Vikipediya ?

Almara Nəbiyeva

Almara Nəbiyeva (Vəzirqızı) (azərb. Nəbiyeva Almara Vəzir qızı‎; d. 5 aprel 1963. Gülablı, Ağdam rayonu, Azərbaycan SSR) — folklorşünas, filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru (2012).

Almara Nəbiyeva
azərb. Almara Vəzir qızı Nəbiyeva
Almara Nəbiyeva.jpg
Nəbiyeva Almara Vəzir qızı
Doğum tarixi 5 aprel 1963 (1963-04-05) (56 yaş)
Doğum yeri Gülablı, Ağdam rayonu, Azərbaycan SSR
Vətəndaşlığı Azərbaycan Azərbaycan
Elm sahəsi folklor
Elmi dərəcəsi filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi adı elmi işçi
İş yeri Bakı Dövlət Universiteti
Təhsili Bakı Dövlət Universiteti
Elmi rəhbəri professor Azad Nəbiyev

Həyatı

Almara Nəbiyeva 1963-ci il aprelin 5-də Ağdam rayonunun Gülablı kəndində anadan olmuşdur. 1970-ci ildə Gülablı kənd orta məktəbinə getmiş, 1980-ci ildə oranı bitirmişdir. 1981-1982-ci illərdə Ağdam şəhəri 70 №-li texniki peşə məktəbində təhsil almışdır. 1983-1987-ci illərdə Gülablı sanatoriyasında işləmişdir.

1991-ci ildə BDU-nun filologiya fakültəsinə daxil olmuş, 1997-ci ildə oranı bitirmişdir.

1990-1995-ci illərdə BDU-nun fizika fakultəsinin “Ümumi fizika” kafedrasında baş laborant preparatoru, 1995-1997-ci illərdə BDU-nun Folklor kafedrasında laborant, 1997-2012-ci illərdə baş laborant vəzifəsində çalışmışdır. 1999-cu ildən həmin kafedrada müəllim işləyir.

2 oktyabr 2012-ci ildən BDU-nun “Dədə Qorqud” Elmi Tədqiqat Laboratoriyasının elmi işçisidir.

Ailəsi

Həyat yoldaşı 20 Yanvar şəhidi Yanvar Nəsirovdur.

Bir övladı var.

Elmi fəaliyyəti

1999-2004-cü illərdə Folklor kafedrasının dissertantı olan Almara Nəbiyeva 1999-2008-ci illərdə AMEA-nın müxbir üzvü, professor Azad Nəbiyevin elmi rəhbərliyi altında folklorşünaslıq ixtisası üzrə “Müasir dövr aşıq yaradıcılığı (Qarabağ aşıq mühiti materialları əsasında)” namizədlik dissertasiya mövzusu üzərində işləmiş, 10 oktyabr 2012-ci ildə dissertasiya işini AMEA-nın Folklor İnstitutunun Müdafiə Şürasında müdafiə etmişdir.

Folklor və Folklorşünaslıq onun tədqiqat sahəsidir. Çoxsaylı elmi və publisistik məqalənin və bir kitabın müəllifidir.

Konfranslarda iştirakı

  • AMEA-nın Folklor İnstitutu,«Ortaq türk keçmişindən ortaq türk gələcəyinə», IV uluslararası (beynəlxalq) folklor konfransı. Bakı, 2006.
  • AMEA-nın Folklor İnstitutunun “ Qarabağ folkloru: problemlər, perspektivlər” respublika konfransı. Bakı, 2012.
  • Qafqaz Universiteti “Azərbaycan xalqının Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 90 illiyinə həsr edilmiş Gənc tədqiqatçıların I beynəlxalq elmi konfransı”. Bakı, 2013.
  • AMEA-nın Folklor İnstitutu, “Qarabağ folkloru: problemlər, perspektivlər” respublika konfransı. Bakı, 2012.
  • AMEA-nın Folklor İnstitutu, “Qarabağ folkloru: problemlər, perspektivlər” II respublika konfransı. Ağcabədi şəhəri, 2013.
  • AMEA-nın Folklor İnstitutu, “Qarabağ uşaq oyunları və meydan tamaşaları” mövzusunda Beynəlxalq Elmi Konfrans. Tərtər şəhəri, 2014
  • Qafqaz Universiteti, "Azərbaycan xalqının Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 91 illiyinə həsr edilmiş Gənc tədqiqatçıların II beynəlxalq elmi konfransı". Bakı, 2014.

Kitabları

Müəllifi olduğu kitablar:

1. Qarabağ aşıq mühiti. Bakı, "Təknur", 2019.

Tərtib etdiyi kitablar:

1. Aşq Kərəm Bəkir oğlu, Beləcə boşalıb dolur bu dünya. / red. Q. Namazov; çapa haz.: T. Səmimi, A. Nəbiyeva. Bakı, 2017.

Məqalələri

Məqalənin adı Mənbə
1 Aşıq Ələsgərin təbiət lirikası «Folklorşünaslıq məsələləri». IV bur. Bakı, BDU nəşri, 1999, s.128-132.
2 Qarabağ aşıq mühiti «Azərbaycan filoloji firki: dünən, bu gün, sabah» konfransının materialları. Bakı, BDU nəşri, 2001, s.7-8.
3 Qarabağ aşıq mühiti XVIII-XIX əsrlərdə «Azərbaycan filoloji fikri son 10 ildə». Azərbaycan respublikasının müstəqilliyinin 10 illiyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları. Bakı, BDU nəşri, 2001, s.10-12.
4 Yurd həsrətli aşıq «Folklorşünaslıq məsələləri», V bur. Bakı, BDU nəşri, 2002, s.227-233.
5 Aşıq Hüseyn Cavan yaradıcılığının sənətkarlıq xüsusiyyətləri «Heydər Əliyev və Azərbaycan filologiyası». Bakı, BDU nəşri, 2003, s.130-137.
6 Qarabağın el şairi Zülfüqar Tərtərli «Ortaq türk keçmişindən ortaq türk gələcəyinə» IV Uluslararası Folklor konfransının materialları, Bakı, «Səda», 2006, s.39-43.
7 Qarabağ aşıq mühitində bayatı «Elmi axtarışlar», Bakı, «Səda», 2006, XXVI, s.18-21.
8 Məhəbbət dastanlarımızda klassik ənənələr «Dil və ədəbiyyat» jurn., 2006, №3 (51), s.94-95.
9 Adil Cəfakeşin yaradıcılığı «Dil və ədəbiyyat» jurn., 2008, №3 (63), s.155-157.
10 Aşıq Xaspoladın sənətkarlığı Elmi axtarışlar», Bakı, «Nurlan», 2008, III, s.25-31.
11 Aşıq Siracın yaradıcılığına dair «Dədə Qorqud» Elmi-ədəbi toplusu, III (28), Bakı, 2008, s.90-97.
12 Qarabağ aşıq mühiti nümayəndələrinin məhəbbət lirikası «Folklorşünaslıq məsələləri» VII bur. Bakı, BDU nəşri, 2009, s.97-108.
13 Aşıq Xaspoladın dastan yaradıcılığı (rusca) «Kültür Evreni», Ankara, 2009-cu il, № 2, s.86-94.
14 Qarabağ aşıq mühiti - Aşıq Həmid «Folklorşünaslıq məsələləri», IX bur.“Uni Print” nəşri, 2011, s.152-157.
15 El şairi Laçinlı Çingizin yaradiciliğinda vətən həsrətli, yurd niskilli motivlər «Folklorşünaslıq məsələləri» X bur. “Uni Print” nəşri, 2012, s.100-157.
16 Qarabağ aşıq mühiti: “Məhəmməd və Şahandaz” dastanı Bakı, AMEA-nın Folklor İnstitutu, “Qarabağ folkloru: problemlər, perspektivlər” respublika konfransı. Bakı, “Elm və təhsil” 2012, 26 dekabr, s.273-288.
17 Firudin bəy Köçərli və Aşıq Valeh Firudin bəy Köçərlinin 150 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika elmi konfransının materialları. 25-26 noyabr 2013. “Avropa” nəşriyyatı.
18 Müasir dövrdə aşıq yaradıcılığı (Aşıq Xaspoladın yaradıcılığı əsasında) (rusca) Pyatiqorsk Dövlət Dilçilik Universitetinin xəbərləri. 2013. № 1.
19 Aşıq Xaspoladın dastanlarının ideya - məzmun xüsusiyyətləri Bakı, AMEA-nın Folklor İnstitutu, “Qarabağ folkloru: problemlər, perspektivlər” II respublika konfransının materialları. Ağcabədi şəhəri. Bakı, “Nurlan”, 2013, s.42-59.
20 Azərbaycan folklorunda və ədəbiyyatında Yelda gecəsi “Folklorşünaslıq məsələləri”. Elmi-nəzəri jurnal, cild XI, 2013, l, s. 31-23.
21 Qarabağ folkloru: problemlər prispektivlər Beynəlxalq indeksli Folklorşünaslıq məsələləri. Elmi-nəzəri jurnal, cild XI, 2013, s.117-122.
22 ”Dədə Qorqud” dastanı dünya ədəbiyyatşünaslığında Filologiya elmləri doktoru Ramiz Əsgərin 60 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi-nəzəri konfransın materialları. Bakı, “MBM” nəşriyyatı, 10 yanvar, 2014. s.253-270
23 May ayında niyə toy olmur (tezis)? Azərbaycan xalqının Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 91 illiyinə həsr edilmiş Gənc tədqiqatçıların II beynəlxalq elmi konfransı. Bakı, Qafqaz Universiteti . Nurlar nəşriyyat-poliqrafiya mərkəzi. 2014. s.229-231
24 Yelda gecəsi Bakı, Azərbayvcan: Qafqaz Universitetinin jurnalı. 2014, № 1, Bölüm 2, s. 87-94.
25 Azərbaycanda aşıq yaradıcılığının təşəkkül və inkişaf tarixindən Bakı Dövlət Universitetində xalq yazıçısı İlyas Əfəndiyevin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika Elmi konfransının materialları. Bakı, “Elm və təhsil” nəşri, 2014. s.157-163
26 XVIII əsr – Qarabağ aşıq mühiti: Aşıq Valeh (1722-1822) “Haqq Aşığı –Vücudnamədən-Cahannaməyə (dastanlar, şeirlər)” kitabına yazılmış ön söz. Bakı, “Sabah” nəşriyyatı, 2014, s. 3-9.
27 Cənnət Qarabağın bir parçası: Abdal-Gülablı “Yurd yeri: Abdal-Gülablı” kitabına yazılmış ön söz. Bakı, “Avrora” nəşriyyatı, 2014, s.21-30.
28 Qarabağda uşaq oyunları Bakı, AMEA-nın Folklor İnstitutu, “Qarabağ uşaq oyunları və meydan tamaşaları” mövzusunda Beynəlxalq Elmi Konfransının materialları, Tərtər şəhəri. Bakı, “Zərdabi LTD” MMC, 2014, s.49-68.
29 Qurbaninin poetik dünyası “Sivilizasiya” jurnalı, № 10. Bakı, “Elm və təhsil”, 2014, s.20-30.
30 Aşıq Şəmşirin poeziyası “Folklorşünaslıq məsələləri”. Elmi-nəzəri jurnal, XII cild, 2014, s. 20-25.
31 "Kitabi-Dədə Qorqud" un nəşr və tədqiqi tarixindən Kredo.-2014.- 23 avqust.- S.10-12.
32 "Kitabi Dədə Qorqud"-un təsirilə yaranan "Koroğlu" dastanında milli geyimlər Filologiya məsələləri / Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası və M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu.-2016.- №9.- S.413-418.
33 Qarabağ aşıq mühitinin qadın aşığı Nübar Mədətli Folklor və etnoqrafiya: Beynəlxalq elmi jurnal.-2017.- №2.- S.73-81.
34 Kiçik Çillə və “Xıdır Nəbi” mərasimi Azərbaycan.-2017.- 14 fevral.- S.8.
35 Novruz bayramında səməni Azərbaycan.-2017.- 5 mart.- S.5.
36 Sevgi çiçəyi: Aşiqi-sadiq, əsir səhləb və Xarı bülbülün Şuşadan Gülablıyadək uzanan qəmli hekayəti... Azərbaycan.-2019.- 17 fevral.- S.7.

Xarici keçidlər

Mənbə — ""

Informasiya Melumat Axtar

Anarim.Az

Sayt Rehberliyi ile Elaqe

Saytdan Istifade Qaydalari

Anarim.Az 2004-2019