Vikipediya ?

Azərbaycan Respublikası Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi

Azərbaycan Respublikası Dini İşlər NazirliyiAzərbaycan Respublikasında dini fəaliyyət sahəsində dövlət siyasətinin həyata keçirilməsini, dini qurumlarla bağlı Qanunvericiliyin müddəalarına riayət olunması, müvafiq icra hakimiyyətlərinin dini qurumlarla bağlı fəaliyyətinin əlaqələndirilməsini təmin edən mərkəzi icra hakimiyyətidir. Dini İşlər Naziri Mübariz Qurbanlı, birinci müavini Səyyad Salahlı, müavinləri Səyavuş HeydərovGündüz İsmayılovdur.

Dini İşlər Nazirliyi
Azərbaycan Respublikası Dini İşlər Nazirliyi
SCWRA-logo.jpg
Ölkə: Azərbaycan Azərbaycan
Yaradılıb: 21 iyun 2001
Tabeçilik:
Ünvan: Bakı şəhəri, Əhməd Cavad 12.
Rəhbərlik
Rəhbər: Mübariz Qurbanlı
Birinci müavin: Səyyad Salahlı
Müavin: Gündüz İsmayılov
Səyavuş Heydərov
Sayt

Mündəricat

Komitənin tarixi

Azərbaycan Respublikası Dini İşlər Nazirliyi Azərbaycan Respublikası Ölkəbaşçısının 21 iyun 2001-ci il tarixli 512 nömrəli Fərmanı ilə yaradılmışdır. Dini etiqad azadlığının həyata keçirilməsi üçün müvafiq şəraitin yaradılması, dini qurumların Azərbaycan Respublikasının Qanunvericiliyi ilə dövlət qeydiyyatının aparılması, bu qurumların nizamnamələrinə (əsasnamələrinə) müvafiq qaydada dəyişikliklər və əlavələr edilməsinin təmini, dini qurumların xahişi əsasında dövlət qurumları ilə razılaşmalar əldə edilməsində və dövlət qurumları tərəfindən həlli tələb olunan məsələlərdə dini qurumlara lazımi yardım göstərilməsi, müxtəlif dini etiqadların dini qurumları arasında qarşılıqlı anlaşmanın və bir-birinə dözüm və hörmətli münasibətin möhkəmlənməsinə kömək edilməsi, dini zəmində qarşıdurma və ayrı-seçkilik hallarının, digər mənfi təzahürlərin qarşısının alınması Nazirliyin əsas vəzifələridir.

Komitənin fəaliyyət istiqamətləri

 • dini etiqad azadlığının təmin olunması sahəsində fəaliyyət göstərir;
 • dini etiqad azadlığı sahəsində vahid dövlət siyasətinin formalaşmasında iştirak edir və bu siyasətin həyata keçirilməsini təmin edir;
 • dövlət-din münasibətlərinin tənzimlənməsini və inkişafını təmin edir;
 • dini etiqad sahəsində maarifləndirmə işi aparır;
 • dini qurumların dövlət qeydiyyatını həyata keçirir;
 • səlahiyyətləri daxilində dini təhsil ilə bağlı məsələlərin tənzimlənməsində iştirak edir;
 • Qanunvericiliklə digər istiqamətlərdə fəaliyyət göstərir.

Komitənin əsas vəzifələri

 • Dini etiqad azadlığının həyata keçirilməsi üçün müvafiq şəraitin yaradılması;
 • Dini etiqad azadlığı ilə bağlı Qanunvericilik Aktlarına riayət olunmasına nəzarətin təmin edilməsi;
 • Dini qurumların Qanunvericiliklə dövlət qeydiyyatının həyata keçirilməsi, dini qurumların dövlət qeydiyyatının aparılması, dini qurumların dövlət qeydiyyatı haqqında məlumatlarının kütləvi informasiya vasitələrində dərc edilməsi, dini qurumların təşkilati işlərinin qanunauyğun qurulmasına köməklik göstərilməsi;
 • Dini qurumların xahişi əsasında dövlət qurumları ilə razılaşmalar əldə edilməsində və dövlət qurumları tərəfindən həlli tələb olunan məsələlərdə dini qurumlara lazımi yardım göstərilməsi;
 • Müxtəlif dini etiqadların dini qurumları arasında qarşılıqlı hörmət, anlaşma və dözümlülük mühitinin möhkəmlənməsinə kömək edilməsi, dini radikalizmin və ekstremizmin, dini zəmində qarşıdurma və ayrı-seçkilik hallarının, digər mənfi təzahürlərin qarşısının alınması;
 • Dini mərkəzlərdən, dini idarələrdən, digər dini qurumlardan məlumatlar almaqla ümumi məlumat bankının yaradılması;
 • Dini təşkilatların beynəlxalq dini hərəkat, forum, beynəlxalq dini mərkəzlərlə və xarici dini qurumlarla işgüzar əlaqələrdə iştirakına kömək edilməsi;
 • Dini təyinatlı ədəbiyyatın (kağız və elektron daşıyıcılarında), səs və çəkiliş materialların, mal və məmulatların və dini məzmunlu başqa məlumat materiallarının dinşünaslıq yoxlanışının aparılmasının təmin edilməsi;
 • Yerli icra hakimiyyətlərinin dini işlərlə bağlı fəaliyyətinin əlaqələndirilməsi və bu fəaliyyətə nəzarətin həyata keçirilməsi. Rayon və Şəhər Bələdiyyələri yanında yaradılmış dini məsələlər üzrə Müfəttişliklərin işinin təşkilinə kömək göstərilməsi;
 • dini təhsil müəssisələrinin fəaliyyətinə xüsusi razılığın (lisenziyanın) verilməsi üçün rəy verilməsi, Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi ilə birgə dini təhsil müəssisələrinin proqramlarının təhlil edilməsi, tədris plan və proqramlarının təsdiq edilməsi, dini tədrisin keyfiyyətinin müəyyən edilməsi üçün rəy verilməsi;

Fəaliyyət sferası

 
DQİDK, Mərkəzi Aparat

Dini etiqad azadlığının həyata keçirilməsi üçün müvafiq şəraitin yaradılması, dini qurumların Azərbaycan Respublikasının Qanunvericiliyi ilə dövlət qeydiyyatının aparılması, bu qurumların nizamnamələrinə (əsasnamələrinə) müvafiq qaydada dəyişikliklər və əlavələr edilməsinin təmini, dini qurumların xahişi əsasında dövlət qurumları ilə razılaşmalar əldə edilməsində və dövlət qurumları tərəfindən həlli tələb olunan məsələlərdə dini qurumlara lazımi yardım göstərilməsi, müxtəlif dini etiqadların dini qurumları arasında qarşılıqlı anlaşmanın və bir-birinə dözüm və hörmətli münasibətin möhkəmlənməsinə kömək edilməsi, dini zəmində qarşıdurma və ayrıseçkilik hallarının, digər mənfi təzahürlərin qarşısının alınması Nazirliyin əsas vəzifələridir.

Strukturu

Rəhbərlik
 • Dini İşlər Naziri;
 • Nazirin birinci müavini;
 • Nazirin 2 müavini;
 • Katib;
 • Nazirin köməkçisi
Mərkəzi Katiblik
 • Dini İşlər Şöbəsi;
 • Hüquq və Qеydiyyat Şöbəsi;
 • Dinşünaslıq Yoxlanışı Şöbəsi;
 • Təhlil və Təxminləşdirmə Şöbəsi;
 • Maliyyə Təsərrüfat Şöbəsi;
 • Хarici Əlaqələr Şöbəsi;
 • Ümumi Şöbə;
 • İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsi;
 • Dini Maarifləndirmə İşinin Təşkili Şöbəsi;
Şəhərlər üzrə Şöbələr
 • Bakı Şəhəri Dini İşlər Şöbəsi;
 • Sumqayıt Şəhəri Dini İşlər Şöbəsi;
 • Quba Şəhəri Dini İşlər Şöbəsi;
 • Zaqatala Şəhəri Dini İşlər Şöbəsi;
 • Şəki Şəhəri Dini İşlər Şöbəsi;
 • Şirvan Şəhəri Dini İşlər Şöbəsi;
 • Gəncə Şəhəri Dini İşlər Şöbəsi;
 • Ağcabədi Şəhəri Dini İşlər Şöbəsi;
 • Lənkəran Şəhəri Dini İşlər Şöbəsi;
 • Masallı Şəhəri Dini İşlər Şöbəsi;
 • Tovuz Şəhəri Dini İşlər Şöbəsi;
 • İmişli Şəhəri Dini İşlər Şöbəsi.

Tabeli qurumlar

Azərbaycan Respublikası Ölkəbaşçısının 10 oktyabr 2017-ci il tarixli Fərmanı ilə Azərbaycan Respublikası Dini İşlər Nazirliyinin tabeleyində Mənəvi Dəyərlərin Təbliği Fondu yaradılmışdır. Fond Azərbaycan Respublikasında mənəvi dəyərlərin qorunmasına və inkişafına, bu sahədə sosial layihələrin gerçəkləşdirilməsinə, habelə vətəndaşların dini etiqad azadlığının həyata keçirilməsinə dövlət dəstəyi göstərən qeyri-mənfəətli hüquqi şəxsdir.

Azərbaycan Respublikası Ölkəbaşçısının 9 fevral 2018-ci il tarixli Sərəncamına əsasən Azərbaycan Respublikası Dini İşlər Nazirliyinin tabeliyində Azərbaycan İlahiyyat İnstitutu yaradılmışdır. İnstitutun yaradılmasında məqsəd Azərbaycan xalqının tarixi ənənələrinə söykənən və dövlət siyasətinin məntiqi nəticəsi olan yüksək dini-mənəvi mühitin qorunub saxlanılmasını və inkişaf etdirilməsini, dini fəaliyyətin təşkili sahəsində yüksək ixtisaslı kadrların hazırlanmasını təmin etməkdir.

Sədrləri

Beynəlxalq konfranslar

 1. İslam və müasir dövrün aktual problemləri “İslamın terrora münasibəti: həqiqi anlam və təhrifli şərh” mövzusunda Beynəlxalq Konfrans, Bakı, 20-21 dekabr 2001-ci il
 2. “Ekstremizmə qarşı mübarizədə din və etiqad azadlığının təmin olunması: Azərbaycandakı çətinliklər və mövcud təcrübə” mövzusunda Seminar, Bakı, 17-18 iyun 2002-ci il, (ATƏT-in Demoktarik Təsisatlar və İnsan Hüquqları Bürosu, ATƏT-in Bakı Ofisi və DQİDK-si birlikdə)
 3. “Qafqazda sülh naminə əməkdaşlıq” mövzusunda Beynəlxalq Konfrans, Tbilisi, 17 iyul 2002-ci il. (Müştərək keçirilib)
 4. “Demokratik cəmiyyətdə din və əqidənin rolu: terrorizm və ekstremizmə qarşı mübarizə yollarının araşdırılması” mövzusunda Beynəlxalq elmi Konfrans, Bakı, 10-11 oktyabr, 2002-ci il. (ATƏT-in Demoktarik Təsisatlar və İnsan Hüquqları Bürosu tərəfindən keçirilib, Azərbaycan Hökumətinin dəstəyi ilə).
 5. "Din və demokratiya: nəzəriyyə və tarixi təcrübə". 21 iyun 2004.
 6. “Heydər Əliyev və Azərbaycanda din siyasəti: gerçəkliklər və perspektivlər” mövzusunda Beynəlxalq Konfrans, Bakı, 3-4 aprel 2007-ci il.
 7. “Dinlərarası dialoq: qarşılıqlı anlaşmadan birgə əməkdaşlığa doğru” mövzusunda Beynəlxalq Konfrans, Bakı, 6-7 noyabr 2009-cu il.
 8. Dünya dini liderlərinin Bakı Sammiti, 26-27 aprel 2010-cu il.
 9. “Dövlət və din: dəyişən dünyada tolerantlığın gücləndirilməsi” Birinci Beynəlxalq Bakı Forumu, 19-21 dekabr 2012-ci il.
 10. "Mədəniyyətlərarası dialoq: mədəniyyət və din arasında qarşılıqlı əlaqə" mövzusunda beynəlxalq konfrans. (Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi , Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin birgə təşkilatçılığı ilə - 1-2 sentyabr, 2014-cü il)
 11. “İslam maarifçiliyi və müasir dövr” - (AMEA, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi və Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin birgə təşkilatçılığı ilə - 15-17 aprel, 2015-ci il)
 12. “Tolerantlıq və birgəyaşayış modelləri: Yeni Avropa üçün Azərbaycan örnəyi” (30 noyabr, 2015-ci il. Belçikanın paytaxtı Brüssel şəhərində. Beynəlxalq simpozium)
 13. “Alban Apostol kilsəsinin keçmişi və bu günü” mövzusunda beynəlxalq konfrans - (Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi, Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzi, Müəllif Hüquqları Agentliyi və Azərbaycan Respublikasının Alban-Udi Xristian Dini İcmasının birgə təşkilatçılığı ilə.)- 20 iyul 2016-cı il
 14. “İslam həmrəyliyi - zamanın çağırışı” mövzusunda beynəlxalq konfrans – (Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi, Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası və Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin birgə təşkilatçılığı ilə) – 15 mart, 2017-ci il
 15. “İslam həmrəyliyi: dini və mədəni müxtəlifliyin harmoniyası” mövzusunda beynəlxalq konfrans - (Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi, Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi, Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzi və Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondunun birgə təşkilatçılığı ilə) - 12 Aprel 2017 -ci il
 16. “Heydər Əliyev və Azərbaycanda Dinlərarası Harmoniya” adlı panel - (IV Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu çərçivəsində Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi və Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə) 4-6 may 2017-ci il
 17. “İslam həmrəyliyi İran-Azərbaycan dostluğu timsalında” mövzusunda beynəlxalq konfrans– (Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi, Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi, İran İslam Respublikasının İslam Məzhəblərinin Yaxınlaşdırılması Beynəlxalq Assosiasiyası, eləcə də Mədəniyyət və İslam Əlaqələri Təşkilatı ilə birgə) 7 avqust, 2017-ci il – Tehran şəhəri
 18. “İslam həmrəyliyi Türkiyə-Azərbaycan dostluğu timsalında” mövzusunda beynəlxalq konfrans – (Türkiyə Diyanət İşləri Başqanlığı, Azərbaycan Respublikasının Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının İslam Tarix, İncəsənət və Mədəniyyət Tədqiqatları Mərkəzi (IRCICA) və Mərmərə Universiteti ilə birgə) – 25 sentyabr 2017-ci il.- İstanbul şəhəri
 19. “İslam həmrəyliyi Özbəkistan-Azərbaycan dostluğu timsalında” mövzusunda beynəlxalq konfrans – (Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi, Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi, Özbəkistan Respublikası Nazirlər Kabineti yanında Dini İşlər üzrə Komitəsi və Özbəkistan Müsəlmanları İdarəsi ilə birlikdə) – 18 oktyabr 2017-ci il - Daşkənd şəhəri
 20. “İslam həmrəyliyi və dinlərarası dialoqun sülhə və multikutural həyata töhfəsi” mövzusunda beynəlxalq konfrans (Azərbaycan Respublikası Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi, İspaniyanın Ədliyyə Nazirliyi və Evsen Fondunun birgə təşkilatçılığı ilə) – 6 noyabr, 2017-ci il. Madrid
 21. “Rusiya-Azərbaycan: sülh təhlükəsizlik və əməkdaşlıq naminə konfessiyalararası dialoq və İslam həmrəyliyi” mövzusunda beynəlxalq konfrans – (Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin, Sankt-Peterburq Dövlət Universitetinin, Sankt-Peterburq və Rusiyanın Şimal-Qərb regionu üzrə Ruhani İdarəsinin birgə təşkilatçılığı ilə) - Sankt-Peterburq, 23 noyabr, 2017-ci il
 22. “İslam həmrəyliyi İli: Azərbaycandan çağırış” mövzusunda beynəlxalq konfrans – (Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi və Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin birgə təşkilatçılığı ilə) - 28 sentyabr, 2017-ci il. Bakı şəhəri
 23. “2017-İslam Həmrəyliyi İli: Dinlər və mədəniyyətlərarası dialoq” mövzusunda beynəlxalq konfrans – (Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi və Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin birgə təşkilatçılığı) – 21 dekabr, 2017-ci il. Bakı şəhəri
 24. “Multikulturalizm və dinlərarası tolerantlıq: Azərbaycanın təcrübəsi və onun Avropa üçün əhəmiyyəti” mövzusunda beynəlxalq konfrans - (Azərbaycan Respublikasının Finlandiya Respublikasındakı səfirliyinin, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin (QMİ), Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin və Helsinki Universitetinin nəzdində fəaliyyət göstərən Aleksanteri İnstitutunun birgə təşkilatçılığı ilə) – 27 aprel, 2017-ci il. Helsinki
 25. “Dinlərarası və sivilizasiyalararası dialoqdan əməkdaşlığa doğru” mövzusunda beynəlxalq konfrans – (QMİ-nin nəzdində fəaliyyət göstərən Bakı Beynəlxalq Dinlərarası və Sivilizasiyalararası Əməkdaşlıq Mərkəzinin, Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin, Azərbaycanın Almaniyadakı səfirliyinin, Almaniya-Azərbaycan Forumunun və Mədəni Diplomatiya Akademiyasının birgə təşkilatçılığı ilə) – 19 noyabr, 2018-ci il. Berlin
 26. “Dinlərarası və sivilizasiyalararası dialoqdan əməkdaşlığa doğru” mövzusunda beynəlxalq konfrans – (Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin (DQİDK) və Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin (QMİ) birgə təşkilatçılığı ilə) – 5 mart, 2019-cu il - Bakı.

Çap məhsulları

 • "Dövlət və Din" jurnalı
 • "Cəmiyyət və Din" qəzeti
 • “Heydər Əliyev siyasəti: Tolerantlıq” kitabı
 • “Azərbaycan Respublikasında dövlət-din münasibətlərini tənzimləyən rəsmi sənədlər” toplusu
 • “Tolerantlıq: bildiklərimiz və bilmədiklərimiz” kitabı
 • "İslamda Vətən və dövlət sevgisi"
 • "İlham Əliyev: Azərbaycan tolerantlıq örnəyidir"
 • "Azərbaycanda dini məsələ: təhdidlər və hədəflər. İdeoloji, milli, ictimai təhlükəsizlik müstəvisində"
 • “Azərbaycanda Xristianlıq: keçmişdən bu günə”
 • “Dini radikalizm və xurafat: Bir medalın iki üzü”
 • “Azərbaycan multikulturalizmi dünyanın gözü ilə”
 • “Dini radikalizmə “dur!” deyək”
 • “İşğal altındakı tarixi-dini abidələrimiz”
 • “Cocuq Mərcanlı məscidi:İslam dəyərlərinə töhfə”
 • “Multikulturalizm”
 • “İslam terror və zorakılığı rədd edir”
 • “Dini radikalizmlə mübarizə: İslamdan “müsəlman”a qədər”
 • “XXI əsrin ən böyük bəlası: İŞİD”
 • “Azərbaycan multikulturalizmi dünyanın gözü ilə”
 • “Tolerantlıq və Multikulturalizm Sənədlər Toplusu”
 • “Azərbaycançılıq məfkurəsi: milli-mənəvi dəyərlərin bağlıca prinsiplərindən biri kimi”
 • “Missionerliyin metod və strategiyaları”
 • “İşğal altındakı tarixi-dini abidələrimiz” (rus dilində)
 • “Dini radikalizmlə mübarizədə KİV-in rolu: beynəlxalq təcrübə və müşahidələr”
 • “İslam terrorun əleyhinədir”
 • “Dini radikalizm və xurafat: bir medalın iki üzü”
 • “Açılan sabahlara şükür”
 • Qısa İslam ensiklopediyası

Filmlər

İstinadlar

 1.  (azərb.)
 2.  (azərb.)
 3. e-qanun.az  (azərb.)
 4.  (azərb.)
 5. president.gov.az  (azərb.)
 6.  (azərb.)

Xarici keçidlər

Mənbə — ""

Informasiya Melumat Axtar

Anarim.Az

Sayt Rehberliyi ile Elaqe

Saytdan Istifade Qaydalari

Anarim.Az 2004-2019