca olaraq insan fəaliy¬yə¬tinin təsiridir.

Becərilməsi:

Becərilməsi haqda məlumat yoxdur.

Qəbul edilmiş qoruma tədbirləri:

Qəbul edilmiş qoruma tədbiri yoxdur.

Zəruri qoruma tədbirləri:

Azərbaycanın “Qırmızı Kitabı”na daxil edil-məsi tövsiyə edilir.

Məlumat mənbələri:

  • Флора Азербайджана. т.5. 1954;
  • Флора Kaвkaзa. т.5. 1954;
  • Azərbaycanın ağac və kolları. I cild. 1961;
  • Azərbaycan flora¬sı-nın konspekti. I-III cildlər. 2005; 2006; 2008;
  • Naxçıvan Muxtar Res¬pub-likası florasının taksonomik spektri. 2008;
  • Naxçıvan MR-nın flora müx-təlifliyi və onun nadir növlərinin qorunması. 2011.
  • Tofiq Məmmədov, Elman İsgəndər, Tariyel Talıbov. "Azərbaycanın Nadir Ağac və kol bitkiləri", Bakı: "Elm", 2014, 380 səh.
Mənbə — ""

Informasiya Melumat Axtar

Anarim.Az

Sayt Rehberliyi ile Elaqe

Saytdan Istifade Qaydalari

Anarim.Az 2004-2019