Vikipediya ?

Vətəndaş Həmrəyliyi Partiyası

Vətəndaş Həmrəyliyi Partiyası - Azərbaycanda fəaliyyət göstərən siyasi təşkilatlardan biridir, 1992-ci ildə təsis edilib.

Vətəndaş Həmrəyliyi Partiyası

Vətəndaş Həmrəyliyi Partiyası
Lider Sabir Rüstəmxanlı
Quruluş tarixi 26 sentyabr 1992
Baş qərargah Bakı şəh., Tbilisi pr. 76 Az1102
İdeologiya national conservatism[d]
Beynəlxalq
Gənclər təşkilatı VHP Gənclər Təşkilatı
Üzv sayı 20 000
Şüar Nicatımız: Vətəndaş Həmrəyliyindədir!
Parlamentdə yerləri çağırışlar:
1/125

I
3/125

II
3/125

III
3/125

IV
Himn Azadlıq Marşı
Mətbuat orqanı Vətəndaş Həmrəyliyi qəzeti
Saytı

Mündəricat

VHP

Azərbaycanın aparıcı və əsas siyasi partiyalarından biri olan Vətəndaş Həmrəyliyi Partiyası (VHP) 26 sentyabr 1992-ci ildə təsis edilib, 03 noyabr 1992-ci ildə isə rəsmi dövlət qeydiyyatına alınıb (Şəhadətnamə 7). Partiyanın təsis qurultayında Nizamnamə, Məramnamə qəbul edilmiş və ilk rəhbərlik seçilmişdir. VHP hələ müstəqilliyinin bir ili tamam olmamış Azərbaycan Respublikasının siyasi həyatına yeni bir qurum qatıldı: Vətəndaş Həmrəyliyi partiyası. Dünyanın ictimai-siyası mübarizələr tarixində yaranmış və dəbdə olan müəyyən ideoloji ənənələrə bağlı olan partiyalardan sonra Vətəndaş Həmrəyliyi siyasi ədəbiyyatda rastlanılmayan bir ad idi və qulaqlara yad gəlirdi. Lakin partiyanın qurucuları adı, zahiri effektləri yox ölkənin və xalqın ehtiyaclarını nəzərə almışdılar, yeni dövlətin maraqları, gələcəyi baxımından ən doğru siyasi yolu seçmişdilər. Yeni dövlət müharibə şəraitində idi, üstəlik erməni işğalçılarına dəstək verən qüvvələr ölkəni zəiflətmək üçün hakimiyyət uğrunda mübarizə aparan digər iddiaçıları və etnik qrupları da qızışdırmaqla yeni münaqişə ocaqları yaratmağa çalışır, qarşıdurmalar , bölücülük meyilləri bir-birini əvəz edirdi.

Belə bir vaxtda yeni partiya ölkənin milli varlığının və gələcəyinin təminatı olan əsas prinsipləri, siyasi ideoloji hədəfi düzgün müəyyənləşdirmişdi. Partiyanı təsis edənlərin çoxu zəngin iş təcrübəsi olan, addımlarının məhsuliyyətini dərk edən, meydan hərəkatında sınanıb möhkəmlənmiş və Azərbaycanın bütün bölgələrini əhatə edən ziyalılar idi: Qəmbər Əsgərov, Cəbrayıl Əlinağıyev, Çingiz Əlioğlu, Nüsrət Kəsəmənli, Eyvaz Borçalı, Bəhmən Sultanlı, İslam Qəribli, Valeh Əliyev, Malik Mehdiyev, Elxan Mirzəyev, İbrahim Əliyev, Əjdər Qasımov, İdris Dadaşov, Aydın Səlimzadə, Məsiağa Məhəmmədi, Telman Vəlixanlı, Telman Qardaşov, Ənvər Əliyev, Nurəddin Mehdixanlı, İmamverdi İsmayılov, Zeydulla Ağayev, Şaban Şahbazov, Mədət Rüstəmxanlı, Rafiq Vəlizadə, Aslan Quliyev, Arkadi Şuyski, Sevinc Rüstəmova, Nadir İbadov, Sadıq Həşimov, Məmməd Kazım, Şəfi Danıyalov, İbrahim Yüsifzadə və başqaları.

Ölkədə yetərincə tanınan, sevilən, meydan hərəkatının əsas təşkilatçı və liderlərindən biri kimi şöhrət qazanmış Sabir Rüstəmxanlı partiyanın təsis qurultayındakı çıxışında demişdi: “Azərbaycan müharibə fəlakətindən nə vaxt qurtaracaq, torpaqlarımızı və xalqımızı nə vaxt bütöv, tam müstəqil, siyasi və iqtisadi tələlərdən uzaq görəcəyik – demək çətindir… Xalqların azadlıq mübarizəsinin tarixi göstərir ki, bütün siyasət adamları- ən liberal və ən radikal yol tutanlar da müəyyən məsafə keçib, beynəlxalq siyasətin və milləti idarəetmənin çətinliyi ilə üz-üzə gələn kimi bir həqiqəti dərk ediblər: məmləkətin qurtuluşu yalnız həmrəylikdədir! Başqa dillə desək vətəndaş həmrəyliyi olmayan yerdə heç nə mümkün deyil: nə istiqlal, nə qurtuluş, nə sosial demokratiya, nə dirçəliş, nə tərəqqi; birlik olmadan nə müsavatdan, bərabərlikdən söhbət gedə bilər, nə doğru yoldan; nə ana vətən qoruna bilər, nə ana torpaq… Mən mövcud partiyaların adını mətnə daxil etməklə hələ ilk addımlarını atan təşkilatımızın onlara qarşı qoymaq istəmirəm. Sadəcə ümumi məqsədimizə doğru yolda gələcəkdə hansı ideyanın aparıcı rol oynayacağını nəzərə çarpdırmaq istəyirəm və arzu edirəm ki, bu ideya bizim siyasi partiyalar arasında münasibətlərin təməl daşı olsun.” Müsavat partiyasının ikinci proqramında böyük Məmməd Əmin Rəsulzadənin irəli sürdüyü milli təsanüd (milli həmrəylik) nəzəriyyəsini davam və inkişaf etdirərək Vətəndaş Həmrəyliyinə çevirməklə VHP çağdaş dünyamızda vətəndaşlıq amilinin və vətəndaş cəmiyyəti quruculuğunun ölkənin varoluşu və gəlişməsi baxımından önəmini irəli çəkmişdir. Bu gün ölkədə gedən proseslər və siyasi partiyaların bəyan etdiyi ideoloji sistem VHP liderinin təsis qurultayında irəli sürdüyü ideologiyanın nə qədər doğru və müasir olduğunu nümayiş etdirir. Siyasi leksiyonumuza Vətəndaş Həmrəyliyi ifadəsini məhz VHP gətirmişdir. Partiyanın təsis qurultayında irəli sürdüyü “Nicatımız – Vətəndaş Həmrəyliyidir” şüarı bu gün də Azərbaycan siyasi mühitində öz əhəmiyyətini saxlamışdır. VHP 25 il ərzində heç bir siyasi avantüraya uymadan ölkədə milli dövlətçiliyin qorunub saxlanılması, sivil mübarizə ənənələrinin formalaşması, torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi niyyəti ilə vətəndaşların birgə mübarizə cəbhəsinin yaradılması yolunu davam etdirmişdir. Bölgədə gedən mürəkkəb ictimai-siyasi proseslər vətəndaş həmrəyliyinin Azərbaycan cəmiyyəti üçün ən düzgün və gələcəyimizə yönəli ideologiya olduğunu sübut etmişdir. Bu gün 80-ə yaxın bölgə təşkilatında VHP-nin iyirmi minə yaxın üzvü vardır. Partiya təşkilatlarında və rəhbərliyində ölkə vətəndaşı olan bütün etnik və azsaylı xalqların nümayəndələri təmsil olunurlar. Partiyanın əsas nüvəsini gənclər təşkil edir. Təsis olunduğu ildən parlamentdə təmsil olunan VHP hazırda demokratik qüvvələr düşərgəsində ön sırada dayanan partiyalardan biridir. Azərbaycanın işğaldan azad edilməsi, qaçqın və köçkünlərin öz torpaqlarına qayıtması, ölkəmizdə insan haqqlarına, söz azadlığına dəyər verilən demokratik bir cəmiyyətin qurulması VHP-nin əsas hədəfi olaraq qalır. Təsis qurultayında irəli sürdüyümüz şüar bu gün də qüvvədədir:

Nicatımız- Vətəndaş Həmrəyliyindədir!

 • VHP ümumbəşəri siyasi dəyərlər olan azadlıq, bərabərlik, həmrəylik ideyalarını öz siyasi fəlsəfəsinin əsası sayır. Bu dəyərlərin biri digərini tamamladığı üçün, birinin tətbiqi o birinin inkarına səbəb ola bilməz.
 • “Azadlıq” dedikdə - Vətən üçün istiqlaliyyət, millət üçün demokratiya, insan üçün hərtərəfli özünüifadə imkanı, siyasi-iqtisadi-mədəni sahələrdə fəaliyyət, söz, mətbuat, yerdəyişmə azadlığı nəzərdə tutulur.
 • “Bərabərlik” dedikdə - cinsindən, millətindən, dinindən, sosial mənsubiyyətindən asılı olmayaraq bütün insanların öz azadlıqlarını gerçəkləşdirməkdə bərabər imkanlara malik olması, bərabər hüquqlar nəzərdə tutulur.
 • “Həmrəylik” ideyası Vətəndaş Həmrəyliyi Partiyasının mərkəzi ideyası olaraq universal xarakter daşıyır. Bu gün dünya qarşısında duran iqtisadi və ekoloji böhranlar, humanitar problemlər xalqların həmrəy mübarizəsini tələb edir. Azərbaycan dövlətini ağır vəziyyətdən yalnız vətəndaşların həmrəy mübarizəsi çıxara bilər. Yalnız bu yolla biz torpaqlarımızı azad edər, Azərbaycanda demokratik üsul-idarə qura bilərik.
 • Həmrəylik - azadlıq, bərabərlik məqsədlərinə çatmaq, bu dəyərləri gerçək məzmunla doldurmaq üçün insanların birgə fəaliyyətidir.
 • Həmrəylik - bütün bölgə və təbəqələrin milli məqsədlər uğrunda birləşməsidir.
 • Həmrəylik - zəiflərə himayə, qarşılıqlı yardım deməkdir.
 • Vətəndaş Həmrəyliyi Partiyasının əsas ideoloji prinsipləri:
 • etnik kimliyindən aslı olmayaraq, bütün vətəndaşların həmrəyliyinə nail olmaq;
 • onların maddi və mənəvi birliyini, rifahını və səadətini yaratmaq;
 • sosial ədaləti təmin etmək;
 • hər kəsin hüquq, haqq və azadlıqlarına müdaxilənin qarşısını almaq;
 • plüralizm və qanunun aliliyini saxlamaq;
 • söz, ifadə və fikir azadlıqlarını təmin etmək.
 • VHP-nin əsas məqsədi Azərbaycan Respublikasında müstəqil, demokratik, dünyəvi, hüquqi dövlətin qorunması, azad vətəndaş cəmiyyətinin inkişaf etdirilməsi məqsədi ilə ətrafında milli, irqi, dini mənsubiyyətindən, sosial mənşəyindən asılı olmayaraq, bütün təbəqələrdən olan Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarını birləşdirməkdir.
 • VHP:
 • ölkədə milli birlik və həmrəylik prinsipini əsas tutan;
 • qanunun aliliyini və ictimai ədaləti qoruyan;
 • hürriyyəti, özgürlüyü, rifahı, firavanlığı, cəmiyyətdə sərbəst fəaliyyət imkanını hər bir insanın təməl haqqı hesab edən;
 • hər cür bölücülüyə qarşı olan, Azərbaycanın bütün vətəndaşlarının haqqını tanıyan;
 • haqq və həqiqət anlayışlarını ən üstün mənəvi dəyərlər sayan;
 • vətəndaşlarını Azərbaycanın ən böyük neməti olaraq yüksək dəyərləndirən, onun yaradıcılıq, mənəviyyat və əxlaq gücünə inanan, bu gücün artmasına çalışan;
 • hər bir vətəndaşın ölkənin imkanlarından bərabər hüquqla istifadəsini istəyən;
 • milli mədəniyyəti və dünyanın mütərəqqi dəyərlərini uca tutan, bu mədəniyyəti inkişafın təməli sayan və öz fəaliyyətini də yüksək siyasi *mədəniyyət tələblərinə uyğunlaşdıran;
 • müasirliklə, çağdaş dünya tələblərinə uyğun inkişafla pozitiv mühafizəkarlığı – milli adət-ənənələrin, dil və mədəniyyətin, tarixi gələnəklərin qorunmasını vəhdətdə görən;
 • yurd və millət sevgisini ölkənin müasir dövrdə özünüqoruma və inkişafının, dünya dövlətləri arasında rəqabətə duruş gətirmə qabiliyyətinin artırılması, milli ləyaqət və şüurun yüksəldilməsi yolunda ən təsirli təşkilatlandırma və yönəltmə gücü sayan;
 • milli dövləti xalqın varlığı və inkişafı yolunda ən zəruri milli iradə forması və təşkilatı sayaraq dəyərləndirən;
 • xalq seçimini, demokratiyanı, fikir və söz azadlığını, etibarlı sosial siyasəti milli dövlət idarəçiliyinin ən başlıca vəzifəsi hesab edən;
 • iqtisadi siyasəti müstəqil və firavan yaşamanın əsas vasitəsinə çevirmək istəyən;
 • çağdaş texnologiya əsasında qurulan milli iqtisadiyyatın hər cür haqsız rəqabətdən, monopoliya, korrupsiya və gizli iqtisadiyyatdan qorunmasını güclü dövlətin əsas təməllərindən biri kimi önə çəkən;
 • «millət dövlət üçün deyil, dövlət millət üçündür» prinsipinə söykənən;
 • milli və ümumbəşəri dəyərlərin qorunmasını cəmiyyətin təkamülü üçün vacib hesab edən;
 • milli ideallara xidməti müqəddəs vəzifə sayan və bu məqsədlə ölkənin Konstitusiyası çərçivəsində mübarizə aparan bir partiyadır.
 • VHP öz Məramnaməsini həyata keçirmək üçün demokratik yollardan istifadə edən parlament tipli siyasi partiyadır.
 • VHP-nın ali məqsədi Azərbaycanda tam müstəqil, demokratik, dünyəvi, hüquqi dövlət və azad vətəndaş cəmiyyəti qurulmasına, onun beynəlxalq birliklərin bərabərhüquqlu üzvünə çevrilməsi prosesinin tamamlanmasına, Azərbaycanı dünyanın ən inkişaf etmiş, firavanlığa qovuşmuş ölkələri sırasına çıxarmağa nail olmaqdır.
 • VHP -nin 80 rayon təşkilatın da 20 minə yaxın üzvü birləşir. VHP 2003-cü ili prezident, 1995, 2000, 2005 , 2010-cu ilin parlament, 1999, 2004 və 2009-cu ilin bələdiyyə seçkilərində iştirak edib. VHP Milli Məclisdə 1995-ci ildə 1, ondan sonrakı seçkilərdə isə 3 deputatla təmsil olunub. VHP-dən bələdiyyələrə 1999-cu ildə 500, 2004-cü ildə 304 və 2009-cu ildə isə 115 nəfər üzü seçilib. Partiyada üzvlük haqqı, əmək haqqının 1%(AZN)-i həçmindədir. VHP-nin hazırda daimi büdcəsi yoxdur.
 • Partiyanın bu günə kimi V (VII) qurultayı keçirilib. VHP-nin ali orqanı-Qurultaydır. Qurultayda sədr, Ali Məclis və Mərkəzi Nəzarət-Təftiş Komissiyası seçilir. Ali Məclisin sessiyalar arası dövründə əsas qərar verici orqan- Siyasi Şuradır. VHP üzvlərinin 25%-ni gənclər, 20%-ni qadınlar təşkil edir.
 • Partiyanın mətbu orqanı- "Vətəndaş Həmrəyliyi" qəzeti, "Bakı Təbriz" jurnalı və "www.vhp.az" internet saytıdır.

VHP strukturu

Siyasi Şuranın üzvləri

 • Sabir Rüstəmxanlı - VHP sədri (1946-cı ildə anadan olub, Ali təhsillidir. VHP-nin qurucusudur);
 • Rafiq Manaflı - VHP Ali Məclisinin sədri (1958-ci ildə anadan olub. Ali təhsillidir, 1996-cı ildən VHP üzvüdür);
 • Samir Əsədli - VHP Mərkəzi İcra Aparatının rəhbəri(1983-cü ildə anadan olub. Ali təhsillidir, 2001-ci ildən VHP üzvüdür);
 • Fəzail İbrahimli -VHP sədrinin müavini (1951-ci ildə anadan olub. Ali təhsillidir, Tarix elmləri doktorudur, VHP qurucularındandır);
 • Nurəddin Mehdixanlı- VHP sədrinin müavini (1951-ci ildə anadan olub. Ali təhsillidir, Xalq artisdidir. VHP-nin ilk üzvlərindəndir);
 • Elxan Mirzəyev -VHP sədrinin müavini (1946-ci ildə anadan olub. Ali təhsillidir. Elmlər namizədidir. VHP-nin qurucularındandır);
 • Arif İsmayılbəyli -VHP sədrinin müavini (1957-ci ildə anadan olub. Ali təhsillidir, 2004-uı ildən VHP üzvüdür);
 • Yusif Salmansoy- VHP sədrinin müavini (1951-ci ildə anadan olub. Ali təhsillidir, 2006-cı ildən VHP üzvüdür);
 • Rövşən Almuradlı -VHP Sədrinin müşaviri (1954-ci ildə anadan olub. Ali təhsillidir, 2012-cı ildən VHP üzvüdür);
 • İbrahim Quliyev (şərqşünas) - (1955-ci ildə anadan olub. Ali təhsillidir, 1996-cı ildən VHP üzvüdür);
 • Aygün Qurbanlı - (1981-ci ildə anadan olub. Ali təhsillidir, 2010-cu ildən VHP üzvüdür);
 • Şəmsəddin Mirzəxanlı - (1963-cü ildə anadan olub. Ali təhsillidir, 1996-cı ildən VHP üzvüdür);
 • Faiq Balabəyli - (1964-cü ildə anadan olub. Ali təhsillidir, 1997-cı ildən VHP üzvüdür);


Mərkəzi Nəzarət-Təftiş Komissiyasının üzvləri

 • -Sədr- (1950-ci ildə anadan olub. Ali təhsillidir, 1996-cı ildən VHP üzvüdür);
 • Səidə Dadaşlı- Katib-(1962-ci ildə anadan olub. Ali təhsillidir, 1996-cı ildən VHP üzvüdür);
 • Sabir Kərimov-(1962-ci ildə anadan olub. Ali təhsillidir, 1992-cı ildən VHP üzvüdür);
 • Saleh Salayev-(1967-ci ildə anadan olub. Ali təhsillidir, 1997-ci ildən VHP üzvüdür);
 • Nurhəyat Onk- (1980-ci ildə anadan olub. Orta ixtisas təhsillidir, 2003-cü ildən VHPüzvüdür);
 • Faiq Əliyev-(1962-ci ildə anadan olub. Ali təhsillidir, 1992-ci ildən VHP üzvüdür);
 • Zeynəlxan Fətullayev- (1956-cı ildə anadan olub. Ali təhsillidir, 1992-ci ildən VHP üzvüdür);


VHP deputat qrupu


VHP-nin MSK-dakı təmsilçisi


VHP Gənclər Təşkilatı

 • VHP üzvlərinin 25%-ni gənclər təşkil edir. Partiyanın aparıcı qüvvəsi də əsasən gənclərdilər. VHP-də gənclərə daha çox üstünlük verilir, partiya rəhbərliyinə çəkilir. Ali Məclisin üzvlərinin əksəriyyəti gənclərdirlər. Həmçinin rayon təşkilatlarında da rəhbər strukturlarda gənclər təmsil olunurlar.

Bu gün VHP Gənclər Təşkilatı ölkənin aparıcı gənclər təşkilatından biridir. Təşkilatın üzvləri öz fəallıq və aktivliyi ilə seçilirlər. Həm ölkədə, həmdə xaricdə təşkil olunan tədbirlərdə fəal iştirak edirlər. Gənclərimiz azərbaycanın müxalif və müstəqil təşkilatlarının təsis etdiyi Gənclərin Hüquqlarının Müdafiə Komitəsinin fəal üzvlərindən olub. 17 mart 2012-ci ildə ölkədə keçirilən ilk gənclik mitinqinin təşkilatçılarından və əsas iştirakçılarından olub. Həmçinin gənclərlə bağlı, gənclər hərəkatları ilə bağlı təşkil edilən aksiya və konfranslarda fəal iştirak edirlər. VHP Gənclər Təşkilatına müxtəlif vaxtlarda Müşfiq Talıblı, Talıb Əhədov, Samir Əsədli, Vasif Həsənli, Elçin İmanov, Pərviz Həsənov, Ceyhun Nəbiyev, Emil Bağırov, Baba Qamətli, Pünhan İmamlı və Tural Hüseynli rəhbərlik ediblər. Hazırda Gənclər Təşkilatına Amal Ata rəhbərlik edir

VHP rəmzləri

Emblem: VHP-nin əsas atributlarından biri olan gerbin müəllifi Azərbaycanın çox istedadlı və tanınmış rəssam-heykəltaraşlarından biri Məzahir Afşardır. Gerbin rəmzləri qədim Türk Dövlətçilik ənənələrindən qaynaqlanır: Ox dövlətin rəmzidir. Üçü bir yerdə möhkəmliyi, sınmazlığı göstərir. Demokratik dövlətdə bu həm də hakimiyyət bölgüsünün göstəricisidir, Qanunvericilik, İcra və Məhkəmə orqanlarının dövlətin əsas dayağı olduğuna işarədir. Tərsinə çevrilmiş yayla birgə üç ox və onların üstündəki qalxan bir kompazisiya kimi sülhün, milli barışın, həmrəyliyin ifadəsidir. Gerbin əsas variantında "Vətəndaş Həmrəyliyi Partiyası" sözləri yazılmış dairədə 24 Oğuz boyunun Damğaları yerləşdirilmişdir. Həmin variant partiyanın qərargahında saxlanılır. Gerbin ortasında Azərbaycan dövlətçiliyinin əsas rəmzi sayılan və bu dövlətin mənəvi, ideoloji yolunu müəyyənləşdirən Üçrəngli və Ay-Ulduzlu Bayrağımız verilmişdir. Gerbin tam ortasında Azərbaycanın Odlar Yurdu olaraq əbədi rəmzlərindən biri olan Od-Ocaq çəkilmişdir.

Bayraq: Vətəndaş Həmrəyliyi Partiyasının bayrağı ağ rəngdədir. Ağ rəngin üzərində VHP-nin Emblemi təsvir olunub. Ağ rəng həmrəyliyin, birliyin və vətəndaş sülhünün rəmzi sayılır. Həmrəylik - azadlıq, bərabərlik məqsədlərinə çatmaq, bu dəyərləri gerçək məzmunla doldurmaq üçün insanların birgə fəalliyətidir. Həmrəylik - bütün bölgə və təbəqələrin milli məqsədlər uğrunda birləşməsidir. Həmrəylik - zəiflərə himayə, qarşılıqlı yardım deməkdir.


Himni

AZADLIQ MARŞI

Müəllif: Elçin Mirzəbəyli
Musiqi: Heratı

Ey ulu Vətənim, doğma torpağım,
Var tükənməz odun, sönməz ocağın,
Azadlığa çıxmaq üçün qalxsın bayrağın.

Qalx ayağa millət,
Boğmasınlar səsimizi.
Bir bayraq altında
Birləşdir bizi

Biz ki, Vətən oğlu, millət oğlu, Odlar oğluyuq,
Biz ki, xalqa bağlı, yurda bağlı, elə bağlıyıq,
Biz ki, haqq yolunda andımızdan dönmərik heç vaxt,
Vuruş zülmə qarşı, ey ulu torpaq!

Qalx ayağa millət,
Boğmasınlar səsimizi.
Bir bayraq altında
Birləşdir bizi

Yad qılınc ilə qırıldıq yetər,
Zülmə qarşı qalxaq, qul olduq yetər!
Biz ayağa qalxsaq əgər, ayrılıq bitər!

Qalx ayağa millət,
Boğmasınlar səsimizi.
Bir bayraq altında
Birləşdir bizi!

İştirak etdiyi seçkilər

Əlaqə

Ünvan: Bakı şəh, Tbilisi pr. 76

Tel: +994 50 242 35 83

E-mail: vhp.1992@gmail.com

 1.  (ing.).
Mənbə — ""

Informasiya Melumat Axtar

Anarim.Az

Sayt Rehberliyi ile Elaqe

Saytdan Istifade Qaydalari

Anarim.Az 2004-2019