Ağdam abidələrinin siyahısı - İşğaldan əvvəl rayonda 148 ümumtəhsil məktəbi, orta ixtisas musiqi məktəbi, 24 klub, Dram teatrı, Muğam məktəbi, Çörək muzeyi, şəkil qalereyası, tarix-diyarşünaslıq muzeyi, Qurban Pirimovun ev-muzeyi, 69 səhiyyə müəssisəsi fəaliyyət göstərmişdir.

Tarixi-dini abidələri

 1. Məbəd (VI əsr) – Kəngərli kəndi
 2. Yegiş Arakel Məbədi (XII əsr) – Madaqiz kəndi (İNV № 4035)
 3. Ureq Məbədi (XII əsr) – Talış kəndinin qərbində (İNV № 4036)
 4. Məbəd (XIII əsr) – Tərtər çayının yuxarı axarında (İNV № 4038)
 5. Məbəd (XIII əsr) – Maqavuz kəndi (İNV № 4039)
 6. Kilsə (---) – Çerabert kəndi (İNV № 4040)
 7. Məbəd (VI-VIII əsrlər) – Şahbulaq kəndi
 8. Məbəd (XV əsr) – Maqsudlu kəndi (İNV № 4050)
 9. Məbəd (XVI əsr) – Salahlı-Kəngərli kəndi (İNV № 4053)
 10. Məscid (XIX-XX əsr) – Boyəhmədli kəndi (İNV № 4054)
 11. Məscid (XVIII əsr) – Qiyaslı kəndi (İNV № 4052)
 12. Məscid (XVIII əsr) - Papravənd kəndi (İNV № 4045)
 13. Məscid (XVIII əsr) - Papravənd kəndi (İNV № 4046)
 14. Məscid (1868-ci il) – Ağdam şəhəri

Ziyarətgahları

 1. Qutlu Musa türbəsi (1314-cü il) – Xaçındərbətli kəndi
 2. Xanoğlu türbəsi (XVIII əsr) – Ağdam şəhəri (İNV № 4028)
 3. Türbə (XIX əsr) – Ağdam şəhəri (İNV № 4029)
 4. Türbə (XVIII əsr) – Papravənd kəndi (İNV № 4043)
 5. Şeyx Nigari türbəsi (XVIII əsr) – Papravənd kəndi (İNV № 4044)
 6. Türbə (XVIII əsr) – Maqsudlu kəndi (İNV № 4051)
 7. Türbə (XIV əsr) – Kəngərli kəndi (İNV № 4055)
 8. Türbə (XIX əsr) – Ağdam şəhərinin 5 km-də Qaraağac qəbiristanında (İNV № 4056)
 9. Türbə (XIX əsr) – Ağdam şəhərinin 5 km-də Qaraağac qəbiristanında (İNV № 4057)
 10. Uğrulla bəyin türbəsi (XIX əsr) – Ağdam şəhərinin 5 km-də Qaraağac qəbiristanında (İNV № 4058)
 11. Türbə (XIX əsr) – Ağdam şəhərinin 5 km-də Qaraağac qəbiristanında (İNV № 4059)
 12. Qəbiristan (orta əsrlər) – Papravənd kəndi (İNV № 5750)
 13. Qəbiristan (orta əsrlər) – Qızıllı Kəngərli kəndi (İNV № 5751)
 14. Deşikli ocaq piri (ağac) – Qasımlı kəndi
 15. Eşq Abdal piri – Üçoğlan kəndi
 16. Əli pəncəsi (daş) – Yülbalı kəndi
 17. Seyid Manafın qəbri – Tağıbəyli kəndi
 18. Qara Piri ocağı – Papravəng kəndi
 19. Cındırlı piri – Kəngərli kəndi
 20. Seyid Lazım Ağanın məqbərəsi - Çəmənli kəndi
 21. Daş heykəl – Boyəhmədli kəndi
 22. Əli pəncəsi ziyarətgahı – Əliağalı kəndi

Tarixi memarlıq abidələri

 1. Pənah xanın imarəti (XVIII əsr) – Ağdam şəhəri (İNV № 4026)
 2. İki sandığabənzər abidə (XVI əsr) – Ağdam şəhəri
 3. İqamətgah (XVIII əsr) – Şahbulaq kəndi (İNV № 4047)
 4. Karvansara (XVIII əsr) – Şahbulaq kəndi (İNV № 4048)
 5. Bürc (XVIII əsr) – Şahbulaq kəndi (İNV № 4049)
 6. Sərdabə (XV əsr) – Ağdam şəhəri (İNV № 4030)
 7. Hatəm Məlik qalası (XII əsr) – Ağdam şəhəri (Qasapet kəndinin 5 km-də) (İNV № 4033)
 8. Pənah xanın türbəsi – XVIII əsr (Ağdam şəhəri)

Arxeooji abidlər

 1. Çıraqtəpə yaşayış yeri – tunc dövrü (Ağdam şəhəri)
 2. Qarahacı yaşayış yeri – ilk tunc dövrü (Ağdam-Xankəndi yolunun sağ tərəfində)
 3. Qarahacılı nekropolu – tunc dövrü (Ağdam şəhəri)
 4. Vəlixanpətə yaşayış yeri – eneolit dövrü (Ağdam-Ağcabədi şosesinin 1,5 km-də)
 5. Kurqan – tunc dövrü (Üzümçülük sovxozu)
 6. İlanlıtəpə yaşayış yeri – eneolit – dəmir dövrü (Baş Qərvənd kəndi)
 7. Dəyirmantəpə kurqanı – tunc və dəmir dövrü (Orta Qərvənd və Mirəşəlli kəndlərinin arasında)
 8. Yaşayış yeri – qədim dövr (Qərvənd kəndi)
 9. Şomullutəpə yaşayış yeri – eneolit dövrü (Miəşrəfli kəndindən 1 km şimal-şərqdə)
 10. Bənövşələr təpəsi yaşayış yeri – eneolit dövrü (Mirəşəlli və Armudlu kəndlərinin arasında)
 11. Gültəpə yaşayış yeri – eneolit dövrü (Mirəşəlli kəndindən 300 m. şimal-şərqdə)
 12. Yaşayış yeri- e.ə. II-I minilliklər (Armudlu kəndi)
 13. Rəsultəpə yaşayış yeri – orta tunc dövrü, orta əsrlər (Armudlu kəndinin şimal qərbində)
 14. Rəsultəpə kurqanları tunc dövrü (Armudlu kəndi, Rəsultəpə yaşayış yerinin 30-40 m. şimalında)
 15. İsmayılbəy təpəsi yaşayış yeri – eneolit dövrü (Armudlu kəndi)
 16. Kəbləhüseyn yaşayış yeri – eneolit dövrü (Kəbləhüseyn kəndi)
 17. Namazəli təpəsi yaşayış yeri – eneolit dövrü (Kəbləhüseyn kəndindən 500 m. şərqdə)
 18. Boyəhmədli kəndi kurqanları (80-a qədər)- ilk tunc dövrü (Boyəhmədli, Qızıllı Gəngərli və Salahlı Gəngərli kəndlərinin arasında)
 19. Gavurqala yaşayış yeri – ilk orta əsrlər (Boyəhmədli kəndinin cənubunda)
 20. Daş qutusu nekropolu – ilk orta əsrlər (Boyəhmədli kəndinin cənubunda)
 21. Papravənd-Boyəhmədli kurqanları (Möhülü təpələri, Əli kişi təpəsi, Molla Mustafa oğlu təpəsi, həmşəri təpəsi və.s)- tunc-dəmir dövrü- (Boyəhmədli kəndinin şimal-şərqində)
 22. Qarapirim təpələri – tunc və ilk dəmir dövrü (Qarapirim kəndinin qərbində)
 23. Güllütəpə – I yaşayış yeri – III-XIII əsrlər (Papravənd kəndi)
 24. Güllütəpə – II yaşayış yeri – son tunc dövrü, ilk orta əsrlər (Papravənd kəndinin cənub-şərqində)
 25. Misir qışlağı yaşayış yeri – son tunc, ilk dəmir dövrü (Papravənd kəndindən 250 m. şərqdə)
 26. Kurqanlar – son tunc, ilk dəmir dövrü (Papravənd kəndindən 1 km. şərqdə)
 27. Qala qalıqları – orta əsrlər (Tarpaut kəndi)
 28. Nekropol – orta əsrlər (Kənçərli kəndi)
 29. Şomullutəpə yaşayış yeri – e.ə.V-II minilliklər (Quzanlı kəndi)
 30. Gülməmməd təpəsi yaşayış yeri- eneolit dövrü (Quzanlı kəndindən 2 km. cənub-şərqdə)
 31. Çaqqalı təpənin yaşayış yeri – eneloit dövrü (Quzanlı kəndindən şimal-şərqdə)
 32. Əjdahatəpə yaşayış yeri – eneloit dövrü (Quzanlı kəndindən 2,5 km. şərqdə)
 33. Yaşayış yeri – e.ə.V-II minilliklər (Zəngişalı kəndi)
 34. Yaşayış yeri – e.ə.V-II minilliklər ( Mərzili kəndi)
 35. Nekropol – qədim dövr (Seyidli kəndi)
 36. Yaşayış yeri – antik dövrü (Əlimədətli kəndi)
 37. Yaşayış yeri – antik dövrü (Göytəpə kəndi)
 38. Göytəpə yaşayış yeri – tunc dövrü (Göytəpə kəndinin qərbində)
 39. Göytəpə kurqanları – tunc dövrü (Göytəpə kəndinin qərbində)
 40. Şümürlütəpə kurqanı – tunc dövrü (Əfətli kəndi)
 41. Balatəpə kurqanı – tunc dövrü (Əfətli kəndi)
 42. Yaşayış yeri – qədim dövr (Sarıhacılı kəndi)
 43. Çinartəpə yaşayış yeri – e.ə.V-II minilliklər (Sarıhacılı kəndindən 3 km. cənub-şərqdə)
 44. Sarıhacılı yaşayış yeri və nekropol – eneloit, tunc dövrü (Sarıhacılı kəndindən 2 km. cənub-şərqdə)
 45. Sarıhacılı tayı yaşayış yeri – tunc dövrü (Sarıhacılı kəndindən 2,5-3 km. şərqdə)
 46. Ağtəpə yaşayış yeri – tunc dövrü (Çəmənli kəndindən 3 km. şərqdə)
 47. Çəmənli təpə kurqanı – eneloit, tunc dövrü (Çəmənli kəndindən 3 km. şərqdə)
 48. Seyid Mustafa yaşayış yeri – eneloit (Bala Baharlı kəndindən 2 km. qərbdə)
 49. Yaşayış yeri – e.ə.V-I minilliklər (Baharlı kəndi)
 50. Yaşayış yeri – qədim dövr (Əhmədavar kəndi)
 51. Qəhramanbəyli kurqanı – tunc dövrü (Qəhramanbəyli kəndi)
 52. I və II Qoşatəpə yaşayış yeri – eneloit dövrü (Əhmədağalı kəndi)
 53. Əhmədoğlu yaşayış yeri – eneloit (Əhmədağalı kəndi)
 54. Məscidtəpə yaşayış yeri – eneloit (Əhmədağalı kəndi)
 55. Əzginlitəpə yaşayış yeri – eneloit (Əhmədağalı kəndi)
 56. Vəlibəy təpələri (4 ədəd ) – eneloit, tunc dövrü və orta əsrlər (Əhmədağalı kəndində 2 km şərqdə)
 57. Yaşayış yeri – qədim dövr (Poladlı kəndi)
 58. Qasımtəpə yaşayış yeri – ilk tunc dövrü (Qiyaslı kəndi)
 59. Çinartəpə yaşayış yeri – tunc dövrü (Qarqarçayın sol sahilində )
 60. Yaşayış yeri – e.ə. V-I minilliklər (Evoğlu kəndi )
 61. Qaradağlı kurqanları – tunc dövrü (Qaradağlı kəndinin qərbində )
 62. Bəyliktəpə kurqanı – ilk tunc dövrü (Qaradağlı kəndinin şimal-şərqində)
 63. Xırmantəpə kurqanı – ilk tunc dövrü (Çuxurməhlə kəndi)
 64. Hüseyntəpə kurqanları – ilk tunc dövrü (Çuxurməhlə kəndinin qərbində)
 65. Çuxurməhlə kurqanı – ilk tunc dövrü (Çuxurməhlə kəndi)
 66. Qaratəpə yaşayış yeri – son tunc, ilk dəmir dövrü (Şıxbabalı kəndinin cənubunda)
 67. Gülablı kurqanları – son tunc, ilk dəmir dövrü (Gülablı kəndinin şımal-şərqində)
 68. Maqsudlu kurqanları – tunc dövrü (Maqsudlu kəndindən 3 km şərqdə)
 69. Töyrətəpə kurqanları – tunc və dəmir dövrü (Güllücə kəndinin şimalında)
 70. Karvansara təpə və Çaparyeri yaşayış yeri – ilk orta əsrlər (Güllücə kəndinin cənub-qərbində)
 71. Yüzbaşlı təpəsi yaşayış yeri – eneloit (Yuxarı Yüzbaşlı kəndi)
 72. Ağabəy təpəsi yaşayış yeri – eneloit (Yuxarı Yüzbaşlı kəndinin şımalında)
 73. Abdüləzim təpəsi yaşayış yeri – eneloit (Aşağı Yüzbaşlı kəndindən 1,3 km şərqdə)
 74. Şükürbəyli təpəsi yaşayış yeri – eneloit (Aşağı Yüzbaşlı kəndindən 2,3 km şımal-şərqdə)
 75. Sarıçoban kurqanları – tunc dövrü (Sarıçoban kəndinin qərbində)
 76. Bəşirtəpə yaşayış yeri – eneloit (Üçoğlan kəndi)
 77. Böyüktəpə kurqanı və yaşayış yeri – tunc dövrü (Üçoğlan kəndi)
 78. Kərimtəpə yaşayış yeri – eneloit (Üçoğlan kəndinin şımal-şərqində)
 79. Qəbirstan təpəsi – tunc dövrü (Üçoğlan kəndi)
 80. I və II Üçoğlan yaşayış yerləri və kurqanlar – tunc dövrü (Sarıçoban kəndi)
 81. Qaçaytəpə yaşayış yeri və nekropol – tunc dövrü (Üçoğlan kəndi)
 82. Güllütəpə yaşayış yeri – eneloit (Alıbəyli kəndindən 1 km. cənub şərqdə)
 83. Kazımtəpə yaşayış yeri – eneloit (Alıbəyli kəndinin qərbində)
 84. Sayadtəpə kurqanı – tunc dövrü (Səfərli kəndinin qərbində)
 85. Səfərli təpələri yaşayış yeri – eneloit (Səfərlı kəndi)
 86. Leyla təpəsi II yaşayış yeri – eneloit (Eyvazlı kəndi)
 87. Nəsirbəy təpəsi yaşayış yeri – eneloit (Eyvazlı kəndindən cənub-qərbdə)
 88. Kərimtəpə yaşayış yeri – eneloit (Eyvazlı kəndinin şərqində)
 89. Əhəd təpəsi yaşayış yeri – eneloit (Eyvazlı kəndinin şərqində)
 90. Düyü təpəsi yaşayış yeri – eneloit (Eyvazlı kəndindən 500 m. cənub- şərqdə)
 91. Nazdıxan təpəsi yaşayış yeri – eneloit (Eyvazlı kəndindən 1,5 km. cənub-şərqdə)
 92. Çullutəpə kurqanı – tunc dövrü (Çullu, İmamqulubəyli və Quzanlı kəndlərinin arasında)
 93. Həsəntəpə kurqanı – tunc dövrü (Çullu kəndindən qərbdə)
 94. Sultanbud kurqanı – tunc dövrü (İmamqulubəyli kəndinin şimal-qərbində)
 95. Abıştəpə yaşayış yeri – orta əsrlər (Üçoğlan kəndi )
 96. Qulu Musa oğlu türbəsi – 1314-cü il (Türbətli kəndi)
 97. Üzərliktəpə yaşayış yeri – tunc dövrü (Ağdam şəhəri)

Muzeyləri

İstinadlar

 1. . anl.az. 25 July 2020 tarixində . İstifadə tarixi: 20 may 2021.
 2. . apa.az. 20 May 2021 tarixində . İstifadə tarixi: 20 may 2021.
 3. . dqdk.gov.az. 12 August 2021 tarixində . İstifadə tarixi: 20 may 2021.
 4. . www.sabirabad-ih.gov.az. 20 May 2021 tarixində . İstifadə tarixi: 20 may 2021.
 5. . virtualkarabakh.az. 10 April 2022 tarixində . İstifadə tarixi: 20 may 2021.
 6. . www.aztv.az. 20 May 2021 tarixində . İstifadə tarixi: 20 may 2021.
 7. . armenianvandalism.preslib.az. 24 July 2021 tarixində . İstifadə tarixi: 20 may 2021.

Xarici keçidlər

 • . www.agdam-ih.gov.az. İstifadə tarixi: 18 may 2021.
 • (PDF). mct.gov.az. İstifadə tarixi: 20 may 2021.
 • . /www.agdam-ih.gov.az. İstifadə tarixi: 20 may 2021.

Həmçinin bax

Mənbə — ""

Informasiya Melumat Axtar

Anarim.Az

Sayt Rehberliyi ile Elaqe

Saytdan Istifade Qaydalari

Anarim.Az 2004-2023