Sənədləşmə


{{{Rəsmi_adı}}}
{{{Orijinal_adı}}}
Ştat
[[Fayl:{{{Bayrağı}}}|125px||{{{Rəsmi_adı}}} bayrağı]] [[Fayl:{{{Gerbi}}}|85px||{{{Rəsmi_adı}}} gerbi]]
[[{{{Rəsmi_adı}}} bayrağı|Bayraq]] [[{{{Rəsmi_adı}}} gerbi|Gerb]]
:
{{{Təxəllüs}}}
[[Fayl:{{{Xəritə}}}|center|frameless|upright=1.15||ABŞ xəritəsində {{{Rəsmi_adı}}}]]
Paytaxtı {{{Paytaxt}}}
{{{İriŞəhər}}}
Ərazisi {{{ƏraziYer}}} (ABŞ üzrə)
 • Ümumi  mil²
({{{Ərazi}}} km2)
 • Eni  mil ( km)
 • Uzunluğu  mil ( km)
 • % su {{{SuFaizi}}}
Əhalisi {{{ƏhaliYer}}} (ABŞ üzrə)
 • Ümumi {{{Əhali}}}
 •  /mil²  ({{{Sıxlıq}}}/km2)
 • Maksimal yüksəklik
 ft ({{{Maksimal yüksəklik}}} m)
 • Orta yüksəklik  ft  ({{{Orta yüksəklik}}} m)
 • Minimal yüksəklik {{{Minimal yüksəklikABŞ}}} ft ({{{Minimal yüksəklik}}} m)
İttifaqa qəbul {{{ŞtatTarixi}}} ({{{ŞtatSırası}}})
Qanunverici hakimiyyət
ABŞ Palata nümayəndələri [[{{{Rəsmi_adı}}} ştatının ABŞ konqres nümayəndələri|Siyahı]]
{{{SaatQurşağı}}}
Abbreviatura

İstifadəsi

{{ABŞ ştatı
|Orijinal_adı    = 
|Rəsmi_adı     = 
|Bayrağı      = 
|Bayraq_İzah    = 
|Gerbi       = 
|Gerb_İzah     = 
|Təxəllüs      = 
|Şüar        = 
|Himni       = 
|Xəritə       = 
|Xəritə_İzah    = 
|Rəsmi_Dil     = 
|Danışılan_  = 
|Demonim      = 
|Paytaxt      = 
|İriŞəhər      = <!-- Əgər ən iri şəhər paytaxt şəhəridirsə "paytaxt" sözünü qeyd edin. --> 
|İriMetropoliten  = 
|ƏraziYer      = 
|ƏraziABŞ      = 
|Ərazi       = 
|UzunluqABŞ     = 
|Uzunluq      = 
|EnABŞ       = 
|En         = 
|SuFaizi      = 
|EnDairəsi1     = 
|UzunluqDairəsi1  = 
|ƏhaliYer      =
|Əhali       = 
|SıxlıqABŞ     = 
|Sıxlıq       = 
|SıxlıqYer     = 
|TəsərrüfatınOrtaGəliri = 
|GəlirYer      =
|ƏnYüksəkYeri    = 
|Maksimal yüksəklikABŞ= 
|Maksimal yüksəklik = 
|Orta yüksəklikABŞ = 
|Orta yüksəklik   = 
|ƏnAşağıYeri    =
|Minimal yüksəklikABŞ= 
|Minimal yüksəklik = 
|ŞtatlıqdanƏvvəl  = 
|ŞtatTarixi     = 
|ŞtatSırası     = 
|Qubernator     = 
|Leytenant-qubernator= 
|Qanunverici     = 
|YuxarıPalata    = 
|AşağıPalata     = 
|Senatorlar     = 
|Nümayəndələr    = 
|SaatQurşağı     = 
|SQ1         = 
|SQ1Yer       = 
|SQ2         = 
|SQ2Yer       = 
|ISOKodu       = 
|Qısa_adı      = 
|Saytı        = <!-- OPTIONAL. Do NOT include http:// or trailing / Ex: www.anysite.com NOT http://www.anysite.com/ -->
|Qeydlər       = 
}}

Göstəriciləri

Adı

 • Orijinal_adı: Ştatın ingilis dilində adı. Məsələn : California
 • Rəsmi_adı: Ştatın Azərbaycan dilində adı. Məsələn : Kaliforniya
 • Təxəllüs: Ştatın təxəllüsü.

Bayraq

 • Bayrağı: Bayraq şəklinin adı. Məsələn : |Bayrağı=Flag of California.svg
  • Bayrağın ətarfında kiçik sərhəd çəkilir. Bayrağı qeyri-düzbucaqlı olmadığına görə |Name=Ohayo ştatı istisnalıq təşkil edir.
 • Bayraq_İzah: (məcburi deyil) Bayraq üçün əlavə izah. Verilmədikdə "Adı bayrağı" şəklində göstərilir.
 • Bayraq_Keçid: (məcburi deyil) Ştatın bayrağı haqqında məqaləyə keçid. Verilmədikdə "[[Adı bayrağı|Bayraq]]" keçidi yaradılır.

Gerb

 • Gerbi: Gerb şəklinin adı. Məsələn : |Gerbi=Seal of California.svg
 • Gerb_İzah: (məcburi deyil) Gerb üçün əlavə izah. Verilmədikdə "Adı gerbi" şəklində göstərilir.
 • Gerb_Keçid: (məcburi deyil) Ştatın gerbi haqqında məqaləyə keçid. Verilmədikdə "[[Adı gerbi|Gerb]]" keçidi yaradılır.

Şüarı

 • Şüarı: (məcburi deyil) Ştatın şüarı.

Himni

 • Himni: (məcburi deyil) Ştatın mahnısı və ya himni.

Xəritə

 • Xəirtə: Ştatın nişanlandığı faylın adı. Məsələn: |Xəritə=California in United States.svg
 • Xəritə_İzah: (məcburi deyil) Xəritə üçün əlavə izah. Verilmədikdə "ABŞ xəritəsində Adı" şəklində göstərilir.

 • Rəsmi_Dil: (məcburi deyil) Ştatın rəsmi dil(lər)i.
 • Danışılan_: (məcburi deyil) Ştatda müəyyən sayda insan tərəfindən danışılan dil(lər).

Demonim

 • Demonim: (məcburi deyil) Ştat əhalisinə verilən ad.

Şəhərlər

 • Paytaxt: Ştatın paytaxt şəhəri.
 • İriŞəhər: Şatatın əhalisinə görə ən iri şəhəri.
  • Əgər əhalisinə görə ən iri şəhər paytaxdırsa |İriŞəhər=paytaxt şəklində istifadə edilir.
 • İriMetropoliten: (məcburi deyil) Ştatda əhalisinə görə ən iri .

Ərazi

 • ƏraziYer: Ərazisinə görə ABŞ-ın ştat və mülklərinin siyahısı üzrə ştatın sırası. Məsələn : |ƏraziYer=5-ci
 • ƏraziABŞ: Quru və su ərazisinin birlikdə mil² ilə göstəricisi (adətən tam ədədə yuvarlaqlaşdırılır)
 • Ərazi: Quru və su ərazisinin birlikdə km² ilə göstəricisi (adətən tam ədədə yuvarlaqlaşdırılır)
 • UzunluqABŞ: Ştatın mil ilə uzunluğu (adətən tam ədədə və ya təxmini ondalıq ədədə (məsələn "360") yuvarlaqlaşdırılır)
 • Uzunluq: Ştatın km ilə uzunluğu (adətən tam ədədə və ya təxmini ondalıq ədədə (məsələn "580") yuvarlaqlaşdırılır)
 • EnABŞ: Ştatın mil ilə eni (adətən tam ədədə və ya təxmini ondalıq ədədə (məsələn "360") yuvarlaqlaşdırılır)
 • En: Ştatın km ilə eni (adətən tam ədədə və ya təxmini ondalıq ədədə (məsələn "580") yuvarlaqlaşdırılır)
 • SuFaizi: Su sahəsinin ümumi ərazi üzrə faizi. Məsələn : |SuFaizi=3.2
 • EnDairəsi1: Ştatın yerləşdiyi en dairəsi aralığı, adətən cənub paralelindən şimal paralelinə doğru dərəcə və dəqiqə göstərilməklə verilir. Məsələn : |EnDairəsi1=25° 50′ Ş - 36° 30′ Ş
 • UzunluqDairəsi1: Ştatın yerləşdiyi uzunluq dairəsi aralığı, adətən şərq meridianından cənub meridianına doğru dərəcə və dəqiqə göstərilməklə verilir. Məsələn : |UzunluqDairəsi1=93° 31′ Q - 106° 39′ Q

Əhali

 • ƏhaliYer: üzrə ştatın sırası. Məsələn : |ƏhaliYer=25-ci
 • Əhali: Ştatın ABŞ Siyahıyaalma Bürosu tərərindən verilən ən son əhali sayı; bir çox ştatın ən son təxmini əhali sayı da verilə bilər.
 • SıxlıqABŞ: Ən son əhali sayının quru ərazisinə olan nisbətinə görə əhalinin mil² ilə sıxlığı.
 • Sıxlıq: Ən son əhali sayının quru ərazisinə olan nisbətinə görə əhalinin km² ilə sıxlığı.
 • SıxlıqYer: üzrə ştatın sırası. Məsələn : |SıxlıqYer=33-cü
 • TəsərrüfatınOrtaGəliri: (məcburi deyil) bax
 • GəlirYer: siyahısı üzrə ştatın sırası.

Yüksəkliklər

 • ƏnYüksəkYeri: Ştatın ən yüksək nöqtəsinin adı. Əsasən dağ və ya təpənin adı.
 • Maksimal yüksəklikABŞ: Ən yüksək nöqtənin fut ilə göstəricisi.
 • Maksimal yüksəklik: Ən yüksək nöqtənin metr ilə göstəricisi.
 • Orta yüksəklikABŞ: Ştatın orta yüksəkliyinin fut ilə göstəricisi.
 • Orta yüksəklik: Ştatın orta yüksəkliyinin metr ilə göstəricisi.
 • ƏnAşağıYeri: (məcburi deyil) Ştatın ən alçaq nöqtəsinin adı. Əsasən su hövzəsinin adı.
 • Minimal yüksəklikABŞ: Ən alçaq nöqtənin fut ilə göstəricisi.
 • Minimal yüksəklik: Ən alçaq nöqtənin metr ilə göstəricisi.

Tarixi

 • ŞtatlıqdanƏvvəl: (məcburi deyil) Ərazinin ştatlıqdan əvvəlki hakimiyyəti haqqında məqaləyə keçid. Məsələm (Oreqon üçün): |ŞtatlıqdanƏvvəl=Oreqon Ərazisi
 • ŞtatTarixi: Ştatın ABŞ-a qoşulma tarixi
 • ŞtatSırası: üzrə ştatın sırası.

Hakimiyyət

 • Qubernator: Cari qubernatorun və aid olduğu partiyanın adı.
 • Leytenant-qubernator: Cari leytenant-qubernatorun və aid olduğu partiyanın adı.
 • Qanunverici: Ştat qanunverici hakimiyyəti haqqında məqaləyə keçid. Məsələn : |Qanunverici=[[Nyu-Meksiko Qanunverici Hakimiyyəti]]
 • YuxarıPalata: Ştat yuxarı qanunverici hakimiyyəti haqqında məqaləyə keçid. Məsələn : |YuxarıPalata=[[Viskonsin Ştat Senatı|Senat]]
 • AşağıPalata: Ştat aşağı qanunverici hakimiyyəti haqqında məqaləyə keçid. Məsələn : |AşağıPalata=[[Viskonsin Ştat Assambleyası|Ştat Assambleyası]]
 • Senatorlar: Adı və partiyası göstərilməklə ştatdan iki ABŞ senatoru
 • Nümayəndələr: (məcburi deyil) Bir çox ştatda partiyalara məxsus nümayəndə sayı yazılır (məsələn : |Nümayəndələr=6 Demokrat, 6 Respublikaçı). Az sayda nümayəndəyə sahib ştatlarda şəxslərin adı siyahı şəklində verilir.

Saat qurşaqları

Əgər SQ2 göstərilirsə saat qurşağı hissəsi üç cərgədən ibarət olur :

SaatQurşağı
-SQ1Yer SQ1
-SQ2Yer SQ2

Əks halda, yalnız Saat qurşağı göstərilməlidir (digər parametrləri nəzərə alınmır) və bir cərgə göstərilir:

SaatQurşağı

Digər məlumatlar

 • ISOKodu: (məcburi deyil) Ştatın kodu.
 • Qısa_adı: (məcburi deyil) Ştatın poçt kodu abbreviaturası.
 • Ənənəvi_qısa_adı: (məcburi deyil) Ştatın ümumi ənənəvi abbreviaturası.
 • Saytı: (məcburi deyil) Ştatın rəsmi saytının keçidi.
 • Qeydlər: (məcburi deyil) Qeydlər üçün yer.

Nümunə

Vaşinqton
ing. Washington
Ştat
Vaşinqton bayrağı Vaşinqton gerbi
Bayraq Gerb
:
"Həmişəyaşıl ştat"
: Al-ki və ya Alki (Az-az)
Himni: Washington, My Home
ABŞ xəritəsində Vaşinqton
ABŞ xəritəsində Vaşinqton
Yoxdu (de yure)
İngilis dili (de fakto)
Demonim Vaşinqtonlular
Paytaxtı Olimpia
Sietl
Sietl-Takoma-Olimpiya
Ərazisi 18-ci (ABŞ üzrə)
 • Ümumi 71,36 mil²
(184,827 km2)
 • Eni 240 mil (400 km)
 • Uzunluğu 360 mil (580 km)
 • % su 6.6
 • En dairəsi 45°  33′ Ş-dan 49° Ş-a
 • Uzunluq dairəsi 116°  55′ Q-dən 124°  46′ Q-ə
Əhalisi 13-cü (ABŞ üzrə)
 • Ümumi 7,170,351 (2015)
 •  103/mil²  (39.6/km2)
 •  $58,078 (11-ci)
 • Maksimal yüksəklik
14,411 ft (4,392 m)
 • Orta yüksəklik 1,700 ft  (520 m)
 • Minimal yüksəklik Sakit Okean
Dəniz səviyyəsi
Ştatlıqdan Əvvəl
İttifaqa qəbul 11 noyabr 1889 (42-ci)
Qanunverici hakimiyyət
 • 
 • 

ABŞ Palata nümayəndələri 6 Demokrat
4 Respublikaçı ()
Pasifik
ISO 3166
Abbreviatura
Rəsmi saytı
Qeydlər: Qeyd yoxdur
{{ABŞ ştatı
|Orijinal_adı    = {{dil-en|Washington}}
|Rəsmi_adı     = Vaşinqton
|Bayrağı      = Flag_of_Washington.svg
|Bayraq_İzah    = 
|Gerbi       = Seal_of_Washington.svg
|Gerb_İzah     = 
|Təxəllüs      = "Həmişəyaşıl ştat"
|Şüar        = Al-ki və ya Alki (Az-az)
|Himni       = Washington, My Home
|Xəritə       = Washington_in_United_States.svg
|Xəritə_İzah    = 
|Rəsmi_Dil     = Yoxdu (de yure)</br>İngilis dili (de fakto)
|Danışılan_  = 
|Demonim      = Vaşinqtonlular
|Paytaxt      = Olimpia
|İriŞəhər      = Sietl
|İriMetropoliten  = Sietl-Takoma-Olimpiya
|ƏraziYer      = 18-ci
|ƏraziABŞ      = 71,36
|Ərazi       = 184,827
|UzunluqABŞ     = 360
|Uzunluq      = 580
|EnABŞ       = 240
|En         = 400
|SuFaizi      = 6.6
|EnDairəsi1     = 45°  33′ Ş-dan 49° Ş-a
|UzunluqDairəsi1  = 116°  55′ Q-dən 124°  46′ Q-ə
|ƏhaliYer      = 13-cü
|Əhali       = 7,170,351 (2015)
|SıxlıqABŞ     = 103
|Sıxlıq       = 39.6
|SıxlıqYer     = 25-ci
|TəsərrüfatınOrtaGəliri = $58,078 
|GəlirYer      = 11-ci
|ƏnYüksəkYeri    = [[Reynir]]
|Maksimal yüksəklikABŞ= 14,411
|Maksimal yüksəklik = 4,392
|Orta yüksəklikABŞ = 1,700
|Orta yüksəklik   = 520
|ƏnAşağıYeri    = Sakit Okean
|Minimal yüksəklikABŞ= 0
|Minimal yüksəklik = 0
|ŞtatlıqdanƏvvəl  = [[Vaşinqton Ərazisi]]
|ŞtatTarixi     = 11 noyabr 1889
|ŞtatSırası     = 42-ci
|Qubernator     = [[Cey İnsli]]
|Leytenant-qubernator= [[Bred Ouen]]
|Qanunverici     = [[Vaşinqton Ştat Qanunverici Hakimiyyəti|Ştat Qanunverici Hakimiyyəti]]
|YuxarıPalata    = [[Vaşinqton Ştat Senatı|Ştat Senatı]]
|AşağıPalata     = [[Vaşinqton Ştat Nümayəndələr Palatası|Ştat Nümayəndələr Palatası]]
|Senatorlar     = [[Patti Myurrey]]<br/>[[Mariya Kantvell]]
|Nümayəndələr    = 6 Demokrat<br/>4 Respublikaçı
|SaatQurşağı     = Pasifik
|SQ1         = 
|SQ1Yer       = 
|SQ2         = 
|SQ2Yer       = 
|ISOKodu       = US-WA
|Qısa_adı      = WA
|Saytı        = access.wa.gov/
|Qeydlər       = 
}}
Mənbə — ""

Informasiya Melumat Axtar

Anarim.Az

Sayt Rehberliyi ile Elaqe

Saytdan Istifade Qaydalari

Anarim.Az 2004-2023