Vikipediya ?

İzoxətt — Vikipediya

İzoxət (yun. isos-"bərabər")-hər hansı bir kəmiyyətin coğrafi xəritədə, şaquli kəsikdə və ya qrafikdə eyni qiymətlərini göstərən xətt.

İzoxətlərin növləri

İzoamplitudalar

Xəritədə bu və ya digər meteoroloji kəmiyyətin amplitudasının bərabər olduğu nöqtələri birləşdirən xətlər.

İzoanemon

Xəritəküləyin ortaillik sürətinin müxtəlif qiymətini göstərən xətt.

İzobarlar

Izobarlar (yun. isos-"bərabər" və baros-"ağırlıq")- xəritədə, müxtəlif diaqramlarda eyni barometrik təzyiqli məntəqələri birləşdirən xətlər.

İzobatlar (yun. isos-"bərabər" və bathis-"dərinlik")- xəritədə su hövzələrinin (göl, dəniz, okean) eyni dərinlikdə olan nöqtələrini birləşdirən xətlər.

İzotermlər- iqlim xəritələrində müəyyən vaxt içərisində orta temperaturu eyni olan yerləri birləşdirən xətlər. İzotermlər orta, illik, yanvariyul temperaturlarını göstərir.

İzodenslər (yun. isos-"bərabər" və lat.densus-"sıx")- havanın, dağ süxurlarının xəritədə xətləri.

İzofenlər-eyni mövsümi hadisə məntəqələrini birləşdirən xətlər (məs., botanikada: bitkilərin izofeni çiçəklənmənin eyni tarixləri).

İzobazlar- xəritədə Yer səthinin dəniz səthinə nisbətən qalxdığı və ya çökdüyü bərabər olan nöqtələri birləşdirən xətlərdir. Eyni qalxma xətlərini birləşdirən xətlərə izobanazlar, eyni çökmə nöqtələrini birləşdirən xətlərə isə izokatabazlar deyilir.

İzogipslər-xəritədə Yer səthinin dəniz səthindən eyni hündürlükdə olan nöqtələrini birləşdirən xətlər.

İzogiyetlər (yun. isos-"bərabər" və hyetos-"yağış")- vahid zamanda və ya orta çoxillik, aylıq, illik yağıntıların miqdarını göstərən izoxətlər.

İzoxatlar- xəritədə küləyin sürəti eyni olan nöqtələri birləşdirən xətlər.

İzoxionlar (yun. isos-"bərabər" və chin-"qar")-xəritədə qar sərhəddinin yüksəkliyini göstərən izoxətlər.

İzokosmlar- xəritədə kosmik şüalanma gərginliyinin eyni olduğunu göstərən xətlər.

İzoqalinlər (yun. isos-"bərabər" və halinos-"duzlu")- xəritədə okeanlarda eyni duzluluğu göstərən nöqtələri birləşdirən xətlər.

İzomer- yağıntıların aylıq miqdarı eyni olan məntəqələri birləşdirən xətt: ortaillik yağıntının miqdarına görə faizlə ifadə olunur.

İzonaqlar-su hövzələrində eyni davamiyyətli buz örtüyünü göstərən izoxətlər.

İzoneflər-xəritədə eyni buludluluq izoxətləri.

İzopaqlar (yun. isos-"bərabər" və paqos-"buz")- xəritədə su hövzələrində buz örtüyünün davamiyyətinin xəritədə izoxətləri.

İzopektiklər (yun. isos-"bərabər" və pektos-""bərkimiş, donmuş)- xəritə üzərində suyun donma tarixini göstərən izoxətlər.

İzopinklər (yun. isos-"bərabər" və pyknos-"sıx")- xəritədə dəniz suyunun sızlığını göstərən izoxətlər.

İzoseyslər- xüsusi xəritələrdə seysmik təkanların eyni gücdə qeyd olunduğu yerləri birləşdirən izoxətlər.

İzotip- müxtəlif ölkələrdə və ya rayonlarda yayılan heyvan və ya bitki növ müxtəliflikləri.

İzovela (yun. isos-"bərabər" və lat. velox-"tez hərəkət edən")- xəritədə küləyin eyni sürətli nöqtələrini birləşdirən izoxətt.

Həmçinin bax

İzobar

İzoterm

İzotermik proses

Xarici keçid

İstinad

  1. Qərib Məmmədov, Mahmud Xəlilov. Ensiklopedik ekoloji lüğət. Bakı-Elm-2008. 
Mənbə — ""

Informasiya Melumat Axtar

Anarim.Az

Sayt Rehberliyi ile Elaqe

Saytdan Istifade Qaydalari

Anarim.Az 2004-2019