1980

 1. Adı sənin, dadı mənim (film, 1980) (tammetrajlı televiziya tamaşası)
 2. Axtaran tapar (film, 1980) (qısametrajlı bədii-sənədli süjet - Mozalan № 58)
 3. Anaya məktub (film, 1980) (qısametrajlı sənədli film)
 4. Anda sədaqət (film, 1980) (qısametrajlı sənədli film)
 5. Anın quruluşu (film, 1980) (tammetrajlı bədii film)
 6. Anlamaq istəyirəm (film, 1980) (tammetrajlı bədii film)
 7. Astara (film, 1980) (qısametrajlı sənədli film)
 8. Atamın sənəti (film, 1980) (qısametrajlı bədii süjet - Mozalan № 60)
 9. Azərbaycan məktəbinin 60 illiyi (film, 1980) (qısametrajlı sənədli film)
 10. Azərbaycanda elmi-texniki informasiyanın avtomatlaşdırılmış sistemi (film, 1980) (qısametrajlı sənədli film)
 11. Azərbaycanın əkilən otlaqları (film, 1980) (qısametrajlı sənədli film)
 12. Azərbaycanın xoşbəxt torpağı (film, 1980) (qısametrajlı sənədli film)
 13. Bulaq başında (film, 1980) (qısametrajlı sənədli film)
 14. (qısametrajlı sənədli film)
 15. (qısametrajlı sənədli film)
 16. (qısametrajlı sənədli film)
 17. Eldən soruş (film, 1980) (qısametrajlı sənədli film)
 18. Göz həkimi (film, 1980) (tammetrajlı bədii film)
 19. Gözlə məni (film, 1980) (tammetrajlı bədii film)
 20. (qısametrajlı sənədli film)
 21. (qısametrajlı sənədli film)
 22. Həyat naminə (film, 1980) (qısametrajlı sənədli film)
 23. Xaqani (film, 1980) (qısametrajlı sənədli film)
 24. (qısametrajlı sənədli film)
 25. Xeyir və Şər (film, 1980) (cizgi filmi)
 26. Qırmızıbayraqlı Azərbaycan (film, 1980) (qısametrajlı sənədli film)
 27. Qızıl uçurum (film, 1980) (tammetrajlı bədii film)
 28. Meşəyə insan gəlir (film, 1980) (cizgi filmi)
 29. (qısametrajlı sənədli film)
 30. Neft çağırır (film, 1980) (qısametrajlı sənədli film)
 31. (qısametrajlı sənədli film)
 32. (qısametrajlı sənədli film)
 33. (sənədli film)
 34. Onun bəlalı sevgisi (film, 1980) (tammetrajlı bədii film)
 35. Pambıq toxumçuluğu (film, 1980) (qısametrajlı sənədli film)
 36. Sağ ol, dostum (film, 1980) (cizgi filmi)
 37. Sehrli ağac (film, 1980) (cizgi filmi)
 38. Səadət təranələri (film, 1980) (qısametrajlı sənədli film)
 39. Səmt küləyi (film, 1980) (qısametrajlı sənədli film)
 40. Taya (film, 1980) (cizgi filmi)
 41. Təbiətin qanunları ilə (film, 1980) (qısametrajlı sənədli film) ()
 42. Təkcə adanı özünlə apara bilməzsən... (film, 1980) (tammetrajlı bədii film)
 43. Tərlan Musayeva (film, 1980) (qısametrajlı sənədli film)
 44. Torpağın mahnısı (film, 1980) (qısametrajlı sənədli film)
 45. Ustad (film, 1980) (qısametrajlı sənədli film) ()
 46. Uşaq səadəti bayramı (film, 1980) (qısametrajlı sənədli film)
 47. Vah!.. (film, 1980) (qısametrajlı bədii film)
 48. (qısametrajlı sənədli film)
 49. Yol əhvalatı (film, 1980) (tammetrajlı bədii film)
 50. Zaqatala (film, 1980) (qısametrajlı sənədli film)
 51. Zirvəyə yol (film, 1980) (qısametrajlı sənədli film)

1981

 1. 60 il keşikdə (film, 1981) (qısametrajlı sənədli film)
 2. Ay alan! (film, 1981) (qısametrajlı sənədli süjet - Mozalan № 66)
 3. Babamızın babasının babası (film, 1981) (tammetrajlı bədii film)
 4. Bağlı qapı (film, 1981) (tammetrajlı bədii film)
 5. Bakıda "Mosfilm" günləri (film, 1981) (qısametrajlı sənədli film)
 6. Belə bir kənd var (film, 1981) (qısametrajlı sənədli film)
 7. Birisigün, gecəyarısı... (film, 1981) (tammetrajlı bədii film)
 8. Böyük anda sadiqik (film, 1981) (qısametrajlı sənədli film)
 9. Cırtdan-"pəhləvan" (film, 1981) (cizgi filmi)
 10. Dəcəl dovşan (film, 1981) (cizgi filmi)
 11. (qısametrajlı sənədli film)
 12. Əlavə iz (film, 1981) (tammetrajlı bədii film)
 13. (qısametrajlı sənədli film)
 14. Gəmiqaya (film, 1981) (qısametrajlı sənədli film)
 15. (qısametrajlı sənədli film)
 16. (qısametrajlı sənədli film)
 17. (qısametrajlı sənədli film)
 18. Qan qohumluğundan irəli (film, 1981) (sənədli film)
 19. (qısametrajlı sənədli film)
 20. Qorxma, mən səninləyəm (tammetrajlı bədii film)
 21. Nailiyyətlər estafeti (film, 1981) (qısametrajlı sənədli film)
 22. Nar (film, 1981) (qısametrajlı sənədli film)
 23. Nəğməkar torpaq (film, 1981) (tammetrajlı musiqili film)
 24. Odlu ürək (film, 1981) (qısametrajlı sənədli film)
 25. Rənglərin melodiyası (film, 1981) (qısametrajlı sənədli film)
 26. Salam, İordaniya (film, 1981) (qısametrajlı sənədli film)
 27. Son söz (film, 1981) (qısametrajlı sənədli film)
 28. Sovet Naxçıvanı (film, 1981) (qısametrajlı sənədli film) ()
 29. Şəfa bulağı (film, 1981) (qısametrajlı sənədli film)
 30. Şəlalə (film, 1981) (qısametrajlı sənədli film)
 31. Şüvəlan gülləri (film, 1981) (sənədli film)
 32. Təsərrüfatlararası birlik (film, 1981) (qısametrajlı sənədli film)
 33. (qısametrajlı sənədli film)
 34. Ürək yaddaşı (film, 1981) (qısametrajlı sənədli film)
 35. Üzeyir ömrü (film, 1981) (tammetrajlı bədii film)
 36. Yeni, qədim Gəncə (film, 1981) (qısametrajlı sənədli film) ()

1982

 1. Azərbaycanda qoyunçuluq (film, 1982) (qısametrajlı sənədli film)
 2. Başlanğıc (film, 1982) (cizgi filmi)
 3. Belə bir şəhər var (film, 1982) (qısametrajlı sənədli film)
 4. Belə lazımdır (film, 1982) (qısametrajlı bədii film)
 5. Bəstəkar Rauf Hacıyev (film, 1982) (qısametrajlı sənədli film)
 6. Cavidi xatırlarkən (film, 1982) (qısametrajlı sənədli film)
 7. Cəmşid Naxçıvanski (film, 1982) (qısametrajlı sənədli film)
 8. (qısametrajlı sənədli film)
 9. (qısametrajlı sənədli film)
 10. (qısametrajlı sənədli film)
 11. (qısametrajlı sənədli film)
 12. Əzablı yollar (film, 1982) (tammetrajlı bədii film)
 13. Gələcəyin qurucuları (film, 1982) (qısametrajlı sənədli film)
 14. Gümüşü furqon (film, 1982) (tammetrajlı bədii film)
 15. (qısametrajlı sənədli film)
 16. (qısametrajlı sənədli film)
 17. İşgüzar səfər (film, 1982) (tammetrajlı bədii film)
 18. Qaladan tapılan mücrü (film, 1982) (tammetrajlı bədii film)
 19. Qızılı yamaclar (film, 1982) (qısametrajlı sənədli film)
 20. Qocalar, qocalar... (film, 1982) (tammetrajlı bədii film)
 21. Marş (film, 1982) (qısametrajlı bədii film)
 22. Məhərin məktəbi (film, 1982) (qısametrajlı sənədli film)
 23. Mirzə Fətəli Axundov (film, 1982) (qısametrajlı sənədli film)
 24. Natəvan (film, 1982) (qısametrajlı sənədli film)
 25. Nizami (film, 1982) (tammetrajlı bədii film)
 26. Odu qoru (film, 1982) (qısametrajlı sənədli film)
 27. Oğul (film, 1982) (sənədli film)
 28. Poeziya bayramı (film, 1982) (qısametrajlı sənədli film)
 29. Poladın mahnıları (film, 1982) (qısametrajlı sənədli film)
 30. Portret variantı (film, 1982) (qısametrajlı sənədli film)
 31. Salam, Zeynəb! (film, 1982) (qısametrajlı sənədli film) (AzTV)
 32. Sandıq (film, 1982) (cizgi filmi)
 33. Sən belə cımbılısan (film, 1982) (cizgi filmi)
 34. Sovet Azərbaycanı (film, 1982) (qısametrajlı sənədli film)
 35. Uşaq və külək (film, 1982) (cizgi filmi)
 36. Üzən-yarı suya salınmış qazma qurğusu-"Şelf" (film, 1982) (qısametrajlı sənədli film)
 37. (qısametrajlı sənədli film)
 38. Yeddi gözəl (film, 1982) (tammetrajlı bədii film)

1983

 1. Abşeron rəngləri (film, 1983) (qısametrajlı sənədli film)
 2. Akvarium (film, 1983) (cizgi filmi)
 3. Altı duru, üstü quru (film, 1983) (qısametrajlı sənədli süjet - Mozalan № 77)
 4. Arzuya doğru (film, 1983) (qısametrajlı sənədli film)
 5. Asif, Vasif, Ağasif (film, 1983) (tammetrajlı bədii film)
 6. Aşıqlar (film, 1983) (qısametrajlı sənədli film)
 7. Azərbaycan kauçuku (film, 1983) (qısametrajlı sənədli film)
 8. Bağışla (film, 1983) (tammetrajlı film-tamaşa)
 9. Balıq günü (film, 1983) (qısametrajlı bədii film)
 10. Beşilliyin addımları (film, 1983) (qısametrajlı sənədli film)
 11. Bu gözəl Tuğay (film, 1983) (qısametrajlı sənədli film)
 12. (qısametrajlı sənədli film)
 13. Cırtdan və div (film, 1983) (cizgi filmi)
 14. Elin sazı, elin sözü (film, 1983) (qısametrajlı sənədli film) ()
 15. (qısametrajlı sənədli film)
 16. Evlənmək istəyirəm (film, 1983) (tammetrajlı bədii film)
 17. General Aslanov (film, 1983) (qısametrajlı sənədli film) ()
 18. Gəmi saatının sirri (film, 1983) (tammetrajlı bədii film)
 19. Xalçalar haqqında hekayət (film, 1983) (qısametrajlı sənədli film) ()
 20. (qısametrajlı sənədli film)
 21. İlıq dənizdə buz parçası (film, 1983) (tammetrajlı bədii film)
 22. İş günündən sonra (film, 1983) (qısametrajlı sənədli film)
 23. Köç (film, 1983) (qısametrajlı sənədli film)
 24. Maestro Niyazi (film, 1983) (qısametrajlı sənədli film)
 25. (qısametrajlı sənədli film)
 26. Mirzə Kazım bəy (film, 1983) (qısametrajlı sənədli film)
 27. Musiqi müəllimi (film, 1983) (tammetrajlı bədii film)
 28. Münəccimin şagirdi (film, 1983) (cizgi filmi)
 29. Nar haqqında hər şey (film, 1983) (qısametrajlı sənədli film)
 30. Ordubad (film, 1983) (qısametrajlı sənədli film)
 31. Ötən ilin son gecəsi (film, 1983) (tammetrajlı bədii film)
 32. Özünü onun yerinə qoy (film, 1983) (qısametrajlı sənədli film)
 33. Park (film, 1983) (tammetrajlı bədii film)
 34. Respublikaya üçüncü Lenin ordeni (film, 1983) (tammetrajlı sənədli film)
 35. Saatlı eksperimenti (film, 1983) (qısametrajlı sənədli film)
 36. Sarı çiçək (film, 1983) (qısametrajlı sənədli film)
 37. Sehrli ləçək (film, 1983) (cizgi filmi)
 38. Söz sizindir, şəriklər (film, 1983) (qısametrajlı sənədli film)
 39. Spartakiadanın startları (film, 1983) (qısametrajlı sənədli film)
 40. Uçan zürafə (film, 1983) (cizgi filmi)
 41. Yeni evlənənlər (film, 1983) (qısametrajlı bədii film)
 42. Yüksək məhsuldar zebu hibridləri (film, 1983) (qısametrajlı sənədli film)
 43. Zireh qalalar (film, 1983) (qısametrajlı sənədli film)

1984

 1. Alayarımçıq (film, 1984) (qısametrajlı sənədli süjet - Mozalan № 89)
 2. Avqust gələndə (film, 1984) (tammetrajlı bədii film)
 3. "Azərbaycan" dünyanı gəzir (film, 1984) (qısametrajlı sənədli film)
 4. Bir dəfə görmək... (film, 1984) (qısametrajlı sənədli film)
 5. (qısametrajlı sənədli film)
 6. Doğma ocağım mənim (film, 1984) (qısametrajlı sənədli film)
 7. Gəmiqaya (film, 1984) (qısametrajlı sənədli film) ()
 8. Gümüşgöl əfsanəsi (film, 1984) (tammetrajlı bədii film)
 9. Gürzə ilə əlbəyaxa (film, 1984) (qısametrajlı sənədli film)
 10. Habil Kaman (film, 1984) (qısametrajlı sənədli film)
 11. (qısametrajlı sənədli film)
 12. Həqiqətin anı (film, 1984) (qısametrajlı sənədli film)
 13. İçəri şəhər-əbədi nağıl (film, 1984) (sənədli film) (AzTV)
 14. İkinci həyat (film, 1984) (qısametrajlı sənədli film)
 15. İvan Fioletov (film, 1984) (qısametrajlı sənədli film)
 16. Köhnə bərə (film, 1984) (tammetrajlı bədii film)
 17. Qara gölün cəngavərləri (film, 1984) (tammetrajlı bədii film)
 18. Qəribə əjdaha (film, 1984) (cizgi filmi)
 19. Qız qalası (film, 1984) (cizgi filmi)
 20. Qoca palıdın nağılı (film, 1984) (tammetrajlı bədii film)
 21. Qorki və Azərbaycan (film, 1984) (qısametrajlı sənədli film)
 22. (qısametrajlı sənədli film)
 23. Musiqili xaş (film, 1984) (qısametrajlı bədii film)
 24. Neftayırma və neft-kimyada mikroproseslərdən istifadə olunması (film, 1984) (qısametrajlı sənədli film)
 25. Nəsirəddin Tusi (film, 1984) (qısametrajlı sənədli film)
 26. Oğlan (film, 1984) (qısametrajlı sənədli film)
 27. Sehrli naxışlar (film, 1984) (cizgi filmi)
 28. Şeir mənim üçün bir kainatdır (film, 1984) (qısametrajlı sənədli film)
 29. Tanı gülü, çiçəyi (film, 1984) (qısametrajlı sənədli film)
 30. Təhlükəsizlik keşiyində (film, 1984) (qısametrajlı sənədli film)
 31. Təqib (film, 1984) (cizgi filmi)
 32. Tənha narın nağılı (film, 1984) (tammetrajlı bədii film)
 33. Torpaq-kosmos-qarşılıqlı əlaqə (film, 1984) (qısametrajlı sənədli film)
 34. Ulu diyar (film, 1984) (qısametrajlı sənədli film)
 35. (qısametrajlı sənədli film)
 36. Vətəndaş, həkim, alim (film, 1984) (qısametrajlı sənədli film)
 37. Yalnız şəxsi məsələ deyil (film, 1984) (qısametrajlı sənədli film)
 38. Yatmaq vaxtıdır (film, 1984) (cizgi filmi)
 39. Yaz harada, biz orada (film, 1984) (qısametrajlı sənədli film)
 40. Yeniləşmiş diyar (film, 1984) (qısametrajlı sənədli film)

1985

 1. 100 (film, 1985) (qısametrajlı bədii süjet - Mozalan № 100)
 2. Adsız su (film, 1985) (qısametrajlı sənədli süjet - Mozalan № 98)
 3. Aran (film, 1985) (qısametrajlı sənədli film)
 4. Arxalı dağlar (film, 1985) (qısametrajlı sənədli film)
 5. Arşınmalçı (film, 1985) (qısametrajlı bədii süjet - Mozalan № 93)
 6. Ay çox, il çox... (film, 1985) (qısametrajlı sənədli süjet - Mozalan № 96)
 7. Bağ mövsümü (film, 1985) (tammetrajlı bədii film)
 8. Bakı-42 (film, 1985) (qısametrajlı sənədli film)
 9. Bakı. Müharibə illəri (film, 1985) (tammetrajlı sənədli film)
 10. Balaca çoban (film, 1985) (cizgi filmi)
 11. Bayramda yağış (film, 1985) (qısametrajlı bədii film)
 12. Bərəkət (film, 1985) (qısametrajlı sənədli film)
 13. Bəyin oğurlanması (film, 1985) (tammetrajlı bədii film)
 14. Bir axşam... (film, 1985) (cizgi filmi)
 15. Cin mikrorayonda (film, 1985) (tammetrajlı bədii film)
 16. (qısametrajlı sənədli film)
 17. Əbədi iz (film, 1985) (qısametrajlı sənədli film)
 18. Fikrət Əmirov (film, 1985) (qısametrajlı sənədli film)
 19. Fransada Azərbaycan günləri (film, 1985) (qısametrajlı sənədli film)
 20. (qısametrajlı sənədli film)
 21. Həmkəndlilər (film, 1985) (qısametrajlı sənədli film) ()
 22. (qısametrajlı sənədli film)
 23. Həyat yolu (film, 1985) (qısametrajlı sənədli film)
 24. Humayın yuxusu (film, 1985) (cizgi filmi)
 25. (qısametrajlı sənədli film)
 26. (qısametrajlı sənədli film)
 27. (qısametrajlı sənədli film)
 28. Kəlbəcər yolları (film, 1985) (qısametrajlı sənədli film) ()
 29. (qısametrajlı sənədli film)
 30. Qanlı zəmi (film, 1985) (tammetrajlı bədii film)
 31. Qara leylək (film, 1985) (cizgi filmi)
 32. Qurultaydan qurultaya (film, 1985) (qısametrajlı sənədli film)
 33. Neft-kimya maddələri layların neft hasilatını yüksəldir (film, 1985) (qısametrajlı sənədli film)
 34. Neftayırma müəssisəsinin ümumzavod təsərrüfatı (film, 1985) (qısametrajlı sənədli film)
 35. On yeddi yaşlı oğlan (film, 1985) (tammetrajlı bədii film)
 36. Polad adalar (film, 1985) (qısametrajlı sənədli film)
 37. Pomidorun yetişdirilməsi (film, 1985) (qısametrajlı sənədli film)
 38. Rəşid Behbudov (film, 1985) (qısametrajlı sənədli film)
 39. Sağ ol, müəllim (film, 1985) (qısametrajlı sənədli film)
 40. Sakit Yonun macəraları (film, 1985) (cizgi filmi)
 41. Səfillər (film, 1985) (qısametrajlı sənədli film)
 42. Sizi dünyalar qədər sevirdim (film, 1985) (tammetrajlı bədii film)
 43. Taca doğru addım (film, 1985) (qısametrajlı sənədli film)
 44. Təkəlduz (film, 1985) (qısametrajlı sənədli film)
 45. (qısametrajlı sənədli film)

1986

 1. 20+1 (film, 1986) (qısametrajlı bədii süjet - Mozalan № 105)
 2. Ağ atlı oğlan haqqında nağıl (film, 1986) (qısametrajlı sənədli film)
 3. Anam ağaca çıxıb (film, 1986) (cizgi filmi)
 4. Arayış (film, 1986) (qısametrajlı bədii süjet - Mozalan № 102)
 5. Armudu (film, 1986) (qısametrajlı sənədli film)
 6. Astana (film, 1986) (tammetrajlı televiziya tamaşası)
 7. Astarı üzündən baha (film, 1986) (qısametrajlı sənədli süjet - Mozalan № 102)
 8. Aşkarsızlıq şəraitində... (film, 1986) (tammetrajlı bədii film)
 9. Atası yandı (film, 1986) (qısametrajlı bədii süjet - Mozalan № 103)
 10. Avtoqraf (film, 1986) (qısametrajlı sənədli süjet - Mozalan № 103)
 11. Ay müştəri... (film, 1986) (qısametrajlı sənədli süjet - Mozalan № 102)
 12. Azərbaycan Oktyabrın 70 illiyinə (film, 1986) (qısametrajlı sənədli film)
 13. Bakı eyvanları (film, 1986) (qısametrajlı sənədli film)
 14. Beşilliyin addımları (film, 1986) (qısametrajlı sənədli film)
 15. Bircəciyim (film, 1986) (tammetrajlı bədii film)
 16. Birillik yem bitkilərinin aralıq, təkrar və qarışıq əkini (film, 1986) (qısametrajlı sənədli film)
 17. Böyük İpək Yolunda (film, 1986) (qısametrajlı sənədli film)
 18. Burulğan (film, 1986) (tammetrajlı bədii film)
 19. (qısametrajlı sənədli film)
 20. Daş yaddaş (film, 1986) (qısametrajlı sənədli film)
 21. Dənizçi ürəyi (film, 1986) (qısametrajlı sənədli film)
 22. Dundukley (film, 1986) (qısametrajlı bədii film)
 23. (qısametrajlı sənədli film)
 24. Xeyirxah nağıl (film, 1986) (cizgi filmi)
 25. Xüsusi vəziyyət (film, 1986) (tammetrajlı bədii film)
 26. İntizar (film, 1986) (qısametrajlı sənədli film)
 27. (qısametrajlı sənədli film)
 28. İşarəni dənizdən gözləyin (film, 1986) (tammetrajlı bədii film)
 29. Kənd əhvalatı (film, 1986) (qısametrajlı sənədli film)
 30. Qəm pəncərəsi (film, 1986) (tammetrajlı bədii film)
 31. (qısametrajlı sənədli film)
 32. (qısametrajlı sənədli film)
 33. (qısametrajlı sənədli film)
 34. Mən Muğana vurğunam (film, 1986) (qısametrajlı sənədli film)
 35. Onun taleyinin səhifələri (film, 1986) (qısametrajlı sənədli film)
 36. Şəhərli biçinçilər (film, 1986) (tammetrajlı bədii film)
 37. Talada ev (film, 1986) (cizgi filmi)
 38. Torpaq haqqı (film, 1986) (qısametrajlı sənədli film)
 39. Toyuq yumurtladı (film, 1986) (qısametrajlı sənədli film)
 40. Uç, mənim atım (film, 1986) (qısametrajlı sənədli film)
 41. Üzeyir Hacıbəyov (film, 1986) (qısametrajlı sənədli film)
 42. Yataqda siqaret çəkməyin (film, 1986) (qısametrajlı sənədli film)
 43. Yay gününün xəzan yarpaqları (film, 1986) (tammetrajlı bədii film)
 44. Yeni il əhvalatı (film, 1986) (cizgi filmi)
 45. Yolda adamlar (film, 1986) (qısametrajlı sənədli film)
 46. (qısametrajlı sənədli film)

1987

 1. XII ümumittifaq vokalçılar müsabiqəsi (film, 1987) (qısametrajlı sənədli film)
 2. 1000 il (film, 1987) (tammetrajlı sənədli film)
 3. Afroditanın qolları (film, 1987) (qısametrajlı bədii film)
 4. Ağ atlar üçün vals (tammetrajlı televiziya tamaşası)
 5. Araqarışdıran (film, 1987) (tammetrajlı bədii film)
 6. Arif Məlikov. "Məhəbbət əfsanəsi" (film, 1987) (qısametrajlı sənədli film)
 7. Azərbaycanda müsəlmanların həyat tərzi haqqında (film, 1987) (qısametrajlı sənədli film)
 8. (qısametrajlı sənədli film)
 9. Balaban (film, 1987) (qısametrajlı sənədli film)
 10. Batmış şəhərin axtarışında (film, 1987) (qısametrajlı sənədli film)
 11. Bəxtiyar Vahabzadə (film, 1987) (qısametrajlı sənədli film)
 12. Bir sinədə iki ürək (film, 1987) (qısametrajlı sənədli film)
 13. Bu, Mircavaddır (film, 1987) (qısametrajlı sənədli film)
 14. (qısametrajlı sənədli film)
 15. Daşdan keçən kağız (film, 1987) (qısametrajlı sənədli film)
 16. Düşüncə (film, 1987) (cizgi filmi)
 17. (qısametrajlı sənədli film)
 18. Əbədiyyət yolu (film, 1987) (qısametrajlı sənədli film)
 19. Əks-səda (film, 1987) (qısametrajlı sənədli film)
 20. ...Əks-səda doğuracaq (film, 1987) (cizgi filmi)
 21. (qısametrajlı sənədli film)
 22. Fərhad (film, 1987) (qısametrajlı sənədli film)
 23. Harri Qasparov (film, 1987) (tammetrajlı sənədli film)
 24. Həvəskarlar və ya peşəkarlar (film, 1987) (qısametrajlı sənədli film)
 25. (qısametrajlı sənədli film)
 26. İmtahan (film, 1987) (tammetrajlı bədii film)
 27. (qısametrajlı sənədli film)
 28. Kəndlərin harayı (film, 1987) (qısametrajlı sənədli film)
 29. Kişi sözü (film, 1987) (tammetrajlı bədii film)
 30. (qısametrajlı sənədli film)
 31. (qısametrajlı sənədli film)
 32. Lovğa fil balası (film, 1987) (cizgi filmi)
 33. Mirzə Fətəli Axundov (film, 1987) (qısametrajlı sənədli film) ()
 34. Monoloq (film, 1987) (qısametrajlı sənədli film)
 35. Müsəlmanlar sülh uğrunda mübarizədə (film, 1987) (qısametrajlı sənədli film)
 36. "Neftçi"-87 (film, 1987) (qısametrajlı sənədli film)
 37. Nəbi Xəzri (film, 1987) (qısametrajlı sənədli film)
 38. Nərgizlər (film, 1987) (qısametrajlı bədii film) ()
 39. Ocaq (film, 1987) (qısametrajlı sənədli film)
 40. Oktyabr və Azərbaycan (film, 1987) (qısametrajlı sənədli film)
 41. Özgə ömür (film, 1987) (tammetrajlı bədii film)
 42. Pirverdinin xoruzu (film, 1987) (qısametrajlı bədii film)
 43. Sabaha hava haqqında məlumat (film, 1987) (qısametrajlı sənədli film)
 44. Sehrli çıraq (film, 1987) (cizgi filmi)
 45. Söz gəncliyindir (film, 1987) (qısametrajlı sənədli film)
 46. Sumqayıt yenidənqurma yolu ilə (film, 1987) (qısametrajlı sənədli film)
 47. Sübh adasında qürub (film, 1987) (qısametrajlı sənədli film)
 48. Süd dişinin ağrısı (film, 1987) (tammetrajlı bədii film)
 49. Sürəyya (film, 1987) (tammetrajlı bədii film)
 50. Şeytan göz qabağında (film, 1987) (tammetrajlı bədii film)
 51. Təbəssüm (film, 1987) (qısametrajlı sənədli film)
 52. Uçuş xətti (film, 1987) (qısametrajlı sənədli film)
 53. Vaxtdır, gəlinin ardınca... (film, 1987) (qısametrajlı sənədli film) ()
 54. (qısametrajlı sənədli film)
 55. Vətənin yüksək səması altında (film, 1987) (qısametrajlı sənədli film)
 56. Yusif Məmmədəliyev (film, 1987) (qısametrajlı sənədli film)
 57. Yüz ilin bir günü (film, 1987) (qısametrajlı sənədli film)
 58. (qısametrajlı sənədli film)

1988

 1. (qısametrajlı sənədli film)
 2. 777 №-li müəssisədə (film, 1988) (qısametrajlı bədii süjet - Mozalan № 129)
 3. Adalar sahildə yaranır (film, 1988) (qısametrajlı sənədli film)
 4. "Ağ pələng"lə görüş (film, 1988) (qısametrajlı sənədli film)
 5. Ağlar-güləyən (film, 1988) (qısametrajlı sənədli film)
 6. Alman klinikasına şəxsi səfər (film, 1988) (tammetrajlı bədii film)
 7. Analar (film, 1988) (tammetrajlı televiziya tamaşası)
 8. Arzular... Arzular... (film, 1988) (cizgi filmi)
 9. Astana (film, 1988) (qısametrajlı sənədli film)
 10. Ata (film, 1988) (qısametrajlı sənədli film)
 11. Azərbaycan-88 (film, 1988) (qısametrajlı sənədli film)
 12. Azərbaycan incəsənəti (film, 1988) (qısametrajlı sənədli film)
 13. Azərbaycana səyahət (film, 1988) (qısametrajlı sənədli film)
 14. Bardaqdan nə tökülə bilər (film, 1988) (qısametrajlı sənədli film)
 15. Basatın igidliyi (film, 1988) (cizgi filmi)
 16. (qısametrajlı sənədli film)
 17. Cansıxıcı əhvalat (film, 1988) (tammetrajlı bədii film)
 18. Çat (film, 1988) (qısametrajlı sənədli film)
 19. Çətin məsələ (film, 1988) (cizgi filmi)
 20. (qısametrajlı sənədli film)
 21. Əndazədən çıxanda (film, 1988) (cizgi filmi)
 22. Fatimə (film, 1988) (qısametrajlı bədii film)
 23. Gəldi kosa (film, 1988) (cizgi filmi)
 24. Gənc qadının kişisi (film, 1988) (tammetrajlı bədii film)
 25. Göyçək Fatma (film, 1988) (cizgi filmi)
 26. Hüseyn Cavid (film, 1988) (qısametrajlı sənədli film)
 27. (qısametrajlı sənədli film)
 28. (qısametrajlı sənədli film)
 29. İlk zirvələr (film, 1988) (qısametrajlı sənədli film)
 30. İnersiyasız düşünmə (film, 1988) (qısametrajlı sənədli film)
 31. (qısametrajlı sənədli film)
 32. Kölgədə 40 dərəcə isti (film, 1988) (tammetrajlı bədii film)
 33. Qayıdış (film, 1988) (qısametrajlı sənədli film)
 34. Qızılağacda (film, 1988) (qısametrajlı sənədli film)
 35. Maestro (film, 1988) (qısametrajlı sənədli film)
 36. Meyl (film, 1988) (qısametrajlı bədii film)
 37. Murad-Sad (film, 1988) (qısametrajlı bədii film)
 38. Ölü zona (film, 1988) (sənədli film)
 39. Ramin (film, 1988) (qısametrajlı sənədli film)
 40. Rüstəm İbrahimbəyov (film, 1988) (tammetrajlı sənədli film)
 41. Sabirabad (film, 1988) (qısametrajlı sənədli film)
 42. Sahibi kimdir? (film, 1988) (qısametrajlı sənədli film)
 43. Salam, metro! (film, 1988) (qısametrajlı sənədli film)
 44. Seans (film, 1988) (cizgi filmi)
 45. Səs (film, 1988) (qısametrajlı sənədli film)
 46. (qısametrajlı sənədli film)
 47. Sibir-evdən 8000 km aralı (film, 1988) (qısametrajlı sənədli film)
 48. Soltan quşunun sorağında (film, 1988) (qısametrajlı sənədli film)
 49. Şöhrəti necə geri qaytarmalı (film, 1988) (qısametrajlı sənədli film)
 50. Torpaq (film, 1988) (qısametrajlı sənədli film)
 51. Varis (film, 1988) (qısametrajlı sənədli film)
 52. (qısametrajlı sənədli film)
 53. Vətənin keşiyində (film, 1988) (qısametrajlı sənədli film)
 54. Yaramaz (film, 1988) (tammetrajlı bədii film)
 55. Yaşa, qızıl balıq (film, 1988) (qısametrajlı bədii film)
 56. (qısametrajlı sənədli film)
 57. Yenidənqurmanın işığında... (film, 1988) (qısametrajlı sənədli film)
 58. Yol ayrıcında (film, 1988) (qısametrajlı sənədli film)
 59. (qısametrajlı sənədli film)

1989

 1. Abşeron qalaları (film, 1989) (qısametrajlı sənədli film)
 2. "Ağ pambığı becərəndə, yığanda..." (film, 1989) (qısametrajlı sənədli film)
 3. Ağrı (film, 1989) (qısametrajlı sənədli film)
 4. Axırıncı addım (film, 1989) (qısametrajlı sənədli film)
 5. Axırıncı reys (film, 1989) (qısametrajlı bədii film)
 6. Aman, ayrılıq (film, 1989) (qısametrajlı sənədli film)
 7. Anarla üz-üzə (film, 1989) (qısametrajlı sənədli film)
 8. Aşkarlıq aynasında (film, 1989) (qısametrajlı sənədli film)
 9. Azərbaycan-89 (film, 1989) (qısametrajlı sənədli film)
 10. Bahar əyləncələri (film, 1989) (cizgi filmi)
 11. Bahardan sonra gələn qış (film, 1989) (qısametrajlı sənədli film)
 12. Bir nəfər hamıya görə (film, 1989) (qısametrajlı bədii film)
 13. Biznesmen (film, 1989) (qısametrajlı sənədli film)
 14. Boş yer (film, 1989) (qısametrajlı bədii film)
 15. Boşluq (film, 1989) (qısametrajlı sənədli film)
 16. Dairə (film, 1989) (qısametrajlı bədii film)
 17. Dəvətnamə (film, 1989) (qısametrajlı bədii film)
 18. Doğma sahillər (film, 1989) (tammetrajlı bədii film)
 19. Dünən, bu gün və... (film, 1989) (qısametrajlı sənədli film)
 20. Dünyada yeganə (film, 1989) (qısametrajlı sənədli film)
 21. El bir olsa... (film, 1989) (qısametrajlı sənədli film)
 22. Əlaqə (film, 1989) (tammetrajlı bədii film)
 23. (qısametrajlı sənədli film)
 24. Göy qurşağı (film, 1989) (qısametrajlı sənədli film) ()
 25. (qısametrajlı sənədli film)
 26. Güman (film, 1989) (qısametrajlı sənədli film)
 27. Həmyerli (film, 1989) (qısametrajlı bədii film)
 28. Hücum (film, 1989) (qısametrajlı bədii film)
 29. (qısametrajlı sənədli film)
 30. Xrizantema yarpağı (film, 1989) (cizgi filmi)
 31. İmam Mustafayev. Ömürdən səhifələr (film, 1989) (qısametrajlı sənədli film)
 32. (qısametrajlı sənədli film)
 33. (qısametrajlı sənədli film)
 34. Kross (film, 1989) (qısametrajlı sənədli film)
 35. (qısametrajlı sənədli film)
 36. Kürən (film, 1989) (cizgi filmi)
 37. Qaravəlli (film, 1989) (cizgi filmi)
 38. Qubadlı (film, 1989) (qısametrajlı sənədli film)
 39. Qurbanəli bəy (film, 1989) (cizgi filmi)
 40. Lətifə (film, 1989) (tammetrajlı bədii film)
 41. Meydan (film, 1989) (qısametrajlı sənədli film)
 42. Məhəmməd Füzuli (film, 1989) (qısametrajlı sənədli film)
 43. (qısametrajlı sənədli film)
 44. Nar ağacının nağılı (film, 1989) (cizgi filmi)
 45. Novruzun çələngi (film, 1989) (qısametrajlı sənədli film)
 46. Oxu, tar (film, 1989) (qısametrajlı sənədli film)
 47. Ölsəm... bağışla (film, 1989) (tammetrajlı bədii film)
 48. (qısametrajlı sənədli film)
 49. Sahilsiz gecə (film, 1989) (tammetrajlı bədii film)
 50. Sədrin portreti (film, 1989) (qısametrajlı sənədli film)
 51. Son tamaşa (film, 1989) (qısametrajlı sənədli film)
 52. Şerəli və Aybərçin (film, 1989) (tammetrajlı bədii film)
 53. Şərəfli yol (film, 1989) (qısametrajlı sənədli film)
 54. Təxribat (film, 1989) (tammetrajlı bədii film)
 55. Unutma... (film, 1989) (qısametrajlı sənədli film)
 56. Uşaqlar ittiham edir (film, 1989) (qısametrajlı sənədli film)
 57. Ümumxalq işi (film, 1989) (qısametrajlı sənədli film)
 58. Ürək nəğməsi (film, 1989) (qısametrajlı sənədli film)
 59. Ver sözə ehya ki... (film, 1989) (qısametrajlı sənədli film)
 60. Yaddaş (film, 1989) (tammetrajlı sənədli film)
 61. Yanar qəlbin ritmləri (film, 1989) (qısametrajlı sənədli film)
 62. Yolunuz uğurlu (film, 1989) (qısametrajlı sənədli film)
 63. Yubiley (film, 1989) (qısametrajlı sənədli film)

İstinadlar

Mənbə — ""

Informasiya Melumat Axtar

Anarim.Az

Sayt Rehberliyi ile Elaqe

Saytdan Istifade Qaydalari

Anarim.Az 2004-2023