Vikipediya ?

Nizami Tağısoy — Vikipediya

Nizami Tağı oğlu Məmmədov; d. 24 may 1950, Ucar rayonu, Yuxarı Şilyan) — ədəbiyyatşünas-tənqidçi, tərcüməşünas-tərcüməçi, türkoloq, filologiya elmləri doktoru, professor, əməkdar müəllim.

Nizami Məmmədov
Nizami Tağı oğlu Məmmədov
Nizami Tağısoy.jpg
Doğum tarixi 24 may 1950 (1950-05-24) (70 yaş)
Doğum yeri Yuxarı Şilyan, Ucar, Azərbaycan Azərbaycan SSR, SSRİ SSRİ
Vətəndaşlığı SSRİ SSRİ
Azərbaycan Azərbaycan
Milliyyəti Azərbaycanlı
Elm sahəsi filologiya
Elmi dərəcəsi filologiya elmləri doktoru, professor
Elmi adı Türk xalqları ədəbiyyatı şöbəsinin baş elmi işçisi
İş yeri Bakı Slavyan Universiteti
Təhsili M.F.Axundov adına Azərbaycan Pedaqoji Rus dili və Ədəbiyyatı İnstitutu (indiki Bakı Slavyan Universiteti)
Mükafatları

Qızıl qələm (2010) Xalqın nüfuzlu ziyalısı (2011)

Əməkdar müəllim (2017)

Həyatı

Nizami Tağısoy 24 may 1950-ci ildə Azərbaycan Respublikası Ucar rayonunun Yuxarı Şilyan kəndində anadan olmuşdur. Orta təhsilini 1967-ci ildə doğma rayonda başa vurmuşdur. Hələ məktəb illərində divar qəzetində, sonralar rayon və respublika qəzetlərində kiçik şeirləri və məqalələri dərc olunmuşdur.

1968-1970-ci illərdə  ordu sıralarında xidmət etmişdir. Əsgəri xidmətdən sonra M.F.Axundov adına Azərbaycan Pedaqoji Rus dili və Ədəbiyyatı İnstitutunun Rus di­li və Ədəbiyatı fakültəsinə daxil olmuş, 1975-ci ildə həmin fakültəni fərq­lənmə diplomu ilə bitirmişdir. Təyinatla Ucar rayonunda orta məktəbdə rus dili və ədəbiyyatı müəllimi işləmişdir.

Elmi-pedaqoji fəaliyyəti

Kənd məktəbində işləyə-işləyə təhsil aldığı Institutun aspiranturasına («rus-sovet ədəbiyyatı» ixtisası üzrə) imtahan verərək müsabiqə yolu ilə qəbul olunmuşdur. 1980-1984-cü illərdə aspiranturada təhsil ala-ala ədəbi əlaqələr problemi ilə məşğul olmuş, 1986-cı ildə «Səməd Vurğun pyeslərinin rus tərcümələri və səhnə təcəssümü» mövzusunda filologiya elmləri namizədi dissertasiyasını müdafiə edərək alimlik dərəcəsi almışdır.

1984-cü ildən Bakı Slavyan Universitetində  (o vaxtkı M.F.Axundov adı­na Azərbaycan Pedaqoji Rus dili və Ədəbiyyatı İnstitutunda) çalışır. Təh­sil aldığı institutda laborantlıqdan professora qədər  ziqzaqlı, çətin, la­kin şərəfli elmi-pedaqoji yol keçmişdir.

Göstərilən dövrdən “XX əsr rus ədəbiyyatı”, “Türk xalqları ədəbiyya­tı”, “Azərbaycan ədəbiyyatı”, “Tərcümə nəzəriyyəsi” fənlərindən rus və Azərbaycan bölmələrində mühazirələr oxuyur, kurs işləri, buraxılış işləri, magistr, doktorluq  dissertasiyalarına rəhbərlik etmiş və etməkdədir.

1990-1992-ci illərdə doktoranturada nəzəri təhsilini davam etdirməklə “XX əsr rus poeziyasının Azərbaycan dilinə tərcüməsi problemləri (1920-1970-ci illər)” mövzusunda doktorluq dissertasiyası üzə­rin­də işləmiş, 1992-ci ildə onu doktorantura müddəti başa çatmazdan ön­cə müvəffəqiyyətlə müdafiə edərək filologiya elmləri doktoru alimlik də­rəcəsini almışdır.

1994-cü ildən Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attes­ta­siya Komissiyasının qərarı ilə ona professor diplomu verilmiş və Bakı Slav­yan Universitetinin professoru vəzifəsinə seçilmişdir.

1995-1997-ci illərdə Bakı Qızlar Universitetində (əvəllər Bakı Ali Pedaqoji Qızlar Seminariyası) «Azərbaycan dili və Ədəbiyyatı» kafedrasının müdiri, 1998-ci ildən 2010-ci ilin sonuna qədər Azərbaycan Beynəlxalq Universitetində əvvəl “Azərbaycan dili və Ədəbiyyat”, sonra «Rus dili və Ədəbiyyat» kafedralarının müdiri vəzifələrində çalışmışdır.

2011-ci ilin yanvarından bu günə kimi Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun Türk Xalqları Ədəbiyyatı şöbəsində baş elmi işçi kimi çalışmaqdadır.

Nizami Tağısoy pedaqoji işlə yanaşı məhsuldar elmi fəaliyyətlə məş­ğul olan alimlərdəndir. İndiyə qədər onun müxtəlif konfrans, simpozi­um və elmi məclislər, dərgilər, məcmuələr və qəzet səhifələrində 350-dən artıq müxtəlif məzmunlu məqalələri işıq üzü görmüşdür.

Professor Nizami Tağısoyun elmi prioritetlərində tərcümə nəzəriy­yəsi, ədəbi əlaqələr, komparativistika, türk xalqlarının etnogenezi, etnologiyası, etnoqrafiyası, epik təfəkkürü, ənənələri, folkloru, klassik və müasir ədəbiyyatı, ədəbiyyatşünasların aktual problemləri, müasir ədəbi proses və s. istiqamətlər yer almaqdadır. Monoqrafiya və məqalələri bir qayda olaraq polemikliyi və fərdi baxış bucağı ilə seçilir.

Professor Nizami Tağısoy qaqauz, qazax, qaraqalpaq, qaraçay, qırğız, Kıbrıs türk­ləri, malkar, özbək, karaim, kumux, noğay, xəzər və d. türk  qövmləri və xalqları ilə bağlı çoxsaylı məqalələr və kitablar müəllifidir. Onun müxtəlif illərdə yazdığı dərslik, metodik və dərs vəsaitləri, monoqrafiyaları, folklor-etnoqrafik araşdırmaları oxucular və mütəxəssislər tərə­fin­dən bəyənilməkdədir. Tanınmış tədqiqatçı mütəmadi olaraq ölkəmizdə və onun hüdudlarından kə­narda keçirilən nufuzlu beynəlxalq konfrans və simpoziumların iştirakçısıdır.

Professor Nizami Tağısoy iki onillikdən artıqdır ki, türk xalqlarının folkloru, etnogenezi, epik təfəkkürü, klassik və müasir ədəbiyyatına dair dərslik üzərində işləyir. Bu əsərin çoxcildli nəşri nəzərdə tutulur.

Professor Nizami Tağısoyun nəzəri mülahizələri  istər Azərbaycan-rus, Azərbaycan-özbək, Azərbaycan-qaqauz, Azərbaycan-qazax, Azərbaycan-qaraqalpaq ədəbi əldaqələri, istər mü­asir ədəbiyyatşünaslığın aktual problemləri, o cümlədən A.Blok, S.Yesenin, K.Simonov, V.Luqovskoy, A.Adalis, P.Antokolski, A.Tvardovski, S.Vasilyev, Azərbaycan ədəbiyyatından S.Vurğun, Mir Cəlal, İ.Əfəndiyev, S.Əhmədli, Elçin, Anar, A.Rəhimov, K.Abdulla, E.Hüseynbəyli, R.Rəvan, Ə.Əhməd, K.Kürqıraxlı, M.Dəmirçioğlu, F.Babanlı, Ş.Ağayar, Ə.Xə­ləfli, Y.Nəğməkar, qaraqalpaq yazıçılarından T.Kaipbergenov, İ.Yusupov, qaraçay ədəbiyyatı nümayəndələrindən İ.Xubiyev, H.Bayramukova, qırğız ədəbiyyatından Ç.Aytmatov, tatar ədəbiyyatından Q.Tukay, qaqauz ədəbiyyatından M.Çakır, Q.Qaydarji və başqalarının yaradıcılığı ilə bağlı fikir və mülahizələri Azərbaycan ədəbi tənqidinin orijinal səhifələrindən hesab olunmaqdadır.

Nizami Tağısoy regional etnoqrafiya və folklor nümunələrinin toplanılıb araşdırılması və nəşri istiqamətində 25 ildən artıqdır ki zəhmət sərf edir. Onun son dövr­lərdə Azərbaycanda və Türkiyədə yaşayan Şilyan ellərinin etnqorafiyası, etnik-milli düşüncə tərzi və şifahi yaradıcılığı ilə bağlı araşdırmaları türk ellərinin mə­nəvi mədəniyyətini öyrənmək baxımından maraqlıdır.

Nizami Tağısoy haqqında məlumat “XX əsr Azərbaycan alimləri və ma­arif­çi­lə­ri” bioqrafik kitabına daxil edilmişdir. O, “Qızıl qələm” və “Xalqın nüfuzlu ziyalısı” mükafatı laureatıdır. Nizami Tağısoy müasir ədəbi tən­qi­dimizin müxtəlif tərəflərini çevrələyən məqalələrlə mütəmadi olaraq dövrü mətbuatda çıxışlar edir.

Professor Nizami Tağısoy hazırda Bakı Slavyan Universitetinin «Azərbaycan ədə­biyyatı» kafedrasında elmi-pedaqoji və AMEA-nın Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun Türk Xalqları Ədəbiyyatı şöbəsində elmi fəaliyyətlə yanaşı, folklorşünaslığın, türkologiyanın, ədəbiyyatşünaslığın və müasir ədəbi tənqidin müxtəlif problemləri ilə məşğul olur.

Mükafatları

 1. Qızıl qələm (2010)
 2. Xalqın nüfuzlu ziyalısı (2011)
 3. Əməkdar müəllim (2017)

Metodik, tədris vəsaitləri və dərslikləri

1. XX əsr rus poeziyası Azərbaycan tər­cü­mə­lərində. Bakı, 1992, 134 s. – rus dilində;

2. Qazax ədəbiyyatı. Bakı, 1993, 70 s. – rus dilində;

3. Əslin milli özünəməxsusluğu və tərcümə. Bakı, 1998. - 68 s. – rus dilində;

4. Poetik tərcümə. Bakı, 2001, 245 s. – rus dilində;

5. Q­a­ra­qal­paq ədəbiyyatı. Bakı, 2007, 296 s. – rus dilində;

6. Qaraqalpaq ədəbiyyatı. Bakı, 2015, 456 s. – Azərbaycan dilində;

Monoqrafiyaları

1. Səməd Vurğun dramaturgiyası rus dilində. (Bakı, 1999, 132 s. – rus dilində)

2. Nəsrin axarı: zaman və məkan konteksti. Bakı, 2008, 152 s.   

3. Şilyan: özü, sözü – çeşmənin gözü. Bakı, 2009, 172 s.

 4.Səftər Həsənzadə. Vətən həsrətli, barıt qoxulu sətirlər. Bakı, 2009. – 76 s.

5. Etnos və epos: keçmişdən bugünə. Bakı, 2010, 372 s. 

6. Meyxanənin poetikası. Bakı, 2011, 432 s.

 7. Qaraçay ədəbiyyatı. Bakı, 2016, 312 s.

Məqalələri

1. Русские переводы пьес С.Вургуна и их сценическое воплощение. .

2. Русские переводы пьесы С.Вургуна «Вагиф».

3. Пьеса "Ханлар" на сценах русских театров.

4. Пропагандист азерб. лит-ры (П. Антокольский).

5. Сын своего народа. Воспоминание П.Антокольского .

6. Лит. вечера- важное средство развитие русской речи .

7.  Первые шаги.

8. S.Vurğunun «Fərhad və Şirin» pyesinin rus tərcümələri və səhnə təcəssümü.

9. S.Vurğunun    əsərləri        rus    dilində.

10. S.Vurğun pyeslərinin səhnə  təcəssümü.

11. 30 ildən sonra. S.Vurğunun  xatirəsinə.

12. Orijinalla müqayisədə /S.Vurğun pyeslərinin    rus    tərcümələri  haqqında .

13. Sənət fədaisi  /A.Tvardovskinin Azərbaycan ədəbiyyatı   ilə yaradıcılıq əlaqələri

14. Öz əsrinin övladı /A.Tvardovski yaradıcılığı haqqında.

15. Doğma elə məhəbbətlə /Əhəd Muxtarın yaradıcılığı haqqında.

16. Nizami   yaradıcılığı bu     gün.

17. Orijinalın milli özünəməxsusluğu və tərcümə

18. Вдохновленные  Октябрем /о творчестве С.Вургуна .

19. С.Вургун о читателях.

20. Рус.-азерб.-кие лит-ные взаимосвязи советского периода.

21. Правда пережитого и выстраданного.

22. Н.Тихонов и Азербайджан.

23. В.Луговской и Азербайджанская литература.

24. Верность воспроизвед. изобр.-выраз. средств в азерб. переводах.

25. Проблемы перевода рус. поэзии ХХ века на азербай- джанский язык /1920-1970 гг.

26. Совр.состоян.изуч.пробл. общетюрк. культуры.

27. Алишир Навои и азерб. литература.

28.Теорет.пробл. перед.един. содерж. и формы в по- эт.пер.

29. С.Есенин и Азербайджан.

30. О лит-ном процессе 90-х гг. Ср. Азии и Казахстана.

31. Поэма А.Твардовского «По праву памяти» на азерб. языке.

32. О проблемах поэтического перевода.

33. О переводах одного стихoтворения /С.Васильев. «Люблю Баку»

34. Некоторые вопросы препод. рус.языка. 

35. Səməd Vurğun və oxucu.

36. Жизнь, отданная родному народу /творческий портрет. Х..Х.Ниязи.

37. Приобретенные  и  потерянные.  Нужна ли нам методология?.

38.Поэтический талант Гафура Гульяма.

39.  Некот. вопросы изуч.лит. связ. в спецкурсах.

40. Сохр. индв. речи персонаж. в рус. переводах сатиры Сабира «Bir məclisdə on iki kişinin söhbəti».

41. Один оригинал и разные переводческие решения /к переводу сатиры Сабира «Bakı pəhləvanlarına».

42. Sensasiya, yoxsa həqiqət?!l.

43. Sözlər, mənalar, izahlar.

44.  Ağrılı-acılı dünyam. A.Rəhimovun «İki- li Dünyam» romanına ön söz.

45.  Sözün əsəri, sözün kəsəri. A.Rəhimovun «Deyimlər və duyumlar» kitabına ön söz.

46. Həm gülək, həm düşünək.

47.  Sözlər də zəmanəyə uyğunlaşır.

48. Sevincli, kədərli dünya. «Məni duyan gərəkdi» kitabında.

49.  Monumental abidənin layiqli rus tərc- ümələri vacibdir (yaxud «Kitabi-Dədə Qorqud»un    rus    tərcümələrinin   vəziyyəti)..

50. Həmyerlimiz «2001-ci ilin elm adamı» elan olundu.

51. Əsl insan haqqında söz və ya Eldar Abaszadə kimdir?

52. C.Cabbarlı yaradıcılığının başqa xalqların mədəniyyətınə təsiri.

53. “Axirət sevdası”nın uğuru /S.Əhmədlinin yaradıcılığı haqqında.

54. Роль проф. Г.Б.Бабаева в разработке проблем  теории и практики худож. перевода.

55.  Еще раз об истории перевода в Азербайджане.

56. Проф. Ф.Велиханова – исследователь русских переводов азербайджанской поэзии.

57. Фольклорно-этнографические источники, структурно-композиционные и идейно-художественные особенности ка- ракалпакского эпоса «Кырк кыз».

58. Qaqauzlar: keçmişindən bu gününə.

59.  Ermənilərin və yunanların türklərə qarşı iddiaları nədən qaynaqlanır?! .

60. Qaqauzların tarixindən səhifələr.

61.  Hegel. Müsəlmanlıq.

62. Həyatı, mənəviyyatı, elmi erudisiyası ilə hamı üçün örnək ola biləcək insan.

63. О некоторых особенностях творчества каракалпакских писателей XVIII-XIX вв. Тезисы научной конференции сотрдников БСУ.

64. Qaraqalpaqların etnogenezi və qəhrəmanlıq dastanları haqqında nə bilirik? .

65. Каракалпакская литература ХХ в.: истоки и особен- ности развития.

66. Qaraqalpaqlar: etnogenezi, yaşadıqları coğrafi ərazi, epik təfəkkürü.

67. Qədim Hindistan.

68. Xəzərlər.

69. Xəzərlər.

70. Xəzərlər.

71. Xəzərlər.

72. Xəzərlər.

73. Xəzərlər.

74. Xəzərlər.

75. Xəzərlər.

76. Xəzərlər.

77. Книга об истории Азербайджанской школы XIX в.

78. Söz, anlayış, aforizm, mütərcim, tərcümə. Aforizmlərin tərcüməsi yüksək ustalıq tələb edir.

79. Aforizmlərin   tərcüməsi   istedad  və   ustalığın  işığında /Səməd Vurğun aforizmlərinin Giya Paçxataşvili tərcüməsi .

80. Перевод: противоречие или сходство.

81. Səməd Vurğun əsərlərinin rus tərcümələri haqqında qeydlər.

82. Vətən məhəbbəti, yurd sevgisi, Əli Rza  Xələflinin “Həsrət körpüsü"

83. Məşhur Kuzey Kıbrıs tədqiqatçısı Harid Fədai ilə  söhbət.

84. Hindistan mədəniyyəti.

85. Книга этно-эпической памяти тюркских русскоязычных писателей.

86. Folklora vurğunluqdan şeir yaradıcılığına / Məhərrəm Qasımlının poetik yaradıcılığı haqqında.

87.  İctimai-siyasi ədəbiyyatın tərcüməsində dəqiqliyin qorunub saxlanılması. Gürcü-erməni münasibətlərinə həsr olunmuş əsərin Giya Paçxataşvili tərcüməsi..

88. Mənəvi-etik-dini ənənələrin rusdilli yazıçıların yaradıcılığında əksi. Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri. /L.Gərayzadənin kitabı haqqında.

89. Etnik-milli keçmişimiz və bu günümüz “Yarımçıq əlyazma” aynasında..

90. Müasir Qaqauz poeziyası.

91. Çağdaş ədəbi mühit və “Kredo” /Problemlər, perspektivlər.

92. Müasir Azərbaycan romanı: problematikası, qəhrəmanı, ideya-məzmunu səciyyəsi /A.Rəhimovun “Girdab” romanı  haqqında düşüncələr.

93. Yusif Nəğməkarın “Zal ağacı” dastan-epopeyasını oxuyarkən.

94. Məşhur “Kuzey Kıbrıs tədqiqatçısı Harid Fədai ilə söhbət”.

95. Etnik-milli keçmişimiz və bu günümüz “Yarımçıq əlyazma...” aynasında /Kamal Abdullanın “Yarımçıq əlyazma”... romanı haqqında .

96. Böyük  siyasətçinin  estetik  görüşləri  haqqında    kitab. /prof. Tərlan Novruzovun “Heydər Əliyev və ədəbiyyat məsələləri” kitabı haqqında.

97. Həvil müəllimin ömür yolu və ya yaxşılara “Allah rəhmət eləsin!” /prof.Həvil Həvilovun xatirəsinə/.

98. Неутомимый исследователь истории школы и педа- гогической мысли / Издан двенадцати томник собр. соч акад. Г.М.Ахмедова в Азербайджане.

99. Mühacirət  mətbuatımızın  tarixinə dair  maraqlı mənbə. /Fil.elm.dokt. Abid Tahirlinin kitabı haqqında.

100. В плену у волшебных строф. О Самеде Вургуне и новом прочтении стихотворения «Азербайджан».

101. Tanınmış  nasir,  ədəbiyyatşünas  alim,  əvəzsiz pedaqoq /Mir Cəlal haqqında.

102. A.O.Çernyayevskinin “Vətən dili” dərsliyinin dili.

103. Vaqif Arzumanlının 60 ili, Ədəbi əlaqələrimizin Vaqif Arzumanlı dili.

104. Poetik təbi rəvan olan Rəhim Rəvan, Haqq dünyasına erkən oldu “rəvan” / Rəhim Rəvan ruhuna gecikmiş rekviyem

105. Heydər Əliyev və Azərbaycanda rus dilinin tədrisi problemləri.

106. Poeziyamızın bir qolu – Ənvər Əhmədin şairlik yolu

107. Çingiz Aytmatov və müharibə / “… Öldürməli… Ölməli…” hekayəsi haqda qeydlər.

108. Şeirimizə Etimadın etimadı.

109. Güney Azərbaycan poeziyası rus dilində.

110. Qarabağ ağrısı – yazıçı ömrünün acısı.

111. Hollandiyada yaşayan azərbaycanlı yazıçı beynəlxalq müsabiqənin qalibidir.

112. “Broy & Panoptikum”un kirkit, həvəsi, Etimad Başkeçidin səsi, nəfəsi.

113. Ağarəhim Rəhimovun 60 illik yubileyi.

114. Xəlil Rza Ulutürkün tərcümə yaradıcılığı / nəzəri və praktik zəmində.

115. Elçin yaradıcılığı, Görünən və görünməyən tərəflər.

116. Dilimiz-varlığımız və ya “Heydər Əliyevin dil  siyasəti”.

117. Səngər şeirləri: “Alanda canımı vətənimdə al”.

118. Canavarlığın anatomiyası. Elçinin “Canavarlar” hekayəsinin təsirindən yaranan düşüncələr.

119. Nəsrin çevrəsi /K.Abdullanın hekayələri haqqında.

120. “Meyxana”nın semantikası.

121. Nəsrin çevrəsi. Folklorun “gözü” – Kamal    Abdullanın sözü..

122. Meyxana: mədəni-mənəvi sərvətimiz.

123. Niyyətin hara, mənzilin ora /Günay Dağlı və onun “Xoxan”ı/.

124. Meyxana folklor janrıdır.

125. Fəxrəddin Meydanlının söz meydanı.

126.  Kuzey Kıbrıs türk mədəniyyətinin  yorulmaz tədqiqatçısı. Harid Fədai haqqında

127. Qaqauz ədəbiyyatı. Birinci yazı.

128. Qaqauz ədəbiyyatı. İkinci yazı

129. Meyxananın semantikasına bir baxış.

130. Folklor yaddaşından. Rəhim Rəvan yaradıcılığı haqqında.

131. Первый парень… и не только на селе. 80 лет А.Гулиеву .

132. Kuzey Kıbrıs türk ədəbiyyatında ilk roman.

133. Başqurdlar haqqında nə bilirik?! “Başqurd” dili və “baş- qurd” etnoniminə bir baxış.

134. Canavarlığın anatomiyası. /Elçin. “Canavarlar” hekayəsi.

135. Dəyərli dərs vəsaiti /prof. İsmayıl Vəliyev. Redaktənin əsasları” kitabı haqqında

136. Elçin yaradıcılığında uşaq aləmi.

137. İşığın bədii trayektoriyası /Elçin Hüseynbəylinin “Gözünə gün düşür” hekayəsinə yığcam baxış

138. Molla Nəsrəddin lətifələri Kıbrısda.

139. “İnam evi”ndə Qəşəm Ruhdaşa həsr olunmuş törəndə çıxış. Məqaləni İşıqlı Atalı təqdim etmişdir.

140. “İnam evi”ndə Qəşəm İlqar Ruhdaşın yubileyində  çıxış.

141. Fəxrəddin Meydanlının poetik palitrası

142. Xəlil Rza Ulutürkün tərcümə yaradıcılığı / Nəzəri və praktik zəmində /. – Xəlil Rza Ulutürk. Dünyaya pəncərə.

143. Nizami Cəfərov və türk xalqları ədəbiyyatının inkişaf problemləri

144. Söz, süjet və obrazın vəhdəti /Əlsahib Əroğulun “Qeyrətin harayı” hekayələr toplusu haqqında.

145. Qaraqalpaq ədəbiyyatı.Tulepbergen Kaipbergenovun yaradıılığı.

146. Rüstəm Kamal: bədii mətnin hermenevtikası.

147. Harit Fədai: Kuzey Kıbrız türk mədəniyyətinin yorulmaz tədqiqatçısı

148. Söz, süjet və obrazın  orqanikası / Əlsahib Əroğulun “Qeyrətin harayı” hekayələr toplusu haqqında .

149.  Şilyan: özü, sözü – çeşmənin sözü.

150. Xəzərlər: türkün itmiş soyu. I yazı.

151. Xəzərlər: türkün itmiş soyu. II yazı.

152. Qaraqalpaq mədəniyyəti.

153. İnsan, həyat və dünya Asif Ata təlimində.

154. Hett dilinin türk dilləri ilə bağlılığı. Türklər Güney Doğu Anadoluda qədimdən mədəniyyət yaradıblar.

155.  «Братья Карамазовы» Достоевского «заговорили» на азербайджанском языке.

156. Qazax xalq qəhrəmanlıq dastanı “Koblandı-batır”. Azərbaycan türkcəsinə tərcümə problemləri.

157. Ənənənin novatorcasına davamı və ya “seçiminmorfologiyası”nın tənqid hüdudları.

158.  Şeirin memarı, memarın şeiri. Məmməd Dəmirçioğlunun “Səhra gülləri” kitabı ətrafında düşüncələr.

159. XX əsr Azərbaycan ədəbiyyat tarixində yeni metodoloji - estetik baxış. Prof. B.Əhmədovun “XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi” dərsliyi haqqında.

160. Karaimlərin mədəniyyəti haqqında nə bilirik?

161. Ənənənin novatorcasına davamı və ya “seçimin morfologiyası”nın tənqid hüdudları.

162. A.Rəhimov yaradıcılığında psixologizm. – Bakı Qızlar Universitetinin elmi əsərləri.

163. Şeir gülüstanının təkrarolunmaz çiçəyi. İ.İsaxanlının “Sergey Yesenin” kitabı haqqında.

164. “İdrak işığında” kitabını oxuyarkən. A.Tahirlinin eyni adlı kitabı haqqında.

165. Sergey Yeseninlə bağlı yeni kitab.

166. Keçmişi təhlil etməyə lüzum varmı?! Elçinin “Sosrealizm bizə nə verdi” ədəbi –estetik essesi üzərində düşünərkən.....

167.  Слово о книге С.Асадуллаева «Литература и современность» и не только о ней. .

168. Natəvan Dəmirçioğlu nəsri orijinal və rus tərcüməsi müstəvisində.

169. Natəvan Dəmirçioğlu nəsri orijinal və rus tərcüməsi müstəvisində.

170. Natəvan Dəmirçioğlu nəsri orijinal və rus tərcüməsi müstəvisində. (əvvəli     ötən sayda)..

171. Səfər Həsənzadənin  barıt qoxulu sətirləri:.

172. Zamanla sözü, sözlə zamanı ucaldan sənətkar

173. Sergey Yesenin Azərbaycana «qayıdışı». İsaxan İsaxanlının S.Yesenindən  tərcümələri haqqında .

174. Bədii nəsr dəyişkən situasiyalar və maraqlı tablolar müstəvisində.

175. Проза Натаван Демирчиоглу в контексте оригинала и русского перевода.

176. Çağdaş ədəbiyyatda etnos problemi.

177. О переводе романа Ф.М.Достоевского «Братья Карамазова» на азербайджанский язык.

178. Sergey Yeseninin Azərbaycana «qayıdışı». İ.İsaxanlının S.Yesenindən  tərcümələri haqqında. 

179. Bəkir Nəbiyev və Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığı.

180. Qabdulla Tukay və Azərbaycan.

181. Общие или сходные явления в эпосе индийского и тюркского народов / На материале индийского «Махабхараты» и каракалпакского «Кырк кыз».

182. Azərbaycan ictimai mühitində İşıqlı Atalı obrazı.

183. Çağdaş ədəbiyyatda etnos problemi .

184.  О переводе романа Ф.М.Достoевского «Братья Карамазовы»: на азербайджанский язык.

185.  Роман Ф.М.Достoевского «Братья Карамазовы»: особенности перевода на азербайджанский язык. – Диалог языков и культур СНГ и ШОС в XXI веке.

186.  Azərbaycan ictimai mühitində İşıqlı Atalı obrazı

187. Qaraçay yazılı ədəbiyyatının yaranması / yeni ədəbi janrların təşəkkülü/..

188. “Öldürməli... Ölməli”. Çingiz Aytmatovun hekayəsi haqqında qeydlər..

189. Andrey Platonov Elçin Hüseynbəyli tərcümələrində.

190. Хронотоп Эльчина: время и голоса/  O книге Эльчина «Время и слово»/.

191. Qaraçay ədəbiyyatında poema janrı.

192. Klassik rus poeziyasından yeni tərcümələr. İsaxanın tərcümələrinə fraqmentar baxış.

193. Dramaturji yaradıcılığın sənət və həqiqət parametrlərinə nəzər/prof. B.Əhmədlinin “Dramaturq: sənət və həqiqət” kitabı haqqında/. Ş.Məmmədli ilə birlikdə .

194. Hekayə janrında ideya və bədii detalın ontoloji qatları/ Səfər Kəlbixanlının “Bəxtəvər ölüm” hekayələr toplusu haqqında/.

195. İlyas Əfəndiyev yaradıcılığı müasirlik və perspektiv baxışlar müstəvisində.

196.  Dramaturji yaradıcılığın sənət və həqiqət parametrlərinə nəzər/prof. B.Əhmədlinin “Dramaturq: sənət və həqiqət” kitabı haqqında /. Ş.Məmmədli ilə birlikdə.

197. İlyas Əfəndiyev yaradıcılığı müasirlik və perspektiv baxışlar müstəvisində.-.

198. Hekayə janrında ideya və bədii detalın ontoloji qatları / Səfər Kəlbixanlının “Bəxtəvər ölüm” hekayələr toplusu haqqında.

199. Təyyar Salamoğlu və müasir ədəbiyyatımızın bəzi məsələləri.

200. Ələmdar Cabbarlının liro – epik inkrustasiyaları.

201. Qabdulla Tukay yaradıcılığının formalaşmasında Azərbaycan – tatar ictimai - ədəbi fikrinin rolu. Qabdulla Tukay Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığında .

202. Həzrət Urtenov və Qaraçay  ədəbiyyatının inkişaf mərhələləri.

203. Любовь к поэзии Сергея Есенина всегда жива в Азербайджане. Вступительная статья к книге И.Исаханлы «Незадаром ему мигнули очи. Есенин в Баку».

204. Hekayə janrında ideya və bədii detalın ontoloji qatları / Səfər Kəlbixanlının “Bəxtəvər ölüm” hekayələr toplusu .

205. Professor Təyyar Salamoğlu və müasir ədəbiyyatımızın bəzi məsələləri.

206. Qaraçay ədəbiyyatında müharibə mövzusu.

207. Qəzənfər Paşayevi necə tanıyırıq?.

208. Poetik fəhm və mövzu-məzmun çevrəsi (Fərqanənin “İkimiz darıxsaq...” şeirlər kitabı ilə bağlı düşüncələr).

209. Заговорившие по-азербайджански «Братья Карамазовы».

210. Хронотоп эльчиновской прозы..

211.  “Tənha çinarın pıçıltıları”nın bədii-estetik funksiyası.

212. Xəzərlər.

213.  Mübarizin mübarizəsi. Nicat Əjdərin “Mübariz” kinossenarisi haqqında.

214. Redaktordan. Nicat Əjdərin Mübariz” kinossenarisinə ön söz // Nicat Əjdər. Mübariz / kinossenari /.

215.  Həlimət Bayramukova və Qaraçay romanı

216. Роль арабских преданий и письменных источников в разработке сюжетно-композиционной линии поэмы Низами «Лейли и Меджнун».

217. “Öldürməli, ölməli...” (Çingiz Aytmatovun hekayəsi haqqında qeydlər) // Çingiz Aytmatov. Türk ruhunun qələbəsi.           

218. Çağdaş ədəbi-estetik fikrimizin prof. Məmməd Qocayev «səhifələri».

219. Fuad Babanlının söz dünyasına müxtəsər ekskurs.

220. Fuad Babanlının söz dünyasına müxtəsər ekskurs. // Fuad Babanlı. Qırovdan sonra (şeirlər).

221.  Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığının perspektivlərinə yeni metodoloji baxış.

222. Mehmet Əfəndinin “Yadigar-ı - Mühabbet” romanı haqqında. Harit Fədainin təqdim etdiyi “Sözlük” az qala elə romanın həcmi boydadır.

223. Regional koloritlə milli ruhun simbiozu. “Arzuların yuvasını uçurma”nın mayasından “ÖZ”ü, “SÖZ”ə ucaltmışlar oda”sının qayəsinə.

224. Regional koloritlə milli ruhun simbiozu. // Rəfail İncəyurdun “Arzuların yuvasını uçurma”nın mayasından “ÖZ”ü, “SÖZ”ə ucaltmışlar oda”sının qayəsinə. // Rəfail İncəyurd. “ÖZ”ü, “SÖZ”ə ucaltmışlar  odası. Ədəbi-publisistik düşüncələr..

225. Qədim türklər. İlk inancları və dövlətləri.

226. Tarixdə iz qoymuş türk dövlətləri. .

227. Səndən olmayacaq, “Arif! (Görkəmli ədəbiyyatşünas-alim Arif Əmrahoğlunun ruhuna).

228. Bəşər sivilizasiyasında tərbiyə və təhsilin tarixi mənzərəsini əks etdirən mənbə.

229. Fuad Babanlının “Vurğun çələngi”.

230. Qədim mədəniyyət daşıyıcıları noğaylar.

231. Noğayların həyat salnaməsi. Noğay folklorunun bütün janrları mükəmməl bədii sistem yaradır..

232.  Noğay tarixi və qəhrəmanlıq nəğmələri.

233.Əbdürrəhman Cami nəzəriyyəçi estet kimi..

234.Низами Тагисой. Азербайджанско-татарская общественно-литературная среда и творчество Габдуллы Тукая..

235. “Nə ölüm təzədir qoca dünyada, nədə ki, yaşamaq təzə şey deyil”. Dəyərli insan, yorulmaz alim dostum Muxtar Kazımoğluna..

236. Türk xalqları ədəbiyyatı.Universitetlərin bakalavr pilləsi üçün proqram.

237.Əbdürrəhman Cami nəzəriyyəçi estet kimi.

238.Şimali Qafqaz türkləri. Qaraçay ədəbiyyatının təşəkkülü   

239.Şimali Qafqaz türkləri. Qaraçay ədəbiyyatının təşəkkülü                                                                                         

240. Poetik tərcümə - gözəllik, estetik görüntü, yoxsa adekvatlıq?!

241. Qafqaz türklərinin  tarixini, həyatını  və etnoqrafiyasını  əks etdirən köhnə yazılmış  yeni mənbə.          

242.  Şimali Qafqaz türkləri: Qaraçaylar: etnogenezi, dili və  etnik – milli  ənənələri.                                           

243.  Bir orijinal – dörd tərcümə:volyuntarizm, yoxsa adekvatlıq?!

244.  XIII-XVIII əsrlər ədəbiyyat tariximizin yeni dərslik mənzərəsi (Yaqub Babayevin kitabı haqqında)

245.  Balaş Azəroğlu yaradıcılığında azadlıq mübarizəsinin inikası.

246. Qaraqalpaq mərasimləri və inancları.

247. Dünya elə öz işindədir.AMEA-nın  Folklor İnstitutunun direktoru Muxtar Kazımoğluya

248. Sergey Eseninin “İran nəğmələri” nin yeni təqdimatı.

249. Sergey Eseninin “İran nəğmələri” ilə yeni görüş..

250.  Неисcякаемый источник (о творчестве Сергея Есенина).

251.  Bədirxan Əhmədov tədqiqatında XX əsr ədəbiyyatımız.

252. Самый труднопереводимый и самый любимый (о творчестве С.Есенина). 

253. Rus-Azərbaycan ədəbi əlaqələrinin üfüqlərinə Sergey Vasilyev yaradıcılığı bazasından baxış // Mətanət Xudiyeva. Sergey Vasilyev poeziyası.

254. Самый труднопереводимый и самый любимый.

255. «Bax, yenə qayıtmışam...” Sergey Yesenin – 120.

256. Bir nəğmə oxuyaq səhra gülləri... Məmməd Dəmirçioğlunun vəfatı ilə bağlı.

257. Tarixi və etnoqrafik mənbələr qaraçaylılar haqqında.

258. Tarixi və etnoqrafik mənbələr qaraçaylılar haqqında.

259. Elçin yaradıcılığından yazmağın məsuliyyəti.

260. Professor Qəzənfər Kazımovun filoloji ampluası.

261. Amerikalı Səmuel Uimz ermənilər haqqında

262. Xocalı faciəmiz sonu bilinməyən erməni məkri və qəddarlığı .

263. Elçinin “Baş” romanında xronotop süjetyaradıcı element kimi.

264. Qaraqalpaq folklorşünaslığı. “Bütöv Azərbaycan”.

265. “Jıl kuttı bolsın!” Qazax etnik-milli düşüncəsində “Naurız meyramı”.

266. Redaktordan. Cuma Gözbaraxlının “Saxurlar” kitabına ön söz.

267. “9”un simvolik interpretasiyası. Elbəyi Cəlaloğlunun 9-cu meydan povesti haqqında.

268. Tarix yaradan türklər. “Xalq cəbhəsi”.

269.  “Baş”  romanin da sujet sistemləri: tarixi fon və bədii uydurmalar,persanajlar və xarekterler . I  yazı Sujet bədii forma kateqoriyasinda biri kimi.

270. Elxan Məmmədlinin portretinin eskizləri. “Bütöv Azərbaycan”.

271.  ”Baş”  romanında  sistemləri: tarixi  fon və  bədii uydurmalar,  personajlar və xarakterlər: II yazı. Tarixi fon və bədii uydurmalar realist və postrealist müstəvidə .

272. Tanrı oğlu Debetin ölümü. Dünyada hər kəs içəcək əcəlin şərbəti.

273. “Baş” romanında süjet sistemləri: tarixi fon, bədii uydurmalar, personajlar və xarakterlər. “Baş” romanında xarakterlər və personajların psixologiyası.

274. “Baş” romanında süjet sistemləri: tarixi fon, bədii uydurmalar, personajlar və xarakterlər. “Baş” romanında  qəhrəman davranışı və psixoloji ovqatın yaradılma özünəməxsusluğu.

275. Qaraçay-malkar türklərinin həyatı dastan və əfsanələrdə.

276. Qaraqalpaqlar: tarixi və gerçək durumu: I yazı.

277. Qaraqalpaqlar: tarixi və gerçək durumu: II Iyazı.

278. “Baş” romanında mistik, idillik təsvirlər.

279. “Baş” romanının sosioloji çözümü, ideoloji mahiyyəti.

280.  “Baş” romanında milli çalar və yerli kolorit.

281.  “Baş” özünəməxsus roman tipi kimi.

282. “Baş” özünəməxsus roman tipi kimi.

283. Fəadakar folklorşünas, ciddi ədəbiyyatşünas -  professor Muxtar Kazımoğlu.

284. Люблю каракалпакский народ… Газ

285. Tarix yaradan türklər.

286. Qaraqalpaqlar: tarixi və gerçək durumu // Qaraqalpaqların dastan yaradıcılığı. I yazı, .

287. Qaraqalpaqlar: tarixi və gerçək durumu // Qaraqalpaqların dastan yaradıcılığı. II yazı,

288. Arif Əmrahoğlu tənqidində “Mirzə Fətəli Axundzadənin söz dünyası”.

289. Türk etno-genetik yaddaşı və Oljas Süleymenovun yaradıcılığı.

290. Şərif Ağayarın “Haramı” romanının eskizləri.

291. Asif Ata – bənzərsiz insan.

292. Azərbaycan “postmodernistləri”.

293. Postmodernizm.

294. Postmodernistlər.

295. Козы-Корпеш эм Баян-Слу лирика – ерикалык дестанлары.

296. Xəlil Rza Ulutürk və istiqlal məfkurəsi.

297. Postmodernizm.

298. Beş gün noğay elində.

Beynəlxalq elmi konfrans və simpoziumlarda məruzələri

1. Пьеса С.Вургуна "Вагиф" на сцене Азерб. рус. драм. театра. VI Респ. науч. конф. асп. вузов Азерб. - Баку, 1983, с. 280-281.

2. Русские переводы пьесы С.Вургуна «Фархад и Ширин». VII Респ. науч. конф. асп. Азерб. - Баку, 1984, с. 255.

3. Пьеса С.Вургуна "Фархад и Ширин" на сценах русских театров. VIII Респ. науч. конф. асп. Азерб. - Баку, 1985, с. 204.

4. Рус.-азерб.-кие лит-ные взаимосвязи советского пе- риода. Язык.конт. и лит. связи. Респ. науч. конф. мол. ученых. - Баку, 1990, c. 38-39.

5. Верность воспроизвед. изобр.-выраз. средств в азерб. переводах. Респ. науч.  конф. -Баку, 1992, 0,2 п\л.

6. Некоторые замечания по истории перевода в Азер- байджане. – Нясиряддин Тусинин 800 иллик йубилейиня щяср едилмиш республика елми конфрансынын материаллары 2-3 апрел. -Бакы, 2001, с. 36-39.

7. Роль проф. Г.Б.Бабаева в разработке проблем  теории и практики худож. перевода. «Художественный перевод: теория, практика, преподавание. - Тезисы науч. метод. конф. БСУ. - Баку-2002, с.37-38.

8. Еще раз об истории перевода в Азербайджане. Azərb. Beynəlxalq Un-tinin 2001-ci ildə prof.- müəl. heyət. elmi tədq. işin. yekun. həsr  olunmuş elmi konf. materialları. -Bakı, 2002, s.81-83.

9. Проф. Ф.Велиханова – исследователь русских переводов азербайджанской поэзии. ABU professor-müəllim  heyətinin apardığı elmi-tədqiqat işlərinin yekununa həsr edilmiş konfransın materialları. 23-24 aprel, 2003. – Bakı, 2003, s. 46-47.

10. Общие или сходные явления в эпосе индийского и тюркского народов / На материале индийского «Махабхараты» и каракалпакского «Кырк кыз». Сравнительное литературоведение. Материалы II международной конференции в БСУ. – Баку, Kitab aləmi, 2004, c.89-92.

11.Основные принципы перевода учебно-педагогической литературы – Международная конференция. Перевод и транснациональные процессы. 14-15 апреля 2005. Материалы. – Баку, 2005, с. 68-77.

12. Фольклорно-этнографические источники, структур- но-композиционные и идейно-художественные особенности ка- ракалпакского эпоса «Кырк кыз». BSU-nun illik elmi-tədqiqat işlərinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları. – Bakı, 2003,   s. 143-146.

13. Этапы работы переводчика над художественным тек- стом. Международная научная конференция. Проблемы совре- менного языкознания. – Баку, 18-19 мая 2005, с. 184-185.

14. Hettlər: dini, Allahlar panteonu, mərasimləri, mifləri və əfsanələri. – Beynəlxalq konfrans. “Ortaq türk keçmişindən ortaq türk gələcəyinə”. IV Uluslararası Folklor Konfransının  materialları. – Bakı, 2006, s. 237-246.

15. Qaqauzların toy-düyün mərasimləri. Beynəlxalq konfrans. “Ortaq türk keçmişindən ortaq türk gələcəyinə” V Uluslararası Folklor konfransının materialları. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Folklor İnstitutu. – Bakı, 17-19 oktyabr, 2007, s. 434-437.

16. Şota Vodaçkoriyanın “Gürcüstanın siyasi fikrində gürcü-erməni münasibətləri məsələləri 1918-1920” kitabının Azərbaycan  dilinə  tərcüməsinin xüsusiyyətləri.  Giya Paçxataşvili tərcüməsi. – Müasir dilçiliyin problemləri /Dil əlaqələri/. – II Beynəlxalq konfrans , 22-23 noyabr 2007-ci il. BSU. – Bakı, 2007, s. 209-212.

17.  Творчество С.Васильева во взаимосвязях с азербай- джанской литературой. Взаимодействие и взаимопроникновение языков и культур! Состояние и перспективы. Материалы международной научной конференции. г. Минск, 20-22 марта 2008. В двух ч., часть 1 – Минск, 2008, с. 206-207.

18.  Balkar-Qaraçay “Nart” qəhrəmanlıq eposu // Digər Qafqaz xalqlarının “Nartları” ilə oxşar və fərqli məqamları // Müqayisəli ədəbiyyat. III Beynəlxalq elmi konfransın materialları. 21-22 noyabr, 2008. BSU. – Bakı, 2008, s. 153-154.

19. Bədii tərcümə üslubi  ekvivalentlik kontekstində  (Kamal Abdullanın «Sehrbazlar dərəsi» romanının rus tərcüməsi) // Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri. II Beynəlxalq elmi konfransın materialları. II hissə. 4-7 may 2011. – Bakı – Gənclik. – s. 134-138.

20.  Роман Ф.М.Достoевского «Братья Карамазовы»: особенности перевода на азербайджанский язык. – Диалог языков и культур СНГ и ШОС в XXI веке. Сборник материалов VI международного форума. Г.Баку, 8-11 ноября . Часть II. М., ИПК МГЛУ «Рема», 2011, s.236-247

21. Yunus Əmrə yaradıcılığı rus ədəbiyyatşünaslığında”.Böyük türk şairi Yunus Əmrənin yaradıcılığına həsr olunmuş “Yaşayan Yunus Əmrə” Beynəlxalq konfransının materialları. AMEA-nın Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunda Türk Cümhuriyyətinin Bakıdakı səfirliyinin kültür və tanıtma müşavirliyi, TİKA Yunus Əmrə Türk kültür mərkəzi, Bakı, “Elm və təhsil” (9 dekabr 2013-cü il), 2013, s.653-661. 

22. Использование фольклора этнографических источников и исторических фактов в разработке сюжетно-композиционной структуры трилогии Т.Каипбергенова «Дастан о каракалпаках». – Müqayisəli ədəbiyyat: ədəbiyyat və mədəniyyətlərdə istorioqrafiya: mif dədbiyyat və tarix arasında. Bakı, 20-21 dekabr, 2013, s. 93.

23. Об отношении советских идеологов фольклорно- литературным ценностям народа. – 8 – ТН INTERNATIONAL symposium. National literatures and the proqess of kultural Clobalization. TSU shota Rustaveli Institute og Georgian literature, 2014 s., s.532-540.

24. “Koblandı-batır” - qazax  xalqının möhtəşəm epik  nümunəsi kimi. Azərbaycanşünaslığın aktual  problemləri. Ümumilli  lider H.Əliyevin anadan olmasının 92-ci ildönümünə həsr olunmuş Vİ Beynəlxalq elmi konfransın materialları. II hissə. 5-7 may 2015. Bakı, Azərbaycan, s.250-252

25. Некоторые замечания о переводах дастана «Кырк кыз» на другие языки. Устное народное творчество в системе национальных и общечеловеческих ценностей. Материалы международной конференции. 26-27 ноября 2015, Нукус, 2015, с. 34-35.

26.Qaraçay şifahi xalq yaradıcılığının janr təsnifatı. Müqayisəli ədəbiyyat və mədəniyyət: ədəbiyyatın və mədəniyyətin başlanğıc meyarları. Beynəlxalq konfrans. BSU. Bakı, 27-28 noyabr, s.72.

27. Qaraqalpaq folklorunun təşəkkülü və inkişafının bəzi fraqmentləri. AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu. “Türk xalqları ədəbiyyatı: mənşəyi, inkişaf mərhələləri və problemləri”. Beynəlxalq elmi konfransın materialları. 1-2 dekabr, Bakı, 2015, s.118-122. 

28. Amerikalı müəllif ermənilər və türklər haqqında. III Uluslararası İlkadım Sepozyumu: Tarihte Ermeniler ve Ermeni Meselesi (16-18 dekabr, 2015). Türkiye Respublikası, Samsun.

29. Qaraqalpaq dastanları:motivlər, problemlər, qəhrəmanlar. “Kitabi-Dədə Qorqud” və “Türk dünyası” “KQD”un tərcüməsi və nəşrinin 200 illiyinə həsr olunmuş Beynəlxalq Elmi konfransın materialları.BDU. 29 dekabr 2015, s.407-411.

30. Пути развития каракалпакской драматургии и театра. Türksoylu xalqların musiqi mədəniyyətinin tədqiqi problemləri. XV elmi-praktiki konfransın materialları. ADMİU. Bakı, 2 may , 2016, s.301-303.

31. Əcnəbi müəlliflər türklər və ermənilər haqqında // Ulu öndər Heydər Əliyev irsində multukultural və tolerant dəyərlər. Beynəlxalq Elmi Konfransın materialları. 3-5 may 2016, II hissə , Bakı 2016, s.218-222.

32. Dövlət-din münasibətləri və multukultural yanaşma. Azərbaycan multukulturalizmi: din və dövlət siyasətinin inkişaf perspektivləri. Beynəlxalq konfrans. Materiallar toplusu. Bakı, 8-9 sentyabr, 2016. Bakı, 2016, s. 320-323.

33. Лиро-эпическая поэма «Козы-Корпеш и Баян-Слу» (ногайский и казахский варианты // Ногайцы: XXI век. История. Язык. Культура. От истоков-к грядущему. Материалы Второй Международной научной практической конференции. Черкесск, 12-13 октября 2016, с. 310-313

Həyatına və elmi fəaliyyətinə həsr olunmuş kitab

 • “Bir ömrün rapsodiyası”. Bakı, Mütərcim, 2010.

Bədii yaradıcılığı

üzvü Nizami Tağısoy iki şeirlər və poemalar – «Ax­taracaqsan məni» (Bakı, 2000), «Bəlkə dünya öz yolunu çaşıbdı» (Bakı, 2004) şeirlər və «Natiqlə qara zurnanın nağılı və ya hər ikisinə elegiya» (Bakı, 2008) — po­vesti ilə ədəbiyyatsevərlərlə görüşmüşdür. Şeir və poemalarının bir hissəsi şair-mü­tərcim Qiya Paçxataşvili tərəfindən rus dilinə çevrilərək oxuculara təqdim edil­mişdir. Şeirlərindən bir neçəsinə Cavanşir Quliyev və Razim Paşayev kimi bəs­təkarlar mahnı yazmışlar.

Nəzəri-praktik tərcümə yaradıcılığı

  Nizami Tağısoy tərcümə nəzəriyyəsi və bədii tərcümə məsələləri ilə mün­təzəm məşğul olan alimlərimizdəndir. O, Azərbaycan türkologiyasında ilk də­fə olaraq qıpçaq türklərindən olan qövmlərin folklor yaddaşına müraciət etmiş, «Qa­raqalpaq xalq nağılları»nı (Bakı, 2006) və qazax qəhrəmanlıq eposu «Kob­lan­dı-batır»ı (Bakı, 2008). Azərbaycan türkcəsinə uyğunlaşdırmışdır Nizami Tağısoy digər müəlliflərlə (professor Rafiq Manafoğlu və professor Rüstəm Kamalla) birlikdə Azərbaycanda ilk dəfə olaraq «İzahlı tər­cü­mə­şü­nas­lıq terminləri lüğəti»ni hazırlayıb (Bakı, 2010, 164 s.) mütəxəssislərin və oxucuların müzakirəsinə ver­mişdir.

Xarici keçidlər

İstinadlar

 1. Русские переводы пьес С.Вургуна и их сценическое воплощение.Автореф. дис. канд. фил. наук. Баку, 1986, 21с
 2. Русские переводы пьесы С.Вургуна «Вагиф».V Респ. конф. асп. вузов.  Азерб.- Баку, 1982, 1с
 3. Пьеса "Ханлар" на сценах русских театров.В сб.: Пробл. линг. и литвед. на сов. этапе - Баку, 1985, Деп .в  ИНИОН АН СССР, с. 132-138
 4. Пропагандист азерб. лит-ры (П. Антокольский)."Баку", 1986, №7, с. 4.
 5. Сын своего народа. Воспоминание П.Антокольского"Лит. Азербайджан", 1986, №9, с. 6-7
 6. Лит. вечера- важное средство развитие русской речи "РЯЛАШ", 1986, №10, с. 53-55
 7. Первые шаги. "Лит. Азерб." 1986, №10, с. 109-112
 8. S.Vurğunun «Fərhad və Şirin» pyesinin rus tərcümələri və səhnə təcəssümü.«Ulduz», 1986, №1, s.30-35
 9. S.Vurğunun    əsərləri        rus    dilində. «Azərb.məkt.» «Dil və ədəbiyyat», 1986, № 1, s.63-65
 10. S.Vurğun pyeslərinin səhnə  təcəssümü.«Qobustan», 1986, №,  s.7-11
 11. 30 ildən sonra. S.Vurğunun  xatirəsinə.«Ulduz» , 1986, №10, s. 6-8
 12. Orijinalla müqayisədə /S.Vurğun pyeslərinin    rus    tərcümələri  haqqında.«Ədəbiyyat və incəsənət», 1986, № 10, s. 7-8
 13. Sənət fədaisi  /A.Tvardovskinin Azərbaycan ədəbiyyatı   ilə yaradıcılıq əlaqələri.«Azərb. gəncləri», 1990, № 6, s. 4
 14. Öz əsrinin övladı /A.Tvardovski yaradıcılığı haqqında.«Azərb. müəllimi», 1990, № 6, s .2-3
 15. Doğma elə məhəbbətlə /Əhəd Muxtarın yaradıcılığı haqqında. «Bərəkət», 1991, № 7, s. 4
 16. Nizami   yaradıcılığı bu gün.«Qobustan», 1991, №2, s. 3-6
 17. Orijinalın milli özünəməxsusluğu və tərcümə. «Zəka», 1991, № 4, s. 75-78
 18. Вдохновленные  Октябрем /о творчестве С.Вургуна  . «Лит. Азерб», 1987, №10, c.106-108
 19. С.Вургун о читателях.«Ени фикир», 1990, № 5, с. 3
 20. Рус.-азерб.-кие лит-ные взаимосвязи советского периода.Язык.конт. и лит. связи. Респ. науч. конф. мол. ученых. - Баку, 1990, c. 38-39
 21. Правда пережитого и выстраданного.«Лит. Азерб.» , 1990, №6, c.116-117
 22.  Н.Тихонов и Азербайджан. Респ. науч. конф.-Баку, 1991, 0,2 п\л.
 23. В.Луговской и Азербайджанская литература.Респ. науч. конф.-Баку, 1992, 0,2 п\л
 24. Верность воспроизвед. изобр.-выраз. средств в азерб. переводах.Респ. науч.  конф. -Баку, 1992, 0,2 п\л.
 25. Проблемы перевода рус. поэзии ХХ века на азербай- джанский язык /1920-1970 гг.Автореф. дис. док. фил. наук. - Баку, 1992, 38 c
 26. Совр.состоян.изуч.пробл. общетюрк. культуры.Пробл.азерб. лит.вед.-я - Баку, 1993, 0,3 п\л
 27. Алишир Навои и азерб. литература. Вопросы теории и ист. литр. - Баку, 1994, с.92-94.
 28. Теорет.пробл. перед.един. содерж. и формы в по- эт.пер.Вопр.изуч.и преп.  рус. яз.-Баку, 1994, с.49-50
 29. С.Есенин и Азербайджан.Науч.конф., посвящ. 100- летию  со дня рождения  С.Есенина. –Баку, 1995,  с.8-9
 30. О лит-ном процессе 90-х гг. Ср. Азии и Казахстана.Актуальные проблемы изуч.гуманит. наук. - Баку, 1995, с.33
 31. Поэма А.Твардовского «По праву памяти» на азерб. языке.Вопр.теории и истории  лит-ры. - Баку, 1995, с. 76-78
 32. О проблемах поэтического перевода.Вопросы фило- логии. -Баку, 1996, с.71-75
 33. О переводах одного стихoтворения /С.Васильев. «Люблю Баку»/. Вопросы филологии. -Баку, 1996, с.76-78
 34. Некоторые вопросы препод. рус.языка.  Актуал. пробл. общеобразов. школы. -Баку, 1996, с.4-5
 35. Səməd Vurğun və oxucu.«Xalq qəzeti», 1996, 27 avqust
 36. Жизнь, отданная родному народу /творческий портрет. Х..Х.Ниязи/.  Вопр. филологии.  Выпуск-3, Баку, 1997, с.106-110.
 37. Приобретенные       и  потерянные.  Нужна ли нам методология? Вопр. филологии. Выпуск-3. -Баку, 1997, с.124-126.
 38. Поэтический талант Гафура Гульяма. Актуал.пробл.изуч. гуман.наук. -Баку,1997, с.75-78.
 39.  Некот. вопросы изуч.лит. связ. в спецкурсах. Актуал.пробл.изуч. гуман. наук. -Баку, 1997, с.89-91.
 40.  Некот. вопросы изуч.лит. связ. в спецкурсах. Актуал.пробл.изуч. гуман. наук. -Баку, 1997, с.89-91.
 41.  Некот. вопросы изуч.лит. связ. в спецкурсах. Актуал.пробл.изуч. гуман. наук. -Баку, 1997, с.89-91.
 42. Sensasiya, yoxsa həqiqət?! «And», 1998, 18 apre
 43. Sözlər, mənalar, izahlar. «And», 1998, 6-13 iyun.
 44.  Ağrılı-acılı dünyam. A.Rəhimovun «İki- li Dünyam» romanına ön söz. - Bakı, 1999, s. 3-11.
 45. Sözün əsəri, sözün kəsəri. A.Rəhimovun «Deyimlər və duyumlar» kitabına ön söz. - Ba- kı, 1999, s.5-14.
 46. Həm gülək, həm düşünək. «And»,   1998, 26 iyun - 4 iyul.
 47. Sözlər də zəmanəyə uyğunlaşır. «And», 1998, 7 may.
 48. Sevincli, kədərli dünya. «Məni duyan gərəkdi» kitabında.  -Bakı,1999, s.55-79.
 49. Monumental abidənin layiqli rus tərc- ümələri vacibdir (yaxud «Kitabi-Dədə Qorqud»un    rus    tərcümələrinin   vəziyyəti). «Kitabi-Dədə Qorqud-1300».     Məqalələr məcmuəsi.    Bakı: Maarif - 2000, s.36-39.
 50. Həmyerlimiz «2001-ci ilin elm adamı» elan olundu. «Xalq qəzeti», 2001, 29  sentyabr.
 51. Əsl insan haqqında söz və ya Eldar Abaszadə kimdir? «Beynəlxalq Universitet» qəz., Xüsusi buraxılış. – 2001.
 52. C.Cabbarlı yaradıcılığının başqa xalqların mədəniyyətınə təsiri. «Təhsil, Mə- dəniyyət, İncəsənət» jurn. 2002, №2, s.78-80.
 53. “Axirət sevdası”nın uğuru /S.Əhmədlinin yaradıcılığı haqqında/. «Dünyanın səsi» qəz. - 2003, fevral.
 54. Роль проф. Г.Б.Бабаева в разработке проблем  теории и практики худож. перевода. «Художественный перевод: теория, практика, преподавание. - Тезисы науч. метод. конф. БСУ.- Баку-2002, с.37-38
 55. Еще раз об истории перевода в Азербайджане. Azərb. Beynəlxalq Un-tinin 2001-ci ildə prof.- müəl. heyət. elmi tədq. işin. yekun. həsr  olunmuş elmi konf. materialları. -Bakı, 2002, s.81-83.
 56. Проф. Ф.Велиханова – исследователь русских переводов азербайджанской поэзии. ABU professor-müəllim  heyətinin apardığı elmi-tədqiqat işlərinin yekununa həsr edilmiş konfransın materialları. 23-24 aprel, 2003. – Bakı, 2003, s. 46-47.
 57. Фольклорно-этнографические источники, структурно-композиционные и идейно-художественные особенности ка- ракалпакского эпоса «Кырк кыз». BSU-nun illik elmi-tədqiqat işlərinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları. – Bakı, 2003,   s.143-146.
 58. Qaqauzlar: keçmişindən bu gününə. – “Kredo”, 2005, 17 dekabr, s.7.
 59. Ermənilərin və yunanların türklərə qarşı iddiaları nədən qaynaqlanır?! – “Kredo”, 2005, 17 sentyabr, s.3.
 60. Qaqauzların tarixindən səhifələr. – “Kredo”, 2005, 29 oktyabr, s.4.
 61. Hegel. Müsəlmanlıq. – “Mütərcim”, 2005, №2-3, s.95-97.
 62. Həyatı, mənəviyyatı, elmi erudisiyası ilə hamı üçün örnək ola biləcək insan / Əməkdar elm xadimi, filologiya elmləri doktoru, professor Həbib Bayram oğlu Babayevin xatirəsinə / – “Kredo”, 2005, 31 dekabr, s.12.
 63. О некоторых особенностях творчества каракалпакских писателей XVIII-XIX вв. Тезисы научной конференции сотрдников БСУ. – Баку, Китаб алеми, 2005, с.84-86.
 64. Qaraqalpaqların etnogenezi və qəhrəmanlıq dastanları haqqında nə bilirik?  – “Kredo” qəz., 2005, 27 avqust, s. 5-7.
 65. Каракалпакская литература ХХ в.: истоки и особен- ности развития. Тезисы науч. конф-ции сотруд. БСУ. – Баку, Kitab aləmi, 2006, c.76-77.
 66. Qaraqalpaqlar: etnogenezi, yaşadıqları coğrafi ərazi, epik təfəkkürü. – “El sözü” jurn., 2006, №1-2, s. 29-36.
 67. Qədim Hindistan. – “El sözü” jurn., 2007, №1-2, s.14-18. 72.
 68. Xəzərlər. – “Azərbaycan”, 2006, № 8, s. 161-175.
 69. Xəzərlər. – “Kredo”, 2006, 1 oktyabr,
 70. Xəzərlər. – “Kredo”, 2006, 7 oktyabr, s.10
 71. Xəzərlər. – “Kredo”, 2006,14 oktyabr, s.10
 72. Xəzərlər. – “Kredo”, 2006, 21 oktyabr, s.10
 73. Xəzərlər. – “Kredo”, 2006,  28 oktyabr, s.10
 74. Xəzərlər. – “Kredo”, 2006, 11 noyabr, s.10
 75. Xəzərlər. – “Kredo”, 2006, 18 noyabr, s.10
 76. Xəzərlər. – “Kredo”, 2006, 25 noyabr, s.12
 77. Книга об истории Азербайджанской школы XIX в. / Об академике Г.М.Ахмедове / Москва, Журн. «Педагогика», 2006, №8, с. 123-124 /в соавторстве с И. Агакеримовым/
 78. Söz, anlayış, aforizm, mütərcim, tərcümə. Aforizmlərin tərcüməsi yüksək ustalıq tələb edir. – “Hakimiyyət və zaman” jurn., 2006, №7, s. 13-15.
 79. Aforizmlərin   tərcüməsi   istedad  və   ustalığın  işığında /Səməd Vurğun aforizmlərinin Giya Paçxataşvili tərcüməsi / – “Ulduz”, 2006, № 12, s. 62-66.
 80. Перевод: противоречие или сходство. – «Лит. Азербайджан», 2006, №12, c. 109-114.
 81. Səməd Vurğun əsərlərinin rus tərcümələri haqqında qeydlər. “Mars” jurn., 2006, № 5-6, s. 105-112.
 82. Vətən məhəbbəti, yurd sevgisi, Əli Rza  Xələflinin “Həsrət körpüsü” – “Kredo”, 2007.
 83. Məşhur Kuzey Kıbrıs tədqiqatçısı Harid Fədai ilə  söhbət. “Kredo”, 2007, 3 fevral, s. 6, 10 fevral, s. 6.
 84.  Hindistan mədəniyyəti. – “Qobustan” jurn., 2007, № 1, s. 32-35.
 85. Книга этно-эпической памяти тюркских русскоязычных писателей. Рецензия на книгу Л.Герайзаде / Dil və ədəbiyyat”. Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal. – Bakı, 2007, №1, c. 203-206.
 86. Folklora vurğunluqdan şeir yaradıcılığına / Məhərrəm Qasımlının poetik yaradıcılığı haqqında /. – “Kredo”, 2007, 28  aprel, s. 7, 5 may, s. 7.
 87. İctimai-siyasi ədəbiyyatın tərcüməsində dəqiqliyin qorunub saxlanılması. Gürcü-erməni münasibətlərinə həsr olunmuş əsərin Giya Paçxataşvili tərcüməsi. – “Cinayət və hakimiyyət” qəz., 2007, 10 may, № 2, s. 6-7.
 88. Mənəvi-etik-dini ənənələrin rusdilli yazıçıların yaradıcılığında əksi. Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri. /L.Gərayzadənin kitabı haqqında/ Ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi. – Bakı Slavyan Universiteti. – Bakı, 2007, №2, s. 105-107.
 89. Etnik-milli keçmişimiz və bu günümüz “Yarımçıq əlyazma” aynasında. – “Kredo”, 2007, 15 iyun, 23 iyun, 30 iyun.
 90. Müasir Qaqauz poeziyası. – “Kredo”, 2007, 14 iyul, s.5, 21 iyul, s.5.
 91. Çağdaş ədəbi mühit və “Kredo” /Problemlər, perspektivlər/. – “Kredo”, 2007, 7 iyul, s.2.
 92. Müasir Azərbaycan romanı: problematikası, qəhrəmanı, ideya-məzmunu səciyyəsi /A.Rəhimovun “Girdab” romanı  haqqında düşüncələr/. – “Kredo”, 2007, 11 avqust, s.5; 18 avqust, s. 5; 1 sentyabr, s. 5; 8 sentyabr, s. 5
 93. Yusif Nəğməkarın “Zal ağacı” dastan-epopeyasını oxuyarkən. – “Kredo”, 2007, 15 sentyabr, s. 5; 22 sentyabr, s. 5; 29 sentyabr,    s. 5.
 94. Məşhur “Kuzey Kıbrıs tədqiqatçısı Harid Fədai ilə söhbət”. – “Ulduz”, 2007, № 8, s. 40-42.
 95. Etnik-milli keçmişimiz və bu günümüz “Yarımçıq əlyazma...” aynasında /Kamal Abdullanın “Yarımçıq əlyazma”... romanı haqqında /. – “Azərbaycan”, 2007, №8, s. 164-174.
 96. Böyük  siyasətçinin  estetik  görüşləri  haqqında    kitab. /prof. Tərlan Novruzovun “Heydər Əliyev və ədəbiyyat məsələləri” kitabı haqqında. – Bakı, 2007/. – “Elm”, 2007, 19 sentyabr, s.2-3.
 97. Həvil müəllimin ömür yolu və ya yaxşılara “Allah rəhmət eləsin!” /prof.Həvil Həvilovun xatirəsinə/. – “Kredo”, 2007, 24 noyabr, s. 3.
 98. Неутомимый исследователь истории школы и педа- гогической мысли / Издан двенадцати томник собр. соч акад. Г.М.Ахмедова в Азербайджане /. – Журн. «Новое в психолого- педагогических исследованиях». Теоретические и практиче- ские проблемы психологии и педагогики. – Московский психо- лого-социальный институт. – Москва, 2007, № 4, октябрь- декабрь, с. 182-186.
 99. Mühacirət  mətbuatımızın  tarixinə dair  maraqlı mənbə. /Fil.elm.dokt. Abid Tahirlinin kitabı haqqında/. – “525-ci qəzet”, 2007, 27 dekabr, s. 7.
 100. В плену у волшебных строф. О Самеде Вургуне и новом прочтении стихотворения «Азербайджан». – «Мир лите- ратуры», 2008, февраль, № 2, c. 4-5
 101. Tanınmış  nasir,  ədəbiyyatşünas  alim,  əvəzsiz pedaqoq /Mir Cəlal haqqında/. – “Müasir Azərbaycan müəllimi”. 2008, 12- 18 iyun, s. 3.
 102.  A.O.Çernyayevskinin “Vətən dili” dərsliyinin dili. – “Kredo”, 2008, 7 iyun, s. 6.
 103. Vaqif Arzumanlının 60 ili, Ədəbi əlaqələrimizin Vaqif Arzumanlı dili. – “Müasir Azərbaycan müəllimi”. 2008, 26 iyun-2 iyul, s. 4.
 104. Poetik təbi rəvan olan Rəhim Rəvan, Haqq dünyasına erkən oldu “rəvan” / Rəhim Rəvan ruhuna gecikmiş rekviyem. – Müasir Azərbaycan müəllimi”. 2008, 26 iyun-2 iyul, s. 5.
 105. Heydər Əliyev və Azərbaycanda rus dilinin tədrisi problemləri. – ABU, Xəbərlər. Pedaqoji elmlər seriyası /Xüsusi buraxılış/, №1, Bakı, 2008, s. 95-98.
 106. Poeziyamızın bir qolu – Ənvər Əhmədin şairlik yolu. – “Ulduz”, 2008, №5, s. 34-38.
 107. Çingiz Aytmatov və müharibə / “… Öldürməli… Ölməli…” hekayəsi haqda qeydlər / - “El sözü” jurnalı, 2008, № 1-2, s.20-22.
 108. Şeirimizə Etimadın etimadı. – “Kredo”, 2008, 6-13 sentyabr, s. 13.
 109. Güney Azərbaycan poeziyası rus dilində. – “Respublika” qəz., 2008, 6 noyabr, s. 7.
 110. Qarabağ ağrısı – yazıçı ömrünün acısı. – “Müasir Azərbaycan müəllimi”, 2008, 13-19 noyabr, s. 2.
 111. Hollandiyada yaşayan azərbaycanlı yazıçı beynəlxalq müsabiqənin qalibidir. – “Respublika”. 2008, 20 dekabr, s. 5.
 112. “Broy & Panoptikum”un kirkit, həvəsi, Etimad Başkeçidin səsi, nəfəsi. – “Azərbaycan”, 2008, № 9, s. 181-186.
 113. Ağarəhim Rəhimovun 60 illik yubileyi. – BQU, Elmi əsərlər, 2008, № 3, s. 20-26.
 114. Xəlil Rza Ulutürkün tərcümə yaradıcılığı / nəzəri və praktik zəmində /. – BQU, Elmi əsərlər, 2008, № 3, 217-223.
 115. Elçin yaradıcılığı, Görünən və görünməyən tərəflər. – “525-ci qəzet”, 2009, 15 aprel, s. 7.
 116. Dilimiz-varlığımız və ya “Heydər Əliyevin dil  siyasəti” .“Kredo”, 2009, 18 aprel, s. 4.
 117. Səngər şeirləri: “Alanda canımı vətənimdə al”. – “Ədəbiyyat qəzeti”, 2009, 8 may, s. 8.
 118. Canavarlığın anatomiyası. Elçinin “Canavarlar” hekayəsinin təsirindən yaranan düşüncələr. – “525-ci qəzet”, 2009, 10 iyun, s. 7.
 119. Nəsrin çevrəsi /K.Abdullanın hekayələri haqqında/. – “525-ci qəzet”, 2009, 13 iyun, s. 21.
 120. “Meyxana”nın semantikası. – “Kredo”, 2009, 18 iyul, s.10
 121. Nəsrin çevrəsi. Folklorun “gözü” – Kamal    Abdullanın sözü. – “Ulduz”, 2009, № 7, s. 6-10.
 122.  Meyxana: mədəni-mənəvi sərvətimiz. – “Kredo”, 2009, 15 avqust, s. 12, 15, 16.
 123. Niyyətin hara, mənzilin ora /Günay Dağlı və onun “Xoxan”ı/. – “Kredo”, 22-29 avqust, s. 32.
 124. Meyxana folklor janrıdır. – “Meyxana” qəz., 2009, 01- 07 sentyabr, s. 3-5.
 125. Fəxrəddin Meydanlının söz meydanı. – “Dostluq  məşəli” qəz., 2009, 20 oktyabr, 5 noyabr, s. 1.
 126. Kuzey Kıbrıs türk mədəniyyətinin  yorulmaz tədqiqatçısı. Harid Fədai haqqında. – “Xalq cəbhəsi” qəz., 2009, 26 dekabr, s. 14.
 127. Qaqauz ədəbiyyatı. Birinci yazı. – “Xalq cəbhəsi”,  2009, 2 dekabr, s. 14.
 128.  Qaqauz ədəbiyyatı. İkinci yazı. – “Xalq cəbhəsi”, 2009, 3 dekabr, s. 14
 129. Meyxananın semantikasına bir baxış. – “525-ci qəzet”, 2009, 17 dekabr, s. 7.
 130. Folklor yaddaşından. Rəhim Rəvan yaradıcılığı haqqında. – “Ulduz”, 2009, № 11, s. 54-56.
 131. Первый парень… и не только на селе. 80 лет А.Гулиеву. – Журн. «Русский язык и литература в Азербай- джане» – 2009, №2, с. 68-69
 132. Kuzey Kıbrıs türk ədəbiyyatında ilk roman. – “Xalq cəbhəsi”, 2010, 26 yanvar, s. 14.
 133. Başqurdlar haqqında nə bilirik?! “Başqurd” dili və “baş- qurd” etnoniminə bir baxış. – “Xalq cəbhəsi”, 2010, 11 fevral, s. 14.
 134. Canavarlığın anatomiyası. /Elçin. “Canavarlar” hekayəsi/. – “Ədəbiyyat qəzeti”, 2010, 19 fevral, s. 4.
 135. Dəyərli dərs vəsaiti /prof. İsmayıl Vəliyev. Redaktənin əsasları” kitabı haqqında/. – “Respublika”. 2010, 6 mart, s. 6.
 136. Elçin yaradıcılığında uşaq aləmi. – “525-ci qəzet”, 2010, 3 aprel, s. 20-21.
 137. İşığın bədii trayektoriyası /Elçin Hüseynbəylinin “Gözünə gün düşür” hekayəsinə yığcam baxış/. – “525-ci qəzet”, 2010, 10 aprel, s. 14.
 138. Molla Nəsrəddin lətifələri Kıbrısda. – “Xalq cəbhəsi”, 2010, 9 aprel, s. 14.
 139. “İnam evi”ndə Qəşəm Ruhdaşa həsr olunmuş törəndə çıxış. Məqaləni İşıqlı Atalı təqdim etmişdir. – “Təzadlar” qəz.,  2010, 6-8 aprel, s. 15.
 140. “İnam evi”ndə Qəşəm İlqar Ruhdaşın yubileyində  çıxış.– “Kredo”, 2010, 10 aprel, s. 13.
 141. Fəxrəddin Meydanlının poetik palitrası. – “Təzadlar”, 2010, 15-17 aprel, s. 15.
 142. Xəlil Rza Ulutürkün tərcümə yaradıcılığı / Nəzəri və praktik zəmində /. – Xəlil Rza Ulutürk. Dünyaya pəncərə. – Bakı, “Çinar-Çap”, 2010, s. 14-27 kitabında.
 143. Nizami Cəfərov və türk xalqları ədəbiyyatının inkişaf problemləri. – “Ulduz”, 2010, № 4, s. 46-49.
 144. Söz, süjet və obrazın vəhdəti /Əlsahib Əroğulun “Qeyrətin harayı” hekayələr toplusu haqqında/. – “Xalq cəbhəsi”, 2010, 18 iyun, s. 14.
 145. Qaraqalpaq ədəbiyyatı.Tulepbergen Kaipbergenovun yaradıılığı. -“Azərbaycan” jurn., 2010, № 6, s.156-160.
 146. Rüstəm Kamal: bədii mətnin hermenevtikası. - “Ulduz” jurn., 2010, № 7, s.48-52.
 147. Harit Fədai: Kuzey Kıbrız türk mədəniyyətinin yorulmaz tədqiqatçısı. -“Ədəbiyyat qəzeti”, 2010, 20 avqust, s.6
 148. Söz, süjet və obrazın  orqanikası / Əlsahib Əroğulun “Qeyrətin harayı” hekayələr toplusu haqqında . Hekayələr toplusuna ön söz. – Bakı, Təknur, 2010, s.4-17.
 149. Şilyan: özü, sözü – çeşmənin sözü. – “Xalq cəbhəsi”, 2010, 16 sentyabr, s.14
 150. Xəzərlər: türkün itmiş soyu. I yazı. “Xalq cəbhəsi”, 2010, 29 sentyabr, s. 14.
 151. Xəzərlər: türkün itmiş soyu. II yazı. “Xalq cəbhəsi”, 2010, 30 sentyabr, s. 14.
 152. Qaraqalpaq mədəniyyəti. “Xalq cəbhəsi”, 2010,   14 oktyabr, s. 14.
 153.  İnsan, həyat və dünya Asif Ata təlimində. – “Ulduz” jurn., 2010, № 12, s. 38-42.
 154. Hett dilinin türk dilləri ilə bağlılığı. Türklər Güney Doğu Anadoluda qədimdən mədəniyyət yaradıblar. “Xalq cəbhəsi”, 2010,  3 dekabr, s. 14.
 155.  «Братья Карамазовы» Достоевского «заговорили» на азербайджанском языке. – Газ. «Мир литературы», 2010, № 11, с.12-13
 156. Qazax xalq qəhrəmanlıq dastanı “Koblandı-batır”. Azərbaycan türkcəsinə tərcümə problemləri. – Bakı Qızlar Universitetinin elmi əsərləri. 2010, № 2, s.119-13
 157. Ənənənin novatorcasına davamı və ya “seçiminmorfologiyası”nın tənqid hüdudları. – “525-ci qəzet”, 2011, 19 yanvar, s.6.
 158. Şeirin memarı, memarın şeiri. Məmməd Dəmirçioğlunun “Səhra gülləri” kitabı ətrafında düşüncələr. – “Kaspi” , 2011, 22-24 yanvar, s.18.
 159. XX əsr Azərbaycan ədəbiyyat tarixində yeni metodoloji - estetik baxış. Prof.            B.Əhmədovun “XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi” dərsliyi haqqında. – “525-ci qəzet”, 2011, 19 fevral, s.14.
 160.  Karaimlərin mədəniyyəti haqqında nə bilirik? – “Xalq cəbhəsi”, 2011, 18 fevral, s.14
 161. Ənənənin novatorcasına davamı və ya “seçimin morfologiyası”nın tənqid hüdudları.- “Ulduz”, 2011, №2, s.22-27.
 162. A.Rəhimov yaradıcılığında psixologizm. – Bakı Qızlar Universitetinin elmi əsərləri. – Bakı, 2011,  № 2, s.20-24
 163. Şeir gülüstanının təkrarolunmaz çiçəyi. İ.İsaxanlının “Sergey Yesenin” kitabı haqqında. – “525-ci qəzet”, 2011. 17 mart , s.7.
 164. “İdrak işığında” kitabını oxuyarkən. A.Tahirlinin eyni adlı kitabı haqqında.-“Kaspi”,  2011, 6-8 mart.
 165. Sergey Yeseninlə bağlı yeni kitab. – “Bütöv Azərbaycan”, 2011, 6-12 aprel, s.11-12.
 166. Keçmişi təhlil etməyə lüzum varmı?! Elçinin “Sosrealizm bizə nə verdi” ədəbi –estetik essesi üzərində düşünərkən......-“525-ci qəzet”, 2011, 23 aprel, s.20.
 167. Слово о книге С.Асадуллаева «Литература и современность» и не только о ней. –«Лит. Азербайджан», 2011, №4, с.70-74.
 168. Natəvan Dəmirçioğlu nəsri orijinal və rus tərcüməsi müstəvisində. -“Kaspi”, 2011, 23-25 aprel, s.17.
 169. Natəvan Dəmirçioğlu nəsri orijinal və rus tərcüməsi müstəvisində. -“Kaspi”, 2011, 30 aprel – 2 may, s.17.
 170. Natəvan Dəmirçioğlu nəsri orijinal və rus tərcüməsi müstəvisində. (əvvəli     ötən sayda). – «Kaspi», 2011, 2 may. s. 17.
 171. Səfər Həsənzadənin  barıt qoxulu sətirləri: - «Xalq cəbhəsi», 2011, 11 may, s. 14.
 172. Zamanla sözü, sözlə zamanı ucaldan sənətkar – «525-ci qəzet», 2011, 13 may, s. 7
 173. Sergey Yesenin Azərbaycana «qayıdışı». İsaxan İsaxanlının S.Yesenindən  tərcümələri haqqında . – Mütərcim, 2011, №1. s. 76-81.
 174. Bədii nəsr dəyişkən situasiyalar və maraqlı tablolar müstəvisində. – «Ulduz», 2011, № 7, s.
 175. Проза Натаван Демирчиоглу в контексте оригинала и русского перевода.- Вестник «Филологические науки» Казахского Гуманитарно-Юридического университета. – Астана, 2011, №14. с.72-83. 
 176. Çağdaş ədəbiyyatda etnos problemi. – «Xalq cəbhəsi», 2011, 27 oktyabr, s. 14.
 177. О переводе романа Ф.М.Достоевского «Братья Карамазова» на азербайджанский язык. – Ученые записки Бакинского cлавянского универ­ситета. Серия языка и литературы, 2011, с. 83-92.
 178. Sergey Yeseninin Azərbaycana «qayıdışı». İ.İsaxanlının S.Yesenindən  tərcümələri haqqında. – «Mütərcim» jurnalı, 2011, №1. s. 76-81. 
 179. Bəkir Nəbiyev və Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığı. “525-ci qəzet”, 20 avqust, s.11.
 180. Qabdulla Tukay və Azərbaycan. – “Xalq cəbhəsi” qəzeti, 2011, 11 oktyabr, s.14.
 181. Общие или сходные явления в эпосе индийского и тюркского народов / На материале индийского «Махабхараты» и каракалпакского «Кырк кыз». БАШКОРТ ФОЛЬКЛОРЫ. Исследование и материалы. Выпуск VI. Уфа, «ГИЛЕМ», 2011, с. 256-265.
 182. Azərbaycan ictimai mühitində İşıqlı Atalı obrazı. – “Yeni xəbər” qəzeti, 15 oktyabr, s.12.
 183. Çağdaş ədəbiyyatda etnos problemi. – “Xalq cəbhəsi” qəzeti, 2011, 27 oktyabr, s. 14
 184. О переводе романа Ф.М.Достoевского «Братья Карамазовы»: на азербайджанский язык. БСУ. Ученые записки. Серия языка и литературы. № 1, Баку, 2011, с.83-92.
 185. Роман Ф.М.Достoевского «Братья Карамазовы»: особенности перевода на азербайджанский язык. – Диалог языков и культур СНГ и ШОС в XXI веке. Сборник материалов VI международного форума. г.Баку, 8-11 ноября . Часть II. М., ИПК МГЛУ «Рема», 2011, s.236-247.
 186. zərbaycan ictimai mühitində İşıqlı Atalı obrazı. – “İnama doğru” (Asif Ata ocağı dərgisi), 2011, oktyabr, № 8, s.13
 187. Qaraçay yazılı ədəbiyyatının yaranması / yeni ədəbi janrların təşəkkülü/. – “Bütöv Azərbaycan” qəz., 2011, 13 dekabr, s. 10-11
 188. “Öldürməli... Ölməli”. Çingiz Aytmatovun hekayəsi haqqında qeydlər. – “Xalq cəbhəsi”, 2011, 23 dekabr, s.14.
 189. Andrey Platonov Elçin Hüseynbəyli tərcümələrində. – “525-ci qəzet”,  2012, 26     yanvar, s.7.
 190. Хронотоп Эльчина: время и голоса/  O книге Эльчина «Время и слово»/. – «Зеркало», 2012, 17 марта, с.25.
 191. Qaraçay ədəbiyyatında poema janrı. Bakı Qızlar Universitetinin elmi əsərləri. № 2. Bakı, 2012, s.31-37.
 192. Klassik rus poeziyasından yeni tərcümələr. İsaxanın tərcümələrinə fraqmentar baxış. – “İctimai fikir”, 2012, 17 mart, s. 15.
 193. Dramaturji yaradıcılığın sənət və həqiqət parametrlərinə nəzər/prof. B.Əhmədlinin “Dramaturq: sənət və həqiqət” kitabı haqqında/. Ş.Məmmədli ilə birlikdə . – “Kredo” qəzeti, 2012,28 aprel, s.11, 16.
 194. Hekayə janrında ideya və bədii detalın ontoloji qatları/ Səfər Kəlbixanlının “Bəxtəvər ölüm” hekayələr toplusu haqqında/. – “Bütöv Azərbaycan”, 2012, 30 may – 5 iyun, s.12-13.
 195. İlyas Əfəndiyev yaradıcılığı müasirlik və perspektiv baxışlar müstəvisində. – “525-ci qəzet” , 2012, 28 iyun, s.7.
 196. Dramaturji yaradıcılığın sənət və həqiqət parametrlərinə nəzər/prof. B.Əhmədlinin “Dramaturq: sənət və həqiqət” kitabı haqqında /. Ş.Məmmədli ilə birlikdə. Bakı Qızlar Universiteti. Elmi əsərlər. № 1 – Bakı, 2012, s. 24 -30.
 197. İlyas Əfəndiyev yaradıcılığı müasirlik və perspektiv baxışlar müstəvisində.- “Bütöv Azərbaycan”,  2012, 11 – 17 iyul, s. 10.
 198. Hekayə janrında ideya və bədii detalın ontoloji qatları / Səfər Kəlbixanlının “Bəxtəvər ölüm” hekayələr toplusu haqqında/. “Ulduz”, 2012, №  8, s. 19 -22.
 199. Təyyar Salamoğlu və müasir ədəbiyyatımızın bəzi məsələləri. – “Bütöv Azərbaycan” qəz., 2012, 15-22 avqust, s.10-11.
 200. Ələmdar Cabbarlının liro – epik inkrustasiyaları. –“ Bütöv Azərbaycan”, 2012, 5 -11 sentyabr, s, 11.
 201. Qabdulla Tukay yaradıcılığının formalaşmasında Azərbaycan – tatar ictimai - ədəbi fikrinin rolu. Qabdulla Tukay Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığında . AMEA Nizami ad. Ədəbiyyat İnstitutunun elmi məcmuəsi. Bakı,  Elm və Təhsil, 2012. s. 270 -284.
 202. Həzrət Urtenov və Qaraçay  ədəbiyyatının inkişaf mərhələləri. Türk xalqları ədəbiyyatı (məqalələr toplusu) III.  Bakı, Elm və Təhsil, 2012, s. 12 -18.
 203. Любовь к поэзии Сергея Есенина всегда жива в Азербайджане. Вступительная статья к книге И.Исаханлы «Незадаром ему мигнули очи. Есенин в Баку». Баку, Изд.-во «Хазар Университети», 2012, с.11-19.
 204. Hekayə janrında ideya və bədii detalın ontoloji qatları / Səfər Kəlbixanlının “Bəxtəvər ölüm” hekayələr toplusu /. – “Ulduz ” jurn., 2012, № 8, s.19-22.
 205. Professor Təyyar Salamoğlu və müasir ədəbiyyatımızın bəzi məsələləri. – “ Kredo” qəz., 2012, 3 noyabr,  s.7-16.
 206. Qaraçay ədəbiyyatında müharibə mövzusu. Türk xalqları ədəbiyyatı. Məqalələr toplusu, № 4. Bakı,  Elm və təhsil, 2012, s.9-19.
 207. Qəzənfər Paşayevi necə tanıyırıq? –“ Bütöv Azərbaycan”, 2012,  21-27 noyabr, s. 9.
 208. Poetik fəhm və mövzu-məzmun çevrəsi (Fərqanənin “İkimiz darıxsaq...” şeirlər kitabı ilə bağlı düşüncələr). – “Azərbaycan” jurnalı, 2013, №3, s. 184-188.
 209. Заговорившие по-азербайджански «Братья Карамазовы». «Лит. Азербайджан», 2013, №4, с. 98-100.
 210. Хронотоп эльчиновской прозы. - «Лит. Азербайджан», 2013, № 5, с. 61-63.
 211. “Tənha çinarın pıçıltıları”nın bədii-estetik funksiyası. – “525-ci qəzet”, 2013, 21 iyun, s.7.
 212. Xəzərlər. “Xalq cəbhəsi”, 2013, 21 iyun, s. 15.
 213. Mübarizin mübarizəsi. Nicat Əjdərin “Mübariz” kinossenarisi haqqında. – “Bütöv Azərbaycan”, 2013, 3-9 iyul, s.2.
 214.  Redaktordan. Nicat Əjdərin Mübariz” kinossenarisinə ön söz // Nicat Əjdər. Mübariz / kinossenari /. Bakı, “Mütərcim”, 2013, s. 3-6.
 215. Həlimət Bayramukova və Qaraçay romanı. AMEA-nın Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu. Türk xalqları ədəbiyyatı (məqalələr toplusu), VI. Bakı, “Elm və təhsil”, 2013, s.12-18.
 216.  Роль арабских преданий и письменных источников в разработке сюжетно-композиционной линии поэмы Низами «Лейли и Меджнун». БСУ. Ученые записки. Серия языка и литературы. Баку, 2013, №1, с. 57-63.
 217. “Öldürməli, ölməli...” (Çingiz Aytmatovun hekayəsi haqqında qeydlər) // Çingiz Aytmatov. Türk ruhunun qələbəsi. Bakı, “Nağıl evi”, 2013, s.130-134.      
 218. Çağdaş ədəbi-estetik fikrimizin prof. Məmməd Qocayev «səhifələri». “Ulduz”, 2014, № 1
 219. Fuad Babanlının söz dünyasına müxtəsər ekskurs. “Dəli Kür” qəzeti, 2013, 25 dekabr, s.5.6.
 220. Fuad Babanlının söz dünyasına müxtəsər ekskurs. // Fuad Babanlı. Qırovdan sonra (şeirlər). Bakı, “Mütərcim”, 2013, s.3-16.
 221.  Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığının perspektivlərinə yeni metodoloji baxış. “Bütöv Azərbaycan” qəzeti, 2014, 05-11mart, №8, s. 4, 13.
 222. Mehmet Əfəndinin “Yadigar-ı - Mühabbet” romanı haqqında. Harit Fədainin təqdim etdiyi “Sözlük” az qala elə romanın həcmi boydadır. “Xalq cəbhəsi”, 2014, 26 iyun, s.15.
 223. Regional koloritlə milli ruhun simbiozu. “Arzuların yuvasını uçurma”nın mayasından “ÖZ”ü, “SÖZ”ə ucaltmışlar oda”sının qayəsinə. “525-ci qəzet”, 2014, 28 iyun,  s.20.
 224. Regional koloritlə milli ruhun simbiozu. // Rəfail İncəyurdun “Arzuların yuvasını uçurma”nın mayasından “ÖZ”ü, “SÖZ”ə ucaltmışlar oda”sının qayəsinə. // Rəfail İncəyurd. “ÖZ”ü, “SÖZ”ə ucaltmışlar  odası. Ədəbi-publisistik düşüncələr. Bakı, “Zərdabi LTD” MMC, 2014, s.3-10.
 225. Qədim türklər. İlk inancları və dövlətləri. “Xalq cəbhəsi” qəzeti, 2014, 1 noyabr, s.14.
 226. Tarixdə iz qoymuş türk dövlətləri. “Xalq cəbhəsi” qəzeti, 2014, 5 noyabr, s.14
 227. Səndən olmayacaq, “Arif! (Görkəmli ədəbiyyatşünas-alim Arif Əmrahoğlunun ruhuna). – “Ədəbiyyat qəzeti”, 2014, 7 noyabr, s. 15.
 228. Bəşər sivilizasiyasında tərbiyə və təhsilin tarixi mənzərəsini əks etdirən mənbə. // Fərrux Rüstəmov. Pedaqogika tarixi və tarixin pedaqogikası. Bakı, “Elm və təhsil”, 2014, s.66-75.
 229. Fuad Babanlının “Vurğun çələngi”. “Bütöv Azərbaycan” qəzeti, 2014, 4-10 dekabr, s.14.
 230. Qədim mədəniyyət daşıyıcıları noğaylar. – “Xalq cəbhəsi”, 2014, 12 dekabr, s.12.
 231. Noğayların həyat salnaməsi. Noğay folklorunun bütün janrları mükəmməl bədii sistem yaradır. -  “Xalq cəbhəsi”, 2014, 12 dekabr, s.13.
 232. Noğay tarixi və qəhrəmanlıq nəğmələri – “Xalq cəbhəsi”, 2015, 10 fevral, s.12.
 233. Əbdürrəhman Cami nəzəriyyəçi estet kimi. “Ədəbiyyat qəzeti”, 2015, 11 aprel, s.22.
 234. Низами Тагисой. Азербайджанско-татарская общественно-литературная среда и творчество Габдуллы Тукая. Ученые записки БСУ. Серия языка и литературы. Баку, 2014, №2, с. 34-43.
 235. “Nə ölüm təzədir qoca dünyada, nədə ki, yaşamaq təzə şey deyil”. Dəyərli insan, yorulmaz alim dostum Muxtar Kazımoğluna. “Ədəbiyyat qəzeti”, 2015, 18 aprel, s.26.
 236. Türk xalqları ədəbiyyatı.Universitetlərin bakalavr pilləsi üçün proqram.Bakı, Mütərcim, 2015, 20 s.
 237. Əbdürrəhman Cami nəzəriyyəçi estet kimi. “Ədəbiyyat qəzeti”, 2015, 11 aprel, s.22.
 238. Şimali Qafqaz türkləri. Qaraçay ədəbiyyatının təşəkkülü – “Bütöv Azərbaycan”qəzeti,23-29aprel,2015,s.15   
 239. Şimali Qafqaz türkləri. Qaraçay ədəbiyyatının təşəkkülü – “Bütöv Azərbaycan”qəzeti,01-06may,2015,s.15   
 240.  Poetik tərcümə - gözəllik, estetik görüntü, yoxsa adekvatlıq?! -  “Aydın yol”qəzeti.10.07.2015, №26.s.22.
 241. Qafqaz türklərinin  tarixini, həyatını  və etnoqrafiyasını  əks etdirən köhnə yazılmış  yeni mənbə. - “Qarabağa aparan yol ” qəzeti, 30 iyun 2015, s.7           
 242. Şimali Qafqaz türkləri: Qaraçaylar: etnogenezi, dili və  etnik – milli  ənənələri.”Qarabağa aparan yol” qəzeti, 11 iyun 2015, s.6  
 243. Bir orijinal – dörd tərcümə:volyuntarizm, yoxsa adekvatlıq?! – “Ədəbiyyat qəzeti”,11iyul,2015, s.38
 244. XIII-XVIII əsrlər ədəbiyyat tariximizin yeni dərslik mənzərəsi (Yaqub Babayevin kitabı haqqında) – “ Azərbaycan “ jurnalı,2015,  № 6, s. 186-189 
 245. Balaş Azəroğlu yaradıcılığında azadlıq mübarizəsinin inikası. Ədəbiyyat məcmuəsi. Nizami adına Ədəbiyyat institutunun əsərləri. Xüsusi  buraxılış. XXVI cild. Bakı,Elm və təhsil, 2015,  s. 190-199.
 246. Qaraqalpaq mərasimləri və inancları. “Bütöv Azərbaycan”, 22-30 iyul 2015, s.10-11.
 247. Dünya elə öz işindədir.AMEA-nın  Folklor İnstitutunun direktoru Muxtar Kazımoğluya “Ədəbiyyat qəzeti”, 12 sentyabr, 2015, s.17
 248. Sergey Eseninin “İran nəğmələri” nin yeni təqdimatı. – “525-ci qəzet”, 01 oktyabr, 2015, s.7-8. 
 249. Sergey Eseninin “İran nəğmələri” ilə yeni görüş. – “Ədəbiyyat qəzeti”, 10 oktyabr 2015, s.28.251  Arif Əmrahoğlunun özü-ədəbi tənqidin sözü. “Ədəbiyyat qəzeti” 24 oktyabr 2015, s. 24-25.
 250. Неисcякаемый источник (о творчестве Сергея Есенина). «Каспий», 6 ноября 2015, с.11-12.
 251. Bədirxan Əhmədov tədqiqatında XX əsr ədəbiyyatımız. “Bütöv Azərbaycan”, 26-30 noyabr 2015, s. 10
 252.  Самый труднопереводимый и самый любимый (о творчестве С.Есенина). Москва, «Литературная газета», 19 ноября 2015, с.  28.
 253. Rus-Azərbaycan ədəbi əlaqələrinin üfüqlərinə Sergey Vasilyev yaradıcılığı bazasından baxış // Mətanət Xudiyeva. Sergey Vasilyev poeziyası Azərbaycan tərcümələrində. Bakı, Xəzər Universiteti, 2015,s.3-8.
 254. Самый труднопереводимый и самый любимый. Журнал  “Хазар», №345, ноябрь 2015, с.62-64.
 255.  «Bax, yenə qayıtmışam...” Sergey Yesenin – 120. “Azərbaycan” jurnalı №11, s. 171-173.
 256. ir nəğmə oxuyaq səhra gülləri... Məmməd Dəmirçioğlunun vəfatı ilə bağlı. “Ədəbiyyat qəzeti”, 6 fevral 2016, s.19.
 257. Tarixi və etnoqrafik mənbələr qaraçaylılar haqqında. “Qarabağa aparan yol” qəzeti. 15 yanvar, 2016, s.7 (davamı var).
 258. Tarixi və etnoqrafik mənbələr qaraçaylılar haqqında. “Qarabağa aparan yol” qəzeti.22 yanvar, 2016, s.7.
 259.  Elçin yaradıcılığından yazmağın məsuliyyəti.  - “525-ci qəzet”, 23 yanvar 2016, s.14.
 260.  Professor Qəzənfər Kazımovun filoloji ampluası. “Kredo” qəzeti, 5 fevral, 2016, s.5.
 261. Amerikalı Səmuel Uimz ermənilər haqqında. “Kredo”, 12 fevral, 2016, s.12
 262. Xocalı faciəmiz sonu bilinməyən erməni məkri və qəddarlığı . “525- qəzet”, 25 fevral, 2016, s.7.
 263.  Elçinin “Baş” romanında xronotop süjetyaradıcı element kimi. “525-ci qəzet”, 5 mart, 2016, s.16-17
 264. Qaraqalpaq folklorşünaslığı. “Bütöv Azərbaycan”, 3-9 mart, 2016, s.10-11.
 265. “Jıl kuttı bolsın!” Qazax etnik-milli düşüncəsində “Naurız meyramı”. “Kaspi”, 17 mart, 2016, s.14.
 266. Redaktordan. Cuma Gözbaraxlının “Saxurlar” kitabına ön söz. Bakı, “Xəzər” Universiteti nəşriyyatı, 2016, s.4-6.
 267.  “9”un simvolik interpretasiyası. Elbəyi Cəlaloğlunun 9-cu meydan povesti haqqında. “Kaspi” qəzeti, 2016, 2 aprel, s.20.
 268. Tarix yaradan türklər. “Xalq cəbhəsi”, 11 aprel, 2016, s.14.
 269. “Baş”  romanin da sujet sistemləri: tarixi fon və bədii uydurmalar,persanajlar və xarekterler . I  yazı Sujet bədii forma kateqoriyasinda biri kimi.” 525-ci qəzet”, 2016, 23 aprel, s.14
 270. Elxan Məmmədlinin portretinin eskizləri. “Bütöv Azərbaycan”, 2016, 28 aprel, 4 may, s.2.
 271. ”Baş”  romanında  sistemləri: tarixi  fon və  bədii uydurmalar,  personajlar və xarakterlər: II yazı. Tarixi fon və bədii uydurmalar realist və postrealist müstəvidə . “525-ci qəzet”, 2016,  30 aprel, s.14.
 272. Tanrı oğlu Debetin ölümü. Dünyada hər kəs içəcək əcəlin şərbəti. “Dəli Kür”, 2016, 30 aprel, s.2
 273.  “Baş” romanında süjet sistemləri: tarixi fon, bədii uydurmalar, personajlar və xarakterlər. “Baş” romanında xarakterlər və personajların psixologiyası. “525-ci qəzet”, 2016, 7 may, s.14.
 274.  “Baş” romanında süjet sistemləri: tarixi fon, bədii uydurmalar, personajlar və xarakterlər. “Baş” romanında  qəhrəman davranışı və psixoloji ovqatın yaradılma özünəməxsusluğu. “525-ci qəzet”, 2016, 14 may, s.14.
 275. Qaraçay-malkar türklərinin həyatı dastan və əfsanələrdə. “Qarabağa aparan yol” qəz., 2016, 27 may, s.7-8
 276. Qaraqalpaqlar: tarixi və gerçək durumu: I yazı. “Xalq cəbhəsi”, 2016, 10 iyun
 277. Qaraqalpaqlar: tarixi və gerçək durumu: I Iyazı. “Xalq cəbhəsi”, 2016, 13 iyun
 278.  “Baş” romanında mistik, idillik təsvirlər. “Yeni Azərbaycan” qəz., 2016, 17 iyun, s.7
 279. “Baş” romanının sosioloji çözümü, ideoloji mahiyyəti. “İki sahil” qəz., 2016, 25 iyun, s.14
 280.  “Baş” romanında milli çalar və yerli kolorit. “Kaspi”, 2016, 25 iyun, s.18
 281. “Baş” özünəməxsus roman tipi kimi. “Ədalət” qəz., 2016, 25 iyun, s.11
 282. “Baş” özünəməxsus roman tipi kimi. “Ədalət” qəz., 2016, 2 iyul, s.11(davamı).
 283.  Fəadakar folklorşünas, ciddi ədəbiyyatşünas -  professor Muxtar Kazımoğlu. “525-ci qəzet”, 2016, 2 iyul, s.19
 284. Люблю каракалпакский народ… Газ «Вести Каракалпакстана», 2016, 14 июля
 285. Tarix yaradan türklər. “Qarabağa aparan yol” qəz., 2016, 15 iyul, s.5
 286. Qaraqalpaqlar: tarixi və gerçək durumu // Qaraqalpaqların dastan yaradıcılığı. I yazı, “Xalq cəbhəsi”,  2016    avqust,
 287. Qaraqalpaqlar: tarixi və gerçək durumu // Qaraqalpaqların dastan yaradıcılığı. II yazı, “Xalq cəbhəsi”,   2016   avqust, s
 288. Arif Əmrahoğlu tənqidində “Mirzə Fətəli Axundzadənin söz dünyası”. “Xalq cəbhəsi” qəz., 2016, 15 sentyabr, s.14
 289. Türk etno-genetik yaddaşı və Oljas Süleymenovun yaradıcılığı. “Kaspi” qəzeti, 2016, 1 oktyabr, s.11
 290. Şərif Ağayarın “Haramı” romanının eskizləri. “Kaspi” qəzeti, 2016, 8 oktyabr, s.18
 291. Asif Ata – bənzərsiz insan. “Bütöv Azərbaycan” qəzeti, 2016, 13 oktyabr, s.11
 292. Azərbaycan “postmodernistləri”. “Kaspi” qəzeti, 2016, 15 oktyabr, s.21
 293. Postmodernizm. “Kaspi” qəzeti, 2016,  22 oktyabr, s.21
 294.  Postmodernistlər. “Kaspi” qəzeti, 2016,  29 oktyabr, s.20
 295.  Козы-Корпеш эм Баян-Слу лирика – ерикалык дестанлары. Черкесск, «Ногай давысы» газетасы. 2016 йыл, 8 казан (октябрь), с.9
 296. Xəlil Rza Ulutürk və istiqlal məfkurəsi. “Xalq cəbhəsi”, 2016, 1 noyabr, s.14
 297.  Postmodernizm. “Kaspi” qəzeti, 2016, 12 noyabr, s.18
 298. Beş gün noğay elində. “Xalq cəbhəsi” qəzeti, 24 noyabr, s.15
Mənbə — ""

Informasiya Melumat Axtar

Anarim.Az

Sayt Rehberliyi ile Elaqe

Saytdan Istifade Qaydalari

Anarim.Az 2004-2019